Consultingvaardigheden deel 1 - Wat is het en de 3 b’s.
0:00 -:--
Speed
++++++
Consultingvaardigheden worden, in het werk van de toekomst, skills die meer gezocht gaan worden. In deze aflevering hebben we het over de drie adviesvaardigheden die je je eigen moet maken. Adviesvaardigheden kunnen worden onderverdeelt in 3 categoriën :Technische vaardigheden, de vaardigheden waarom men naar jou toe komt voor de beslissing. De interpersoonlijke vaardigheden, hierin vinden we de 3 b’s: Beslissen, men de juiste beslissing kunnen maken, zorg ervoor dat je ten minste 3 beslissingsmogelijkheden aanreikt. Bevragen, het stellen van de juiste vragen kom je achter de wensen van de klanten en kom je tot een beter consult. Door sommige vragen gaan klanten zelf nadenken en oplossing formuleren. Benoemen, benoem de feiten en waarnemingen en geef de klant ruimte voor opmerkingen Consultingvaardigheden: herken in welke fase van het proces je zit, onderzoek of je de fase voldoende hebt uitgediept en vraag je af of je klaar bent om naar een volgende fase te gaan. Enkele uitspraken uit het interview:Er zijn…