0:00 -:--
Speed
++++++
Austin Kulp - GM John Bates - Senstaku Cy’nada - Favored Soul Sorcerer Holly Kulp - Tara - Shifter Bard Kira Kulp - Gnome Druid Stan Kulp - Duncan - Half-Orc Fighter Zach Kulp - Yi Tarasu - Goliath Paladin