KLIVA-podcast

KLIVA-podcast

kliva.org
Sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. *** Vi har med även avsnitt på svenska. Diskussionerna handlar om projektets teman: vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring. KLIVA är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som leds av NTM-centralen i Södra Österbotten. https://kliva.org/


KLIVA på svenska - presentation
Oct 2 • 11 min
Det har blivit dags att prata även på svenska. På första avsnittet presenterar projektkoordinatorn Mari podcasten och pratar om projektet med koordinatorn på Länsstyrelsen i Västerbotten.
5. Ekosysteemipalvelut
Aug 7 • 9 min
KLIVA-podcastin viidennessä jaksossa puhumme ekosysteemipalveluista. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka.
4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus
Aug 4 • 11 min
KLIVA-podcastin neljännessä jaksossa pohdimme, miten vesitase liittyy ympäristökysymyksiin, mihin valuma-aluemallinnusta tarvitaan ja miten KLIVA-hanke liittyy tähän kaikkeen. Jakson juonsi ja editoi Ida-Maria Huuhka.
3. Vesistöjen valuma-alueet
Jul 30 • 12 min
KLIVA-podcastin kolmannessa jaksossa puhumme vesistöjen valuma-alueista. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu valuma-alueista: http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/. Metsäkeskuksen sovellus:…
2. Happamat sulfaattimaat
Jul 21 • 14 min
KLIVA-podcastin toisessa jaksossa puhumme happamista sulfaattimaista. GTK:n sivuilta löytyvä hasu-maiden karttapalvelu: https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html. SYKE:n sivuilta löytyvä Tunnistus-hanke:…
1. Mikä KLIVA-hanke on?
Jul 16 • 9 min
KLIVA-podcastin ensimmäisessä jaksossa kerromme lisää KLIVA-hankkeesta. KLIVA-hanke on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen paikallisia vaikutuksia Pohjanmaan Laihianjoen ja Västerbottenin Hertsångerälvenin alueilla.…
KLIVA-podcast trailer
Jul 6 • 0 min
Trailer.