Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

www.ecavpp.sk
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore


Kázeň 19.nedeľa po Svätej Trojici 18.10.2020 (1.Kraľ 17,1-6)
Oct 17 • 20 min
Téma: sila viery - prorok Eliáš
18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova
Oct 11 • 28 min
z evanjelického kostola v Poprade Objavíme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka?
Biblická hodina 8.10.2020 (1.Moj 41.kap) výklad
Oct 9 • 57 min
Jozef pred faraónom
17.nedeľa po Svätej Trojici 4.10.2020 (1.Moj 1,26-29 a 2,19-20) kázeň v Strážach
Oct 4 • 23 min
Kázeň k poďakovaniu za úrody zeme
Biblická hodina 1.10.2020 (1.Moj 40.kap) výklad
Oct 2 • 49 min
Jozef vo väzení
16.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 8,1-11) kázeň Božieho slova 27.9.2020
Sep 27 • 22 min
Nedeľa s témou Vyslobodenie z otroctva smrti
Biblická hodina 24.9.2020 (1.Moj 39.kap) výklad
Sep 25 • 52 min
Jozef v dome Pótifára
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Sep 20 • 61 min
Piesne : 396, 464, 183, 484 Antifóna: 62 SZ text: Ámos 8,4-7 Epištola: 1.tim 2,1-7 Evanjelium: Mt 11,25-30 Kázeň: 1.Kr 17,1-16
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho
Sep 20 • 28 min
téma: Bremeno ustarostenosti tri obrazy zo života proroka Eliáša
Kázeň na Službách Božích 14.nedeľu po Svätej Trojici 13.9.2020 ECAV Poprad (Ž 103,1-2)
Sep 13 • 26 min
Mali sme nedeľu s témou Vďaka je ovocím Ducha Svätého.
Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020
Sep 13 • 59 min
Nedeľa Vďaky ako daru Ducha Svätého Piesne: 194, 346, 200, 355 Antifóna: 61 Texty: SZ text Ž51,3-13 Epištola 1.Tim1,12-17 EvanjeliumL 17,11-19 Kázeň Žalm 103,1-2
Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad
Sep 10 • 50 min
Júda - úpadok a zastavenie Támar - pohanka v kráľovskej línii
Kázeň na 13.nedeľu po Svätej Trojice (2.Kr 22,18-20) slávnosť začiatku školského roka
Sep 6 • 21 min
Viedol nás príbeh kráľa Joziáša.
13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka
Sep 6 • 50 min
Piesne: 374, 646. 358, 624 Antifóna: 53 Texty: SZ text 2.Kráľ22,1-2 Epištola 2.Tim3,14-17 Evanjelium Mt 8,5-13 Kázeň 2.Kráľ 22,18-20
Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad
Sep 3 • 62 min
Čítali sme kapitolu o Jozefovi a jeho bratoch. Piesne bolo 551 a 421
12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade
Aug 30 • 60 min
Kompletný záznam Služieb Božích Piesne: 377, 288, 201, 348 Amtifóna 54 Texty: Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4 Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20 Evanjelium: Marek 7,31-37 Kázen: Ján 10,1-21
11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Aug 23 • 49 min
Piesne: 190, 326, 203, 648 Antifóna: 84 Texty: SZ text Dan9,15-18 Epištola Rim8,33-39 Evanjelium– L 7,36-50 Kázeň – L 7,49-50
10. (kajúca) nedeľa po Svätej Trojici - kázeň Slova Božieho (Tit 2,11-15)
Aug 16 • 21 min
Nahrávka z kazateľne v Poprade 16.8.2020
10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)
Aug 16 • 55 min
Nedeľa 16.8.2020 o 9:00 Piesne: 188, 326, 196, 465 Antifóna: 80 Texty: EpištolaSk 20,17-38 EvanjeliumLk 19, 41-48 Kázeň Títovi2,11-15
9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu
Aug 9 • 55 min
Nedeľa 9.8.2020 9:00 Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60 Texty: Epištola: 1.Kor 10,1-13 Evanjelium: L 16,1-13 Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Aug 2 • 27 min
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Aug 2 • 61 min
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Jul 26 • 55 min
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Jul 19 • 53 min
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11 Evanjelium– Mt 5,20-26 Kázeň Gal 2,19-21a
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Jul 12 • 54 min
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Jul 6 • 46 min
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Jul 5 • 50 min
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9 Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Jun 28 • 60 min
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Jun 21 • 95 min
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích. Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11) (mono nahrávka z repro) kompletné Služby Božie
Jun 14 • 55 min
Piesne boli 374, 548, 200, 224, antifóna 55.
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Jun 14 • 20 min
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Jun 7 • 51 min
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy. Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Jun 7 • 15 min
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Jun 1 • 72 min
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy. Piesne 165, 303, 178, ant. 43
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Jun 1 • 19 min
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
May 30 • 28 min
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
May 23 • 31 min
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
May 21 • 22 min
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
May 16 • 28 min
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
May 10 • 23 min
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
May 3 • 31 min
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Apr 26 • 27 min
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania