A véleményeken túl

A véleményeken túl

tk.mta.hu
Társadalmi, politikai jelenségekről a tudomány nyelvén, közérthetően. A Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja


Egyenlőtlenség és integráció a magyar társadalomban
Jul 23 • 31 min
Hogyan strukturálódik a magyar társadalom? Miért fontos az integráció fogalmának beemelése a társadalomról való gondolkodásba? Milyen folyamatok zajlanak napjainkban a magyar társadalomban? Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Kovách Imrével.…
Alkotmánybíráskodás és politikatudomány
Jul 14 • 30 min
Miért tér el az alkotmánybíráskodás kutatásának európai és amerikai megközelítése? Hogyan mérhető az alkotmánybírósági döntések erőssége? Milyen finomabb és direktebb eszközök állnak az alkotmánybíróságok rendelkezésére a törvényhozás befolyásolása…
Kisebbségi jogok a gyakorlatban
Jun 29 • 29 min
Hogyan és milyen elemekből épül fel az európai kisebbségvédelem jogi keretrendszere? Miért nem tudnak hatékonyan működni az európai kisebbségvédelmi egyezmények? Hogyan értékelte a Beneš-dekrétumok jogi hatásait az Európai Emberi Jogi Bíróság? Ezekről és…
Miért tartjuk be a szabályokat?
Jun 23 • 30 min
Mivel foglalkozik a jogszociológia tudományterülete? Honnan ismerjük a törvényeket, és miért tartjuk be őket? Mit tanulhatunk a járványhelyzetből? Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Fekete Balázzsal. Fekete Balázs a TK Jogtudományi Intézet…
Mi lesz veled, szociológia?
Jun 2 • 28 min
Mi a különbség a kemény tudományként felfogott és a kritikai szociológia között? Hogyan alakul a szociológia szerepe a mai magyarországi közbeszédben? Miért fontos, hogy egy konferencia sikeres legyen, és mitől sikeres egy konferencia? Ezekről és hasonló…
Családi élet karanténban
May 25 • 25 min
Hogyan alakult át a családok élete a járványhelyzet hatására? Hogyan hatnak a kijárási korlátozások a családok életére, különösen a gyerekkel való foglalkozásnál? Megváltozik-e a családokon belüli munkamegosztás a járványhelyzetben? Hogyan épülhet be a…
A spanyol beteg
May 14 • 29 min
Milyen értelemben tekinthető sikeresnek a járványkezelés Spanyolországban? Hogyan hat a spanyol politikai kultúrára a krízishelyzet, a vetélkedés vagy az együttműködés kerül az előtérbe? Hogyan és milyen mértékben változtatja meg a spanyol uniós politika…
Az iskola nem sziget
May 11 • 27 min
Neumann Eszterrel és Papp Z. Attilával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet kutatóival beszélget Fekete Balázs Az iskola nem sziget projekt kapcsán. Miért ér el az egyik iskola jobb eredményeket, mint a másik? Van-e annak…