Savaitė su Biblija

Savaitė su Biblija

www.gailestingumas.lt
Savaitė su Biblija - tai visos savaitės šv. Mišių skaitinių apžvalga. Šios tinklalaidės pagalba galėsite gilinti savo Dievo Žodžio pažinimą. Sekmadieniais net trijų skaitinių, o eilinėmis dienomis trumpesni – evangelijos komentarai lauk


Sekmadienis - Mt 11,25-30 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 14 min
Pirmasis skaitinys (Zch 9, 9–10) Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra: štai pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunaikinsiu Efraimo kovos…
Pirmadienis - Mt 9,18-26 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 7 min
Evangelija (Mt 9, 18–26) Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant jos ranką, ir ji atgis“. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo…
Antradienis - Mt 9,32-38 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 4 min
Evangelija (Mt 9, 32–38) Jėzus atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: „Dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų“. O fariziejai kalbėjo: „Jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba“. …
Trečiadienis - Mt 10,1-7 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 6 min
Evangelija (Mt 10, 1–7) Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales. Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru ir jo brolis Andriejus;…
Ketvirtadienis Mt 10,7-15 XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 4 min
Evangelija (Mt 10, 7–15) Jėzus kalbėjo apaštalams: „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! Neįsigykite nei…
Penktadienis - Mt 10,16-23 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 4 min
Evangelija (Mt 10, 16–23) Jėzus kalbėjo apaštalams: „Štai aš siunčiu jus, kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Sergėkitės žmonių, nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite…
Šeštadienis - Mt 19,27-29 - XIV eilinė savaitė
Jul 4 • 5 min
Evangelija (Mt 19, 27–29) Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai,…
Sekmadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 10 min
Pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 8–10. 14–16a) Vieną dieną Eliziejus atvyko į Šunemą. Tenai gyveni kilminga moteris, kuri jį užprašė pas save vakarienės. Vėliau, kada bekeliavęs pro šalį, jis nuolat užsukdavo pas ją vakarienės. O kartą jinai savo vyrui…
Pirmadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 5 min
Evangelija (Mt 16, 13–19) Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: “Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?” Jie atsakė: “Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų”. Jis vėl paklausė: “O kuo jūs…
Antradienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 4 min
Evangelija (Mt 8, 23–27) Jėzus įlipo į valtį, ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki vėtra, kad bangos net sėmė valtį. Tuo tarpu jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: „Viešpatie, gelbėk, žūvame!“ Jėzus…
Trečiadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 7 min
Evangelija (Mt 8, 28–34) Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Jiedu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo ramiai praeiti anuo keliu. Ir štai jiedu ėmė šaukti: „Ko…
Ketvirtadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 8 min
Evangelija (Lk 2, 41–52) Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal,…
Pentadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 28 • 4 min
Evangelija (Jn 20, 24–29) Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu,– nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir…
Šeštadienis - XIII eilinė savaitė
Jun 27 • 5 min
Evangelija (Mt 9, 14–17) Priėjo prie Jėzaus Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus…
2020 AM XI eilinė savaitė II dalis
Jun 16 • 12 min
Antroje šios savaitės apžvalgoje jūsų laukia staigmena - ji kitokia nei esate įpratę. Laidos pabaigoje paskelbtas elektroninio pašto adresas suteiks galimybę dalyvauti tinklalaidės stiliaus kūrime. Šiomis dienomis kalbėsime apie meilę, širdį ir laisvę.
2020 Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas, XI Eilinė savaitė I dalis
Jun 13 • 21 min
Sekmadienį švenčiame Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (devintines) ir žengiame jau į XI eilinę savaitę, kurioje Dievas mums padės apmąstyti Jo ištikimybę ir žmogaus polinkį į nuodėmę. Savaitę viltingai baigsime švęsdami Švč. Jėzaus Širdies ir…
2020 Am Švč. Trejybė ir X Eilinė savaitė
Jun 6 • 49 min
Kiekvienos dienos Biblijos skaitinių įžvalgos
Sekminės ir eilinio laiko pradžia
May 30 • 38 min
Sekminės ir eilinio laiko pradžiaSekminės – nuostabi šventė užbaigianti Velykų laiką (tiesa velykinės išpažinties laikas dar nesibaigia). Ar Sekminių dienos tekstus galima susieti su prasidedančio eilinio laiko tekstais? Žinoma, kas tarp jų bendra?…
VII Velykų savaitė
May 21 • 20 min
VII Velykų savaitės Dievo Žodžio apžvalga