SELLpodden

SELLpodden

www.sell.no
Aktuelle podkaster fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. SELL utvikler og leverer kurs/ studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder. Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn


#16 Standpunktprat kroppsøving
May 4 • 18 min
I denne epsioden møter du Kaja Haaland fra Senter for livslang læring i samtale med kollega Berit Dahl og kroppsøvingslærer Kjell Evensen. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp 30.04.2020, 7.uke i “hjemmeskoleperioden”.
#15 Standpunktvurdering 2020
Apr 27 • 24 min
I denne episoden snakker Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra HiNN med rektor på Rælingen skole, Ole Kristian Hauan. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp i forbindelse med digital lederlunsj 23.04.2020.
#14 Gradvis åpning av skolene i koronasituasjonen
Apr 22 • 20 min
Du møter Kaja Haaland og Kathinka Blichfeldt fra HiNN i samtale med rektor på Asker International School, Robert Browne. Episoden er spilt inn 22.04.2020 under “korona-lock-down” uken før gradvis åpning av barneskolene.
#13 Skoleledelse i koronatid
Apr 14 • 20 min
Hvordan er det å være skoleleder når alle elever og lærere er hjemme? I etterkant av digital skolelederlunsj møtte Kaja Haaland og Kathinka Blichfeldt fra HiNN Lasse Juliussen, rektor på Lunner ungdomsskole og Marit Ekkernes, rektor på Preståsen skole…
#12 Standpunktvurdering 2020 videregående
Apr 7 • 12 min
I denne episoden snakker Ann S. Michaelsen fra Sandvika videregående skole og Kathinka Blichfeldt (HiNN) om standpunktvurdering i videregående skole. Samtalen ble spilt inn 26. mars 2020. Du finner også episoden i ressursen Standpunktvurdering 2020 på…
#11 Standpunktvurdering 2020 ungdomstrinn
Mar 31 • 8 min
I denne episoden intervjuer Egil Hartberg fra HiNN Åslaug Huseby fra Vøyenenga skole.Intervjuet ble gjennomført 26. mars 2020 og handler om hvordan man kan fange elevenes kompetanse når skolen er stengt og all undervisning foregår som fjernundervisning.
#10 Standpunktvurdering 2020
Mar 30 • 22 min
I denne episoden møter du Kathinka Blichfeldt, Kaja Haaland, Berit Berit Dahl og Egil Hartberg fra Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. De har en samtale om standpunktvurdering i den spesielle situasjonen da skolene startet med…
#09 Profesjonsfellesskap Ålesund vaksenopplæring
Mar 26 • 23 min
I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innladnet i samtale med Marit Kvamme og Tatjana Kvisgård, rektor og assisterende rektor ved Ålesund vaksenopplæring. Voksenopplæringa er også en del av fagfornyelsen og det nye læreplanverket, og…
#8 Profesjonsfellesskap Tromsdalen vgs
Mar 23 • 22 min
I denne episoden møter du Torbjørn Lund i samtale med Torill Hvalryg ved Tromsdalen vgs. Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for innføring av LK2020, modul 5 Profesjonsfelleskap.
#7 Profesjonsfellesskap Tromstun skole
Mar 20 • 18 min
I denne episoden snakker Torbjørn Lund fra UiT med rektor Sturla Vik på Tromstun skole. Episoden finner du også i modul 5 om profesjonsfellesskap i UDIR sin kompetansepakke for innføring av fagfornyelsen.
#6 Profesjonsfellesskap Møre skule
Mar 13 • 27 min
I denne podcasten besøker Vegard Meland Møre ungdomsskule. Der har han møtt Signe Urtegård, Hege Klungsøyr og Synnøve Øye. De deler erfaringer med og tanker om profesjonsfellesskap og fagfornyelsen.Du finner også episoden i UDIR sin kompetansepakke for…
#5 Profesjonsfellesskap Vigra skule
Mar 6 • 30 min
I denne episoden møter du Vegard Meland fra Høgskolen i Innlandet i samtale med Åse Elisabeth Skjærseth, Karianne Farstad og Christine Langeland ved Vigra skule. De deler erfaringer og reflekterer rundt profesjonsfellesskap ved sin skole. Både fra…
#4 Profesjonsfelleskap Høvik skole
Feb 7 • 22 min
I denne podkasten besøker Kathinka og Vegard Høvik skole, der de møter Ellen Larsen og Tone Krekling. De reflekterer rundt arbeid med skoleutvikling og profesjonsfellesskap ved skolen, og deler erfaringer fra prosesser og hvor de ønsker å være som skole…
#3 Demokrati og medborgerskap i fagfornyelsen
Jan 24 • 17 min
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene. Her møter du henne i samtale med Ingunn Andersen….
#2 Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen
Jan 16 • 11 min
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har en samtale med Judit Klein. De har begge vært bidragsytere i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og…
#1 Folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen
Jan 10 • 13 min
I denne episoden møter du Claudia Lenz, professor og forsker ved MF Vitenskapelige høyskole og Holocaust-senteret. Hun har vært bidragsyter i tverrfaglig gruppe i arbeidet med fornyelsen av læreplanene og her møter du henne i samtale med psykolog Egil…