Nedeľné slovo - ECAV Zemianske Kostoľany

Nedeľné slovo - ECAV Zemianske Kostoľany

ecavprievidza.sk
Kázne, pozdravy, zamyslenia z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany - spájame evanjelikov v okrese Prievidza. www.ecavprievidza.sk


Byť súčasťou väčšieho príbehu (07.06.2020)
Jun 7 • 22 min
Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú…
Dary Ducha svätého - Čo s nimi? (2. slávnosť svätodušná, 1.6.2020)
Jun 1 • 18 min
Apoštol Pavol píše viackrát o duchovných daroch. No predovšetkým učí, že sú to dary z milosti, dané cirkvi a rozdelené nie podľa zásluh a pekných modrých očí, ale podľa Božej vôle. Čo sú dary Ducha a na čo nám ich Pán Boh dáva? Odpovede sme hľadali v 2.…
Ako rozoznať Ducha Svätého - 1. slávnosť svätodušná (31.5.2020)
Jun 1 • 22 min
Na Letnice sa udialo čosi zvláštne. Môže tak Boh konať i dnes? Hovorí Duch Svätý aj s nami? Ako rozoznať či je to Ducha Svätý?
Ježiš spojil nebo so zemou (Vstúpenie - 21. 05. 2020)
May 21 • 18 min
Kázeň na sviatok Vstúpenia. Vstúpenie je krokom, ktorý niektorí nazývajú dňom, keď sa prepojilo nebo zo zemou. Keď Ježiš vstúpil ako vzkriesený víťaz nad smrťou na nebesá a svojich učeníkov zanechal zo zasľúbením, že sa vráti, ba dokonca nenechá ich…
Akou cirkvou chceme byť po pandémii? (3. nedeľa po Veľkej noci 03. 05. 2020)
May 3 • 28 min
V druhej kapitole Skutkov apoštolských čítame o tom, ako vznikol prvý cirkevný zbor. Zbor, ktorý dnes mnoho ľudí vníma ako vzor spolupatričnosti a kresťanskej lásky. Vzor, na ktorý sa chceme podobať aj keď žijeme v inej dobe. Pandémia a nemožnosť sa na…
Ježiš sa ukazuje aj neveriacemu Tomášovi (1. nedeľa po Veľkej noci, 19.04.2020)
Apr 18 • 12 min
Nedeľné biblické slovo z farskej obývačky. 1. nedeľa po Veľkej noci. “V Novej zmluve je muž menom Tomáš, ktorý dostal prezývku neveriaci Tomáš. Prečo? Chudák vydesení udalosťami, nebol s učeníkmi práve vo chvíli, keď k ním Ježiš prišiel a zjavil sa im po…
Vskutku vstal Pán, cesta do Emauzy (13.04.2020)
Apr 13 • 18 min
Druhý sviatok veľkonočný by sa nám mohol zdať akoby v tieni veľkonočnej nedele. Môžeme sa pýtať, prečo ešte tento sviatok, keď všetky potrebné udalosti sa udiali deň pred tým. Nie je to celkom tak. Sviatok, ktorý nasleduje po veľkonočnej nedeli nesie v…
Strach vs. radosť - Veľkonočný pozdrav (12.04.2020)
Apr 12 • 6 min
Keď prišli druhý deň po sobote ženy k hrobu, aby dokončili pohrebné úkony s Ježišovým telom, ostali svedkami strach vyvolávajúceho divadla. Strach ich však neochromil. Našli radosť. Ochromí nás strach, z toho, čo sa deje, alebo vo veľkonočné ráno, tak ako…
Láska Kristovho kríža nás spája (Veľký piatok 10.04.2020)
Apr 9 • 14 min
S Kristom na kríži neumierajú len naše hriechy. Pod krížom nám Pán Boh podáva svoju mocnú pomocnú ruku a dvíha nás kajúcich k novému životu, ku kvalitnejšiemu a lepšiemu životu, ktorý je naplnený láskou. Pozdrav k Veľkému piatku 2020. - Emil Hankovský
Ježiš vstupuje do Jeruzalema - Kvetná nedeľa (5. 4. 2020)
Apr 5 • 21 min
Kázeň ku Kvetnej nedeli. Kým ste vy v scéne Ježišovho vstupu do Jeruzalema?