Fana og Ytrebygda kirker

Fana og Ytrebygda kirker

Denne podcasten blir presentert av Fana og Ytrebygda kirker. Kirkene ligger i Fana sokn i Bergen, og tilhører Den Norske kirke. Innholdet vil fokuserer på teologi og kirkeliv, med utgangspunkt i våre lokalkirker.


Kristi himmelfart - meir enn berre ein inneklemt fridag
May 19 • 39 min
Samtalen går om dei inneklemte dagane Kristi himmelfart og søndag før pinse. Kor vart det av Jesus etter himmelfarten? Kor er han i dag? Får vi endeleg svaret på kva det vil seie å ha Jesus i hjartet? Dette - og meire til - får du høyre om i denne…
Vintreet og bonden
May 6 • 39 min
I denne episoden snakkar Lars Martin Hol, Maren Tischendorf og Per Inge Hove om preiketeksten og passande salmar for komande søndag som denne gongen er 5. søndag i påsketida. Preiketeksten er henta frå evangeliet etter Johannes, kapittel 15, vers…
4. søndag i påsketida
Apr 28 • 27 min
Lars Martin Hol, Maren Tischendorf og Per Inge Hove samtalar om preiketeksten og passande salmar for komande søndag, som denne gong er Johannes kapittel 16, vers 16-22.I dag går praten om løyndomen bak Livets tre, evangelisten Johannes sin bruk av…
3. søndag i påsketida
Apr 22 • 30 min
I denne episoda snakkar Lars Martin Hol, Maren Tischendorf og Per Inge Hove om teksten knytta til 3. søndag i påsketida. Denne gongen handlar det om Jesus som den gode gjetaren. Dagens salme er Her ser jeg et tålmodig lam. Du kan sende e-post til…
Påskedagspod
Apr 12 • 35 min
I denne episoden samtaler Per Inge Hove, Maren Tischendorf og Lars Martin Hol om bibelteksten knyttet til påskedag. Med utgangspunkt i kvinnene som besøker Jesu grav, samtaler de om kraften som fremdeles stråler fra den tomme grav.
Skjærtorsdag
Apr 9 • 17 min
I år kan vi ikke feire nattverd på skjærtorsdag slik vi har pleid å gjøre. I denne episoden snakker Per Inge Hove og Lars Martin Hol om de dramatiske hendelsene på skjærtorsdag da nattverden ble innstiftet og om hvordan vi kant enke at vi er en del av…
Fastetiden
Apr 3 • 21 min
I denne episoden samtaler Per Inge Hove og Lars Martin Hol om fastetiden. Hva er fasten, hvordan skal vi forstå alle åndene og demonene som dukker opp i denne kirkeårstidens bibeltekster og har disse tekstene lenger noen relevans.
En åpning
Mar 29 • 2 min
Velkommen til en podcast fra Fana og Ytrebygda kirker. Dette er en åpning av podcasten, den første av flere episoder fra våre kirker.Har du ønsker eller tanker om hva du ønsker å høre på denne kanalen, kan du sende en e-post til: lh598@kirken.noHvis du…