Tiếng Nói Của Lẽ Thật

Tiếng Nói Của Lẽ Thật

lethat.vn
Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng. Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn. Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.


Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 25 • 63 min
Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 25 • 48 min
Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 25 • 51 min
Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 25 • 32 min
Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 6 - Hồng Ân. Trong bài học này thảo luận về nguyên tội.
Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 1 • 42 min
Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 1 • 55 min
Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Luật Pháp - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 3 - Nguồn Gốc Của Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 1 • 49 min
Bài 3 - Nguồn Gốc Của Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 2 - Nguồn Gốc Của Tội Lỗi - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 1 • 53 min
Bài 2 - Nguồn Gốc Của Tội Lỗi - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Bài 1 - Tội Lỗi Là Gì - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Mar 1 • 50 min
Bài 1 - Tội Lỗi Là Gì - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân
Các phước lành trong vương quốc Đức Chúa Trời - Mat 5 - Trần Hồng Ân
Mar 1 • 57 min
Nhận biết Các phước lành trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Tìm hiểu khái niệm Vương Quốc Đức Chúa Trời - Mat 4 - Trần Hồng Ân
Mar 1 • 29 min
Trước khi đi tiếp vào Mathiơ 5, chúng ta cần nhận biết khái niệm về vương quốc Đức Chúa Trời.
Nếu Chúng Ta Là Con Đức Chúa Trời - Mat 4 - Trần Hồng Ân
Mar 1 • 30 min
Nhận biết sự cám dỗ mà Đức Chúa Jêsus Christ phải trải qua để nhìn biết chúng ta phải làm con Đức Chúa Trời như thế nào!
Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17 - Trần Hồng Ân
Mar 1 • 26 min
Loài người đứng trước nguy cơ bị đốn và chụm trừ khi họ chọn ăn năn. Chúng ta phải dọn tấm lòng cho Đức Chúa Jêsus Christ. Không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là một quá trình lâu dài phản ánh qua đời sống dưới sự trị…
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23 - Trần Hồng Ân
Mar 1 • 20 min
Chúng ta cần có thái độ phải lẽ như các bác-sĩ, Giô-sép và Mari. Điều này sẽ chi phối tâm trí và hành động của chúng ta đối với lẽ thật. Do đó chúng ta sẽ sẵn lòng từ bỏ mọi thứ để thờ lạy Đức Chúa Trời. Thái độ thù địch và thờ ơ trước lẽ thật sẽ dẫn…
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mat 1 - Trần Hồng Ân
Feb 29 • 22 min
Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và chu toàn qua việc làm trọn lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thông qua việc hy sinh và giáng sanh ở cùng loài người để cứu chuộc khỏi tội lỗi. Đức tin của Giô-sép đáng để cho chúng…
Từ Thành Tín Đến Đức Tin Vào Nước Đức Chúa Trời - Mat 1-5
Feb 29 • 185 min
Loạt bài giảng từ Mat 1-5.