Heilt Sjef!

Heilt Sjef!

suldalvekst.no
Velkommen til Heilt Sjef! Dette er podcasten til Suldal Vekst, der me snakkar med inspirerande bedriftsleiarar, gründerar og andre spennande personar i Ryfylke. Me får historiane til menneske som har etablert og bygd bedrifter og arbeidsplassar, me diskuterer bedrifts- og næringsutvikling og korleis me ilag skapar eit aktivt og attraktivt bygdeliv.


Koronasituasjonen.
Mar 24 • 26 min
I denne episoden snakkar me om koronasituasjonen og kva dette gjer med næringslivet vårt. Me har med oss Olav Lindseth som gjest i studio, han er dagleg leiar på Energihotellet og leiar i Suldal Næringsforening. Som så mange andre sit me også på…
Grip sjansen!
Feb 19 • 31 min
I dag snakkar me om endringar og om moglegheiter! Gjestene våre i studio er Per Arne Fisketjøn frå Suldalsbussen AS og Suldal Billag Service AS, og Andreas Fløgstad frå Tveit Regnskap AS.