Podcast PP

Podcast PP

www.pp.sk
Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa už 30 rokov prináša aktuálne a spoľahlivé informácie z legislatívy, ekonomiky a podnikania. Podcast PP sa zameriava na horúce aktuality z oblastí daní a miezd a prináša odborníkov v kresle pre hosťa k najdôležitejším témam.


Špeciál: Peter Gallovič - Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov
Mar 30 • 51 min
Posledná novela č.460/2019 z 27. 12. 2019 priniesla celkom 179 novelizačných bodov. Lektor Ing. Peter Galovič vás prevedie aktuálnou novelou s dôrazom na zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo firiem produkujúcich odpady. Okrem základných ustanovení sa dozviete…
Martina Zvolenská: Posuňte svoj biznis o level vyššie konferenciou Upterdam
Mar 10 • 13 min
Hosť v štúdiu: Martina Zvolenská Svet sa mení a trh vedú tí, ktorí neustále inovujú. Priestor na inovácie a rast ponúka aj e-commerce biznis. V tomto podcaste sa dozviete viac o projekte Upterdam, o tom na aké problémy začínajúcich, malých a stredných…
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #004
Mar 9 • 9 min
Aktuálna téma: Epizóda sa zameriava na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, ktoré finalizujú uzatváranie účtovných kníh. Kedy je oficiálny termín na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 a na čo všetko je nutné…
Marek Perdík: Novela Zákona o bytových domoch
Mar 5 • 36 min
Hosť v štúdiu: JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD Novela Zákona o bytových domoch a dôležité úskalia správy bytov pre SVB a správcovské spoločnosti z pohľadu odborníka. Na Slovensku máme viac ako 10.000 SVB - Spoločenstiev vlastníkov bytov, stovky…
Miriam Pilátová: Bezpečnosťvpraxi.sk
Mar 4 • 13 min
Hosť v štúdiu: Ing. Miriam Pilátová, Bezpecnostvpraxi.sk Bezpečnosťvpraxi.sk je nový odborný portál z dielne PP, ktorý ponúka komplexný pohľad na firemnú bezpečnosť. Pokrýva všetky oblasti bezpečnosti, ktoré musia firmy a podnikatelia riešiť -…
Katarína Gavurová: Lokalita je viac ako lojalita
Mar 3 • 14 min
Hosť v štúdiu: Ing. Katarína Gavurová, riaditeľka Virtuálne od WebyGroup, lektorka online marketingu Regionálnaonline reklama ako jeden z trendov získavania zákazníkov. B2B firmy (tie, ktoré nepredávajú konečnému spotrebiteľovi, ale služby iným firmám)…
Miroslav Lukáč: KyberBezpečnosť a pripravenosť slovenských firiem
Feb 28 • 33 min
Hosť v štúdiu: Ing. Miroslav Lukáč, podcast Incident, firma Emsec, s.r.o. Dnešná epizóda je o reálnych kybernetických útokoch, používaných praktikách útočníkov a ich dosahoch na napadnuté organizácie. Na konkrétnych príkladoch z praxe Slovenska a Česka sa…
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #003
Feb 26 • 6 min
Aktuálna téma: Zmeny v preddavkoch na daň z príjmu PO a zákonné termíny v tomto období. Ako sa vypočíta výška preddavku na daň a aké sú lehoty na platenie? Ako sa postupuje v prípade, že ešte nie je podané daňové priznanie za rok 2019? Na tieto aj ďalšie…
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #002
Feb 25 • 18 min
Aktuálna téma: Nový rok a legislatívne zmeny (resp. nové povinnosti), ktoré čakajú účtovníkov, podnikateľov a v podstate všeobecne daňovníkov pri ich ekonomickej činnosti. Čo špecifické ich čaká, na čo je nutné upriamiť pozornosť? Aké najmarkantnejšie…
Daňová a Mzdová pohotovosť PP #001
Feb 24 • 8 min
Aktuálna téma: Vstúpili sme do obdobia, ktoré pracovne nazývame daňová sezóna a preto by sme v dnešnej epizóde radi poukázali na dôležité termíny, ktoré musia dodržať zamestnanci, aj zamestnávatelia aby mali zamestnanci vysporiadané svoje daňové…
Pilotná epizóda
Feb 22 • 2 min
Podcast PP - novinka z dielne nášho vydavateľského a vzdelávacieho domu pri príležitosti 30.výročia spoločnosti. Viac o nás sa dozviete na www.pp.sk