Data Play Podcast

Data Play Podcast

www.sica.mn
Судалгаа, тоо баримт, датанд суурилан шийдвэрийг хэрхэн оновчтой гаргах вэ? Өөрт байгаа тоо баримтыг хэрхэн таниж, цуглуулж, цэвэрлэж, анализ хийн, хэрэгтэй мэдээллээ гарган авах вэ? асуултуудад хариулах, энэ төрлийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах зорилгоор энэхүү подкастыг танилцуулж байна.


Судалгааны зах зээл ба хэрэглээ#DataPlay S1 EP10
Jun 26 • 19 min
DATAPLAY подкастын 10 дахь дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. 10 дугаарын турш бидэнтэй хамт байсан сонсогчдодоо баярлалаа. Бид энэ удаа “СУДАЛГААНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ”-ны талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа.
Датанд суурилсан шийдвэр гаргалт#DataPlay S1 EP9
Jun 17 • 18 min
DATAPLAY подкастын энэ дугаараар “Датанд суурилсан шийдвэр гаргалтын”-ны талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа.Судалгаа шинжилгээ, датаны чиглэлээр сурдаг, энэ чиглэлийг сонирхдог, ажилладаг хүн бүхэнд нээлттэй.
Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа#DataPlay S1 EP8
Jun 11 • 22 min
Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа хэрхэн бүтсэн, ямар арга зүй ашигласан талаар ярилцлаа.
Түүвэр судалгааны анализ#DataPlay S1 EP7
Jun 3 • 13 min
Тоон болон чанарын судалгаанаас цуглуулсан мэдээлэлд хэрхэн анхан шатны дүн шинжилгээ хийж, үр дүн гаргах талаар ярилцлаа.
Түүвэрлэлт хийх аргууд#DataPlay S1 EP6
May 27 • 19 min
Түүвэрлэлтийн аргууд, түүврийн хэмжээг тооцоолох арга аргачлал, түүвэр хийхэд анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа.
Дата мэдээлэл цуглуулалт#DataPlay S1 EP5
May 6 • 19 min
Түүвэр судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын аргууд, анхаарах зүйлсийн талаар ярилцлаа.
Асуулгын хуудас боловсруулалт ба анхаарах зүйлс#DataPlay S1 EP4
Apr 6 • 22 min
Судалгааны асуулгын хуудасны бүтэц, хэрхэн боловсруулах, боловсруулахад анхаарах асуудлуудын талаар ярилцлаа.
Судалгааны аргаа сонгох нь #DataPLay S1 EP3
Mar 2 • 20 min
Судалгааны аргууд, тэдгээрийн зорилго болон хэрхэн ашиглагддаг талаар ярилцлаа.
Асуудлыг хэрхэн судалгааны асуулт, таамаглалд хувиргах вэ? #DataPlay S1 EP 2
Feb 16 • 15 min
Судалгааны үе шатууд, судалгааны асуудлаа хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хэрхэн таамаглал болгон хувиргах , мэдээлэл цуглуулах төрлүүдийн талаар энэ дугаараар ярилцлаа.
Дата ба Судалгаа #DataPlay S1 EP 1
Feb 8 • 14 min
Судалгаа болон дата-г шийдвэр гаргалтандаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай ярих DataPlay подкастийн танилцуулга.