Worlds in Transition - Världar i Omställning

Worlds in Transition - Världar i Omställning

anchor.fm/worldsintransition
Worlds in Transition, or ‘Världar i Omställning’ as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of ‘Transition’ in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.


Peter Nelson on the migrating bees and their role in feeding America
May 6 • 33 min
Peter Nelson is a filmmaker from the Hudson Valley in upstate New York. He grew up as a ‘free-range kid’, always out in nature following the life of the birds and the insects. This eventually led him to become a backyard beekeeper. In the movie ‘The…
Alicia Trezise-Segervall about starting up a small wool mill
May 5 • 38 min
Alicia Trezise-Segervall is originally from Sydney in Australia but love brought her to Vaasa in Finland and from there to the small village of Koskö in the neighbouring municipality of Korsholm. Alicia used to work with international business at large…
Karl and Rose Wright about becoming sheep farmers in Petalax
Apr 23 • 56 min
Karl and Rose Wright from the Pacific Northwest in the USA have done what you could call ‘a reverse journey of emigration. After living most of their lives in cities and doing nine to five office jobs, they suddenly found themselves longing for a life in…
Rob Hopkins about the emergence of the Transition Movement
Apr 21 • 46 min
Rob Hopkins is one of the founders of the Transition Network ­­­­­that emerged from the Transition Town Initiative in Totnes in the mid 2000s. Rob has written several books about how local communities can build resilience and more sustainable life forms…
Avsnitt 15: Jörgen Andersson: om lokal mat och regenerativt jordbruk i Coronans skugga
Apr 5 • 41 min
Jörgen Andersson i Åre är bonden som genom sitt genuina intresse för hållbar utveckling sökt hållbara lösningar för sitt jordrbuk. Han var en av de första i Norden som började tala för regenerativt jordbruk, alltså hur man kan stärka vitaliteten i…
Avsnitt 14 - Jessica Granlund om självhushållning och hållbara relationer till djur och natur
Jan 27 • 58 min
Jessica Granlund är djurhomeopaten, snickaren, och landsbygdsföretagaren som gjorde verklighet av sin barndomsdröm om att kunna rå om sitt eget hus. Hon flyttade ut till skogen i Petalax och blev självhushållare. Tillsammans med sin man och sina två barn…
Världar i omställning - Avsnitt 12: Barbro Heikinmatti om konsten att kunna spinna hållbara garn
Dec 29, 2019 • 59 min
Barbro Heikinmatti är bibliotekarien och stickaren som på 80-talet tog saken i sina egna händer när hon märkte att kvaliteten på hennes stickgarn blev allt sämre. Det var konstfibrernas frammarsch som plötsligt gjorde att garnet hon vuxit upp med inte…
Världar i omställning - Avsnitt 11: Samtal med Ingrid Biese om vad vi kan lära oss av Världar i Omställning
Nov 14, 2019 • 53 min
Ingrid Biese är forskardoktor vid Social och kommunalhögskolan i Helsingfors. Hon har doktorerat och skrivit en bok om kvinnor som hoppar av karriären för att kunna välja arbeta på det sätt som passar dem bäst. Just nu forskar hon i män som hoppat av sin…
Världar i Omställning - Avsnitt 10: Pella Thiel om att leda och organisera omställning lokalt och globalt
Nov 14, 2019 • 38 min
Pella Thiel är en av förgrundsgestalterna i Omställningsnätverket, den svenska delen av Transition Network som är en sorts paraplyorganisation för grupperingar och initiativ som jobbar med att ta fram mer hållbara livsformer lokalt. Sedan ung ålder har…
Världar i Omställning - Avsnitt 9: Christin Furu och Simon Gripenberg om omställning genom berättelser, konst och teknik
Nov 14, 2019 • 56 min
Christin Furu och Simon Gripenberg bor i Jakobstad. De har länge engagerat sig i frågor som gäller hållbarhet och ekologi och har en djup förståelse för de hållbarhetsutmaningar som finns på systemnivå i dagens värld. I vårt samtal diskuterar vi vad det…
Världar i Omställning - Avsnitt 8: Alicia Trezise-Segervall om att starta ett litet ullspinneri
Nov 14, 2019 • 38 min
Alicia Trezise-Segervall är ursprungligen från Sydney i Australien men kärleken förde henne till Vasa och därifrån till den lilla byn Koskö i Korsholm. Tidigare jobbade Alicia med international business på stora globala företag men idag är det det ultra…
Världar i omställning -Avsnitt 7: Mathias Nystrand, skrotkonst och alternativt leverne
Nov 14, 2019 • 31 min
Mathias Nystrand är författaren som blev skrotkonstnisse som blev byggare som blev självhushållare. När jag träffade Mathias bodde han ännu i Vörå i Svenska Litteratursällskapets hus Abramsgården. Där har han förutom att förkovra sig i sitt skrivande…
Världar i Omställning - Avsnitt 6: Julia Degerth om Zerowaste och hållbara värderingar 
Nov 14, 2019 • 33 min
Julia är personen bakom bloggen Grön i Åbo. Hon har ända sedan ung ålder känt ett stort intresse för miljöfrågor. Hon tänker mycket på frågor som har med miljö att göra och med bloggen har hon kunnat bygga upp ett kontaktnätverk till andra som går med…
Världar i Omställning - Avsnitt 5: Kaj Löfvik om odling, naturens kraft och omställning i Älvbyarna
Nov 14, 2019 • 32 min
Kaj bor i Älvbyarna i Korsholm. Det här är en plats där många är intresserade av frågor om hållbara lösningar och där man också drivit ett EU-finansierat omställningsprojekt i några år i vilket Kaj och hans fru Paula haft en aktiv medverkan. För Kaj har…
Världar i omställning - Avsnitt 4: Paula och Eeva-Stiina på Lönnemo och om livet mellan två världar
Nov 8, 2019 • 29 min
Paula och Eeva-Stiina har hittat sitt hem på Lönnemo en bit utanför Salo på en naturskön plats. De ser sig inte själva som några som plötsligt fått för sig att ‘ställa om’, eftersom deras livsfilosofi alltid genomsyrats av hänsyn till naturen och…
Världar i Omställning - Avsnitt 3: Madgalena Lindroos, om REKO, hållbar mat och livstil
Nov 7, 2019 • 54 min
Madgalena Lindroos är född i Sibbo, utbildad i konsthistoria i Åbo, och sedan flera år tillbaka inbiten skäribo på Replot utanför Vasa. Hon skriver på bloggen Bohemian Maggie och har ett speciellt intresse för naturens skafferi - det vill säga alla de…
Världar i omställning- Avsnitt 2: Johanna och Kim Fredenberg om omställning i Pargas
Nov 6, 2019 • 35 min
Johanna och Kim Fredenberg bor tillsammans med sina tre barn i utkanten av Pargas i ett stort gammalt stockhus som de totalrenoverat under livets mest hektiska år. Gården är ursprungligen byggd på 1800-talet och ligger högt uppe på en kulle med utsikt…
Världar i Omställning - Avsnitt 1: Rob Hopkins och Transition Network
Nov 6, 2019 • 46 min
I det här första avsnitten utforskar jag själva begreppet omställning tillsammans med Rob Hopkins. Han är en av det världsomspännande Transition-nätverkets grundare och har skrivit flera böcker om just Omställning. Jag träffade Rob i början av september…