Pædagogisk indblik

Pædagogisk indblik

dpu.au.dk
Lyt til podcast-serien Pædagogisk indblik, artikler fra magasinet Asterisk og forelæsninger m.m fra DPU, Aarhus Universitet.


Når elefanten i rummet punkterer
Mar 20 • 12 min
Diversitetsarbejde er også stemningsarbejde, fortæller professor Dorthe Staunæs, der skal forske i, hvorfor noget motiverer, mens andet provokerer, når det gælder diversitet.Forskelsbehandling og privilegier er emner, der kan få sindene i kog. Derfor er…
Hvilken slags menneske er du?
Mar 20 • 30 min
Kategorier som køn, klasse, etnicitet, alder, seksualitet og religion understreger forskellene mellem mennesker og kan spænde ben for idealer som lighed og frihed.Tænk hvis man så mennesker som mennesker, før man så dem som mænd, kvinder, gamle, unge,…
Fuld valuta for uddannelsespengene
Dec 17, 2019 • 29 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Økonomiske begreber som produktivitet, investering og effekt er blevet en del af pædagogikken. Men hvordan måler man værdien af en uddannelse, når den også har en værdi i sig selv?Forurener økonomerne pædagogikken med al d…
Har du penge, så kan du få…
Dec 17, 2019 • 11 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Det danske uddannelsessystem giver på overfladen lige muligheder for alle. Men ved nærmere eftersyn er længden på vores uddannelse stadig tæt forbundet med størrelsen på vores forældres pengepung.I Danmark bryster vi os af…
Piger klarer sig jo ikke så godt i matematik, vel?
Dec 17, 2019 • 12 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Kulturen i klasserummet, forventninger og kønsstereotyper er afgørende for, hvordan piger præsterer i matematik og naturvidenskab. Det bliver ofte en selvopfyldende profeti. Nyt projekt undersøger skolekulturens betydning….
Leg i daginstitutioner
Dec 11, 2019 • 41 min
I tredje episode af podcasten ‘Pædagogisk indblik’ fra DPU, Aarhus Universitet fortæller DPU-forskerne Ditte Winther-Lindqvist og Lone Svinth om børns leg i daginstitutioner og den forskningsoversigt, de har lavet om emnet. Du møder også en pædagog fra…
Dagtilbuddets betydning for børn i udsatte positioner
Oct 30, 2019 • 29 min
Pædagogisk indblik
Undervisningsforstyrrende uro i skolen
Sep 30, 2019 • 36 min
Pædagogisk indblik
Ansvar for egen omsorg
Sep 19, 2019 • 29 min
Det er svært at tale ondt om omsorg. Men kan den blive for meget af det gode? Og hvem har egentlig ansvaret for den? Asterisk er gået ombord i den omsorg, vi drager for os selv og hinanden.Den omsorg, vi drager for os selv og hinanden, ser vi normalt so…
Har du mærket dig selv i dag?
Sep 18, 2019 • 12 min
Som pædagog skal du ikke kun drage omsorg for børnene, men også for dig selv. Med enkle teknikker kan pædagoger træne deres egenomsorg. Det hjælper dem til at navigere i en presset hverdag, uden at de mister grebet om sig selv. Det gør dig til en bedre …
Følelsernes øveplads
Sep 18, 2019 • 13 min
Gennem litteraturen får vi mulighed for at indleve os i andre mennesker – men det sker ikke af sig selv, blot vi åbner en bog. Litteratur kan have en værdi i mange flere professioner end den snævert danskfaglige. Asterisk har spurgt to…
En professionel krammer
Sep 12, 2019 • 12 min
Pædagoger skal ikke elske børn; de skal udøve professionel omsorg. Men er det en medfødt personlig egenskab, eller kan man lære at være professionelt omsorgsfuld?At tale om, at der skal være kærlighed i det pædagogiske arbejde, er at nedgøre…
Når forskning bliver spændt for den politiske stridsvogn
Jul 10, 2019 • 17 min
Asterisk har talt med to forskere om, hvad der sker med dem og deres forskning, når politikere og interessenter bruger – eller fortier – forskningsresultater i debatten.Gavner flere timer i skolen børnenes læring? Forskerne Jan Meiding og Simon Calmar…
Til kamp for traditionerne
Jul 10, 2019 • 31 min
Vi har længe haft blikket rettet stift mod fremtiden, og vi har anset pædagogikkens arvegods for at være en klods om benet. Nu er traditionerne på vej tilbage og konservative strømninger i pædagogikken retter blikket bagud. Men hvad er det egentlig, vi…
Reformer gør andet, end de lover
Jul 10, 2019 • 18 min
Reformer er opreklamerede. Alligevel virker de – især hvis man tager med, at en stor del af virkningen er uintenderet. Asterisk har set nærmere på, hvordan reformer tager form og ændrer skoler og dagtilbud.
Lad dem nu bare lege
Jul 10, 2019 • 24 min
Status på leg anno 2018: YouTube er børnenes sidste frirum i en tid, hvor de er under konstant overvågning fra de voksne, som blander sig for meget i legen. Sæt legen og børnene fri og drop fordømmelsen af den digitale leg, lyder opfordringen fra to leg…
Fra ABC til WWW
Jun 8, 2019 • 19 min
Digitale læremidler erstatter i stigende grad tidligere tiders hæfter og bøger. Men paradoksalt nok skaber de nye digitale muligheder begrænsninger for lærernes metodefrihed og didaktiske design. Samtidig rejser brugen af dem nogle store spørgsmål omkri…
Hjernen mister fokus, når vi læser digitalt
Jun 7, 2019 • 14 min
Meget læsning foregår i dag online – også i skolen, hvor læringsportaler har erstattet bøger. Men papirlæsning og digital læsning kan ikke sidestilles, for hjernen reagerer anderledes, når man læser digitalt. Den har travlt og glemmer det, den læser….
Teknologien har revolutioneret mulighederne for børn og unge med handicap
Jun 7, 2019 • 12 min
Børn og unge med handicap kan med hjælp fra digitale teknologier blive inkluderet i den almindelige undervisning i skole og gymnasium. Alligevel møder de unge modstand, når de vil videreuddanne sig.
Hvad er karriere?
Mar 12, 2019 • 58 min
Karrierevejledning som forskningsfelt – mellem tilpasning og emancipationTiltrædelsesforelæsning ved professor MSO i karrierevejledning Rie Thomsen, DPU, Aarhus Universitet, 8. marts 2019.
Medvind til de mindste
Mar 8, 2019 • 21 min
Tidlig indsats er blevet et begreb med masser af vind i sejlene. Men hvad er det egentlig for indsatser, der virker? Svaret på det spørgsmål blæser stadig i vinden, og en række danske forskere efterlyser en systematisk og fagligt funderet tilgang til…
Sundhedsplejersken er nøglen til de udsatte familier
Mar 7, 2019 • 21 min
Vi skal holde fast i den effektive tidlige indsats, som sundhedsplejen sætter i gang – også når det udsatte barn starter i vuggestue. Der er brug for et stærkere og mere fokuseret tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og pædagogerne i vuggestuen.
At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i Staten
Feb 5, 2019 • 24 min
Indledende oplæg til forsvar af doktordisputats 12. januar 2018 af Anne-Marie Eggert Olsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.
Kulturanalyse gennem barndomsforskning
Feb 5, 2019 • 49 min
Refleksioner over civiliseringsprojekter, differentiering og betydningsdannelse.Tiltrædelsesforelæsning ved professor MSO Eva Gulløv, DPU, Aarhus Universitet, 25. januar 2019.
Universitetshistorien nyfortolket: mennesker, møder og universitet 1910-1960
Jan 11, 2019 • 51 min
Tiltrædelsesforelæsning ved professor Ning de Coninck-Smith 23. november 2018 på DPU, Aarhus Universitet
Til kamp for traditionerne
Dec 3, 2018 • 31 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Vi har længe haft blikket rettet stift mod fremtiden, og vi har anset pædagogikkens arvegods for at være en klods om benet. Nu er traditionerne på vej tilbage og konservative strømninger i pædagogikken retter blikket bagud…
Reformer gør andet end de lover
Sep 3, 2018 • 18 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Reformer er opreklamerede, lyder det fra den amerikanske forsker Larry Cuban. Alligevel virker de – især hvis man tager med, at en stor del af virkningen er uintenderet. Asterisk har set nærmere på, hvordan reformer tager …
Lad dem nu bare lege
Jun 4, 2018 • 24 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Status på leg anno 2018: YouTube er børnenes sidste frirum i en tid, hvor de er under konstant overvågning fra de voksne, som blander sig for meget i legen. Sæt legen og børnene fri og drop fordømmelsen af den digitale…
Når forskning bliver spændt for den politiske stridsvogn
Mar 5, 2018 • 17 min
Artikel fra magasinet Asterisk.Artikel fra magasinet Asterisk.Asterisk har talt med to forskere om, hvad der sker med dem og deres forskning, når politikere og interessenter bruger – eller fortier – forskningsresultater i debatten.Gavner flere timer i…