Militärhistoriepodden

Militärhistoriepodden

historia.nu
Militärhistoriepodden är podden om krig med männi…


6. Spanska InboĢˆrdeskriget som förövning på andra världskriget
Jan 20 • 49 min
Det spanska inbördeskriget utkämpades mellan 1936-39, åren före andra världskrigets utbrott. Kriget var i alla avseenden hänsynslöst och blodigt. Spanien skulle kunna uppfattas som en övningsarena för den tyska krigsmakten före andra världskriget.…
5. Förräderiet på Sveaborg
Jan 6 • 44 min
Sveaborgs kapitulation i maj 1808 mitt under kriget mot Ryssland är ett av de mest kända historiemoraliska problemen i svensk historia. Kommendanten Cronstedts kapitulation är ett mysterium ända in i modern tid. I enlighet med den svenska krigsplanen…
4. Krigsförsörjningen satte ramarna för krig och politik
Dec 23, 2019 • 48 min
De bördiga, rika och tätbefolkade områdena i norra Frankrike och Flandern tillsammans med norra Italien erbjöd goda möjligheter att försörja en marscherande armé. Krigen kom samtidigt att styras i den riktning där det var enklast att underhålla en armé.…
3. Främlingslegionens lojalitet från 1830 till nutid
Dec 9, 2019 • 42 min
Den franska främlingslegionens mest legendomspunna krigsinsats var det skoningslösa försvaret av den franska stödjepunkten i nordöstra Vietnam 1954. Slaget vid Dien Bien Phu 13 mars till 7 maj 1954 kommer alltid att förknippas med legionen och blev ett…
2. Därför byggde Sverige näst mest skyddsrum i världen
Nov 25, 2019 • 51 min
Det svenska civilförsvaret var i hemlighet modellerat efter nazitysklands civilförsvarsorganisation och studier på plats vid bombningar i Barcelona under spanska inbördeskriget. Sverige som saknade erfarenheter av bombkrig blev besatta av skyddsrum.…
1. Finska vinterkriget 1939 – en liten nation på randen till undergång
Nov 9, 2019 • 49 min
Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen utan föregående krigsförklaring det lilla landet Finland. Förspelet till finska vinterkriget utgjordes av hur Hitlertyskland och Stalins Sovjet hade krossat Polen i september 1939 i ett brutalt fälttåg som var…