بی شارپ

بی شارپ

anchor.fm/massoud-heydarian
پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقی … ارائه ای از مسعود حیدریان


سوم بی شارپ پلاس: اینو کجا شنیدم؟
Apr 25 • 29 min
بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه … امیدوارم لذت ببرید … ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های معروف سینما رو که اینور و اون ور می شنویم و یادمون نمیاد…
دوم بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
Mar 23 • 29 min
با درود … قسمت دوم پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه … امیدوارم لذت ببرید … ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت دوم خلاصه اپیزود: تم های…
اول بی شارپ پلاس : اینو کجا شنیدم؟
Mar 21 • 29 min
با درود … قسمت اول پادکست بی شارپ پلاس تقدیم می گردد بی شارپ پلاس اپیزود فرعی پادکست بی شارپ ه که صرفا برای سرگرمی و لذّت از موسیقی ارائه می شه … امیدوارم لذت ببرید … ارادتمند شما مسعود حیدریان نام اپیزود: اینو کجا شنیدم؟ قسمت اول خلاصه اپیزود: تم های…
پنجم بی شارپ : بَزمِ بی رویان
Mar 12 • 29 min
با درود … قسمت پنجم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بزم بی رویان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر ساختار آهنگ بزم بی رویان و شرح کوتاهی بر ترجمان انسانی برای دنبال کردن بی…
چهارم بی شارپ: میلیونها تنها
Mar 2 • 29 min
با درود … قسمت چهارم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: میلیونها تنها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ میلیونها تنها و شرح کوتاهی بر چیستی انواع آلبومهای…
سوم بی شارپ : پیرامون فرشتگان
Dec 21, 2019 • 29 min
با درود … قسمت سوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: پیرامون فرشتگان خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ پیرامون فرشتگان و شرح کوتاهی بر خواص صدا برای دنبال…
دوم بی شارپ : با دیگران
Dec 3, 2019 • 29 min
با درود … قسمت دوم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: با دیگران خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ با دیگران برای دنبال کردن بی شارپ، کافیست به یکی از پادگیرها…
یکم بی شارپ : بازتابها
Oct 28, 2019 • 29 min
با درود … قسمت یکم پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بازتابها خلاصه اپیزود: توضیح مختصری بر چگونگی شکل گیری آهنگ بازتابها به همراه داستانی به قلم مسعود حیدریان و صدای مهدی…
صفر بیشارپ : بساز و ننال
Oct 12, 2019 • 29 min
با درود … قسمت صفر پادکست بی شارپ تقدیم می گردد بی شارپ پادکستی برای لذّت، درک و خلق موسیقیست … ارائه ای از مسعود حیدریان نام اپیزود: بساز و نَنال! خلاصه اپیزود: توضیح مختصری در مورد محتوا و فرم کلی پادکست و داستان سفارش موسیقی تیتراژ برنامه فوتبال برتر…