Falsafehaye Poch

Falsafehaye Poch

anchor.fm/falsafehayepoch
بر خلاف پادکست حیوان ناطق اینجا آزاد حرف میزنم و در مورد هر چی که ذهنم رو درگیر کرده صحبت می کنم و در این پادکست هیچوقت دنبال منطق یا جواب به سوال خاصی نباشید


اسپانسر و اسپانسر گرفتن
Jan 29 • 11 min
در شروع بعضی کارها وجود یک حامی بویژه اگه مالی باشد خیلی کاربردی و مفید است. به همین دلیل در این قسمت از پادکست فلسفه های پوچ به موضوع اسپانسر و اسپانسر گرفتن پرداختم و در مورد آن صحبت کرده ام. اگر مثل من با اسپانسر گرفتن زیاد موافق نیستید این قسمت را از…
سربازی
Dec 31, 2019 • 11 min
در مورد سربازی حرف و حدیث کم نیست و این قسمت به دو دلیل به سربازی می پردازم: دلیل اول: خودم سربازم دلیل دوم: تولدمه و دارم با سربازی ساعت پر می کنم. —- Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message
چرا می‌خواهم خودکشی کنم؟
Dec 2, 2019 • 12 min
همگی ما گاهاً به خودکشی فکر می‌کنیم و دلایل مختلفی برای این کار داریم. گاهاً اجتماع و گاهاً خانواده و گاهی به نشانه اعتراض دست به اینکار می‌زنیم. در مورد خودکشی صحبت نمی‌شود به همین دلیل سازمان یا گروه مردمی وجود ندارد تا کمک افراد کند که از تصمیم خود…
تولد ما چه زمانی است؟
Oct 27, 2019 • 10 min
تاریخ تولد ما کی است؟ زندگی یعنی چه؟ مرگ؟ زندگی؟ و بازم تولد… —- Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message
معرفی پادکست فلسفه های پوچ
Oct 24, 2019 • 3 min
همه چی در مورد پادکست فلسفه های پوچ و هر آنچه که قرار است در آن گفته شود —- Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message