Artopolis

Artopolis

www.artopolis.si
Pri Artopolisu ustvarjamo vsebine, ki jih umetniki in umetnice potrebujemo; od postavljanja cen, pisanja opisov, iskanja materialov, računanja stroškov in pridobitve statusa Samozaposlene_ga v kulturi. Vse na enem mestu. Artopolis je prva slovenska spletna platforma za objavo, prodajo in nakup umetniških del za vse slovenske umetnice_ke. Projekt Artopolis sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Kohezijskega in Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Simbol in simbolizacija
Feb 26 • 19 min
Področje naše raziskave je precej obširno, marsikateri del le-te smo zato zgolj orisali zavoljo vzpostavitve zadostne količine funkcionalnih kontekstov, ki bi dopuščali razvoj koherentnega toka misli. Primarni namen raziskave je bil ponuditi teorijo…
Funkcije umetnosti
Feb 7 • 16 min
V prejšnjih poglavjih smo naredili osnovno analizo vseh treh segmentov umetnosti: vprašanje gledalca, izdelovalca in produkta umetniškega dela. Sedaj pa bomo vse tri, pod imenovalcem umetnost postavili v simulacije. Na primerih, tako hipotetičnih kot…
Umetniško izražanje in umetnice oz. umetniki
Jan 24 • 15 min
Kot uvod si oglejmo razliko med dvema pojmoma — umetnikom in umetniško produkcijo. Čeprav ob pojmu umetniška produkcija pomislimo na umetnika, ki nekaj (čemur lahko nadenemo imenovalec um. delo) producira, le-temu ni čisto tako. Umetniško produkcijo…
Absolutna ideologija
Jan 6 • 22 min
V tem delu predstavljamo pojav, podoben tistemu, ki ga Winnicott opisuje s pojmom tranzicijskega fenomena, in o katerem smo že spregovorili v tej seriji razmišljanj. [1] Sedaj bomo prikazali celotno razsežnost pojava v kontekstu um. dela (le-ta pa je…
Umetniško delo kot pojav
Dec 27, 2019 • 24 min
V prejšnjem delu smo že načeli temo um. dela, vsaj v povezavi z gledalcem, in ugotovili, da je to edini funkcionalen način analize um. dela. Sedaj pa se bomo bolj poglobili v um delo kot pojav, v naši raziskavi pa seveda vzeli v zakup dognanja iz…
Spremenljivke v dialogu subjekta z umetniškim delom
Dec 6, 2019 • 19 min
V tem delu bomo dognanja o subjektu postavili v kontekst družbe (družbeni subjekt kot množinski pojem) ter prikazali spremenljivke, ki vplivajo na razbiranje različnih um. del. Za začetek lahko razdelimo družbeni subjekt na 1.) širšo javnost in 2.)…
Metagledalci v umetnosti
Nov 29, 2019 • 19 min
V prejšnjem delu smo razčlenili osnovne pojme, s katerimi bomo danes nadaljevali našo raziskavo subjekta v umetnosti in si bolj podrobneje ogledali razlike med metagledalci preko koncepta pripomočka in ovire. Ideja, da svet razumemo kot skupek pomožnih in…
Uvod v definicijo pojma umetnosti
Nov 7, 2019 • 21 min
Če bi moral predstaviti svojo želje za pisanje tega teksta, bi le-te najnatančnejše opisal kot etostopične (etos [ē̃thos ‛moralen značaj, značilen duh določenega kraja in časa’] + topos [tópos ‛kraj’]). Misli in dognanja iz naloge so po mojih najboljših…
Komercialno zbiranje predmetov
Oct 17, 2019 • 11 min
Ljudje bodo vedno skušali izboljšati sami sebe. To je osnovna predpostavka ekonomije, ki implicira na to, da bodo ljudje vedno poskušali in se raje vzpenjali po socialni lestvici navzgor kot padali navzdol. V pričujočem podpoglavju me zanima, kako je s…
O zbiranju in zbirateljstvu
Oct 10, 2019 • 9 min
Zbiranje predmetov je obstajalo že na prazgodovinski ravni in sklepamo lahko, da jih je bilo mogoče tudi razstaviti. Poznamo namreč kar nekaj zbirk iz prazgodovine, vendar le ugibamo njihov namen, saj jih lahko šele z današnjega vidika razumevanja zbirke…
Všečnost in kupljivost
Oct 3, 2019 • 9 min
V času šolanja smo na naši Akademiji precej varni, saj o tem ne razmišljamo pretirano (kajti če bi, bi najverjetneje zelo hitro potegnili črto čez študij umetnosti in se bolje »prilagodili« družbi) vse tja do neke točke eksistencialne krize, ki navadno…
Umetnost kot komunikacija
Sep 27, 2019 • 19 min
Če si pogledamo pojem komunikacije oz. sporazumevanja, SSKJ slednjega definira kot izmenjavo, posredovanje misli in/ali informacij. Takšna razlaga pa je v resnici precej problematična. Na prvi pogled je namreč samoumevno sklepati, da se v postopku…
Umetnost kot avtorsko delo?
Sep 19, 2019 • 17 min
Kateri dejavniki vplivajo na prepoznavanje umetniškosti določenih premetov? Je to provenienca, ki nam pove, kje vse se je delo nahajalo in v primeru, da je prejšnji lastnik dela Muzej sodobne umetnost ali Moderna galerija, le-to delo naredi umetniško?…
Umetniško izražanje in status umetnika
Sep 13, 2019 • 19 min
Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu; oddaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oz. si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o statusu umetnika, razliko med dobro in slabo umetnostjo in…
Umetnost in trg
Sep 5, 2019 • 14 min
V Sloveniji umetniškega trga, kot ga poznajo v zahodnoevropskih državah in drugje po svetu, resnično ni, kar pa posledično precej otežuje vpogled v njegovo strukturo vsem nam, ki se z umetnostjo poklicno ukvarjamo oz. si to enkrat želimo početi. To pa…