BOOKASTER - TÓM TẮT SÁCH - WAVES - AUDIOBOOKS MIỄN PHÍ

BOOKASTER - TÓM TẮT SÁCH - WAVES - AUDIOBOOKS MIỄN PHÍ

waves8.com/chuong-trinh/giao-duc/tom-tat-sach-bookaster-tu-duy-nhu-mot-ke-lap-di-think-like-a-freak-tac-gia-stephen-j-dubner-steven-levitt
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Qua kênh Tóm tắt sách này, chúng tôi muốn gửi đến các bạn nội dung của những cuốn sách hay nhất mọi thời đại. Nếu bạn là một con người bận rộn và không có đủ thời gian để ngâm cứu những cuốn sách, đây là cách hay nhất để bạn có thể học và cảm nhận được những bài học giá trị.


Talking to strangers (Trò chuyện cùng người lạ) - Tác Giả Malcolm Gladwell - Tóm Tắt Sách Bookaster
Mar 11 • 29 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Trong…
Gã Nghiện Giày (Shoe Dog) - Tác Giả Paul Knight - Tóm Tắt Sách Bookaster
Mar 11 • 20 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Con…
Trật Tự Thế Giới (World Order) - Tác giả Henry Kissinger - Tóm Tắt Sách Bookaster
Mar 3 • 25 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Dựa…
Trong Chớp Mắt (Blink) - Tác Giả Malcolm Gladwell - Tóm Tắt Sách Bookaster
Mar 1 • 19 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Trong…
Quốc Gia Khởi Nghiệp (Start-up Nation) - Tác giả: Dan Senor - Saul Singer - Tóm Tắt Sách Bookaster - Waves
Feb 13 • 31 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Quốc…
Tình Dục Thuở Hồng Hoang (Sex at Dawn) - Tác giả: Cacilda Jethá & Christopher Ryan | Tóm tắt sách Bookaster - Waves
Feb 9 • 22 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Cuốn…
Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị (Think Like A Freak) - Stephen J. Dubner & Steven Levitt | Tóm Tắt Sách Bookaster
Jan 29 • 23 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tư…
Động Lực Chèo Lái Hành Vi (Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us) - Daniel H. Pink | Tóm Tắt Sách Bookaster
Jan 22 • 18 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Trong…
Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục (Influence The Psychology Of Persuasion) - Robert Cialdini | Tóm Tắt Sách Bookaster
Jan 20 • 29 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Những…
Ngịch Lý Của Sự Lựa Chọn (Paradox of Choice) - Barry Schwartz - Tóm Tắt Sách Bookaster
Jan 6 • 26 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Trong…
Chất Michelle (Becoming) - Tác giả: Michelle Obama - Tóm Tắt Sách Bookaster
Jan 3 • 37 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Chất…
Cú Hích (Nudge theory) - Tác giả: Cass Sunstein & Richard Thaler - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 28, 2019 • 17 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Hai…
Nào tối nay ăn gì? Thế lưỡng nan của loài ăn tạp (The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals) - Michael Pollan - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 24, 2019 • 17 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Việc…
Tại Sao Tình Dục Lại Thú Vị? (Why Is Sex Fun?: The Evolution of Human Sexuality) - Jared Diamond - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 22, 2019 • 19 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Nếu…
Khi Nào Cướp Nhà Băng (When To Rob A Bank) - Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 21, 2019 • 20 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app…
Phi Lý Trí (Predictably Irrational) - Dan Ariely - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 19, 2019 • 20 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Một…
Chó Sủa Nhầm Cây (Barking Up The Wrong Tree ) - Eric Barker - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 17, 2019 • 18 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Các…
Dám Bị Ghét (The Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real Happiness) - Koga Fumitake - Kishimi Ichiro - BOOKASTER - WAVES
Dec 15, 2019 • 23 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Dám…
Đi Tìm Lẽ Sống (Men’s Search For Life) - Tác giả: Viktor Frankl - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 12, 2019 • 17 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Đi…
How To Love (Tạm dịch: Cách Yêu Thương) - Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 12, 2019 • 29 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tình…
Lối sống tối giản của người Nhật (Goodbye, Things: The New Japanese Minimalism) - Sasaki Fumio - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 7, 2019 • 25 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Nếu…
Đừng bao giờ đi ăn một mình (Never Eat Alone) - Keith Ferrazzi - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 7, 2019 • 18 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Nếu…
Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài (The Greatness Guide) - Robin Sharma - Tóm tắt sách Bookaster
Dec 7, 2019 • 22 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app “Đời…
Những cô gái thông minh cũng mắc sai lầm (Smart Girls Screw Up Too) - Bella Zanesco - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 26, 2019 • 18 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app…
Khởi Nghiệp Tinh Gọn (The Lean Startup) - Eric Ries - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 22, 2019 • 28 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Xin…
Tinh Thần Samurai Trong Thế Giới Phẳng (The Compassionate Samurai: Being Extraordinary in an Ordinary World) - Brian Klemmer - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 17, 2019 • 30 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Hãy…
Dấn Thân (Lean In) - Sheryl Sandberg - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 10, 2019 • 43 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app…
Dạy con làm giàu: Cha Giàu Cha Nghèo (Rich Dad, Poor Dad) - Robert T.Kiyosaki - Tóm Tắt Sách Bookaster
Nov 9, 2019 • 24 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Ai…
Tư Duy Nhanh Và Chậm (Thinking, Fast and Slow) - Daniel Kahneman - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 2, 2019 • 32 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tác…
Ý Tưởng Kỳ Quặc Tạo Ra Đột Phá (Weird Ideas That Work)- Robert I. Sutton - Tóm tắt sách Bookaster
Nov 2, 2019 • 31 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tác…
Homo Deus: Lược sử tương lai (A Brief History of Tomorrow) - Yuval Noah Harari - Tóm tắt sách Bookaster
Oct 27, 2019 • 31 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tiếp…
Love, Rosie (Nơi cuối cầu vồng / Bồng bột tuổi dậy thì) - Cecelia Ahern - Tóm tắt sách Bookaster
Oct 25, 2019 • 13 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Chào…
The Hate U Give (Tạm dịch: Tìm Lại Công Lý) - Angie Thomas - Tóm tắt sách Bookaster
Oct 25, 2019 • 22 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Chào…
Sức Mạnh Của Thói Quen (Power Of Habits) - Charles Duhigg - Tóm Tắt Sách Bookaster
Oct 25, 2019 • 23 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Cuốn…
Đắc Nhân Tâm - How to Win Friends and Influence People - Tác giả: Dale Carnegie - Tóm tắt sách Bookaster
Oct 13, 2019 • 21 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app ĐẮC…
Sapiens: Lược sử loài người - Sapiens: A Brief History of Humankind - Yuval Noah Harari - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 27, 2019 • 38 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Xin…
Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi - Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World - Cal Newport - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 27, 2019 • 16 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Cuốn…
Elon Musk: Tesla, SpaceX Và Sứ Mệnh Tìm Kiếm Một Tương Lai Ngoài Sức Tưởng Tượng - Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 26, 2019 • 24 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Tóm…
Nghệ Thuật Tinh Tế Cuả Việc Đếch Quan Tâm - The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 20, 2019 • 26 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Nghệ…
Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không (When Breath Becomes Air) - Paul Kalanithi - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 20, 2019 • 20 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app “Khi…
Từ Tốt đến Vĩ đại - Good to Great - Jim Collins - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 20, 2019 • 21 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app “Từ…
7 Thói Quen Để Thành Đạt - The 7 Habits of Highly Effective People - Stephen Covey - Tóm tắt sách BOOKASTER
Sep 20, 2019 • 30 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app “7…
Nghĩ Giàu và Làm Giàu (Think and Grow Rich) - Tác giả: Napoleon Hill - Tóm tắt sách Bookaster
Sep 13, 2019 • 16 min
Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app Nghĩ…