رادیو ایرانمهر

رادیو ایرانمهر

anchor.fm/alireza-iranmehr
بعضی از داستان ها زندگی ما رو نجات می دن، غافلگيرمون می كنن، یا مثه آینه ای جادویی دنیای درون مون رو به خودمون نشون می دن. در رادیو ایرانمهر داستان های آينه وار می‌شنويد


حافظ از درون و برون
Aug 31, 2019 • 9 min
آینه ای شگفت در شعر حافظ که آدم رو از دو زاویه به خودش نشون می ده نظم پریشان و یک راه نجات حافظانه
اولین سکه
Aug 17, 2019 • 6 min
نویسنده : ویلیام مارچ ترجمه: محسن سلیمانی بازخوانی: علیرضا ایرانمهر داستانی درباره ی نخستین لحظه ی فرو ریختن یک انسان