Radio Zarir رادیو ظریر

Radio Zarir رادیو ظریر

radiozarir.podbean.com
پادکست‌هایی با موضوعات مختلف در حوزۀ معماری


پنجم: خطای انسانی
Feb 4 • 30 min
موضوع این اپیزود خطای انسانی است. خطای انسانی یعنی چه؟ یک طراح یا مهندس در چه شرایطی مرتکب خطای مهندسی می‌شود؟ موضع اخلاق در قبال خطای انسانی چگونه است؟ در این اپیزود به چنین سوالاتی پاسخ داده شده است.
چهارم: طراحی محققانه
Oct 27, 2019 • 27 min
موضوع این اپیزود نقش تحقیق و پژوهش در فرآیند طراحی است. تحقیق کردن یعنی چه؟ یک طراح چه نیازی به مطالعه و پژوهش دارد؟ آیا خط کشیدن بدون مطالعه با خط کشیدن مطالعه‌محور تفاوت می‌کند؟ چه زمانی یک طراح کار پژوهشگران را انجام می‌دهد؟ در این اپیزود به چنین…
سوم: حس مکان
Aug 14, 2019 • 36 min
این اپیزود به تعریف حس مکان پرداخته و درجات و خاستگاه‌های آن را بررسی می‌کند. چه چیزی باعث می‌شود کاربران یک فضا را نزد خودشان تبدیل به مکان کنند؟ چرا برخی مکان‌ها برای ما خوشایندتر از سایرین هستند؟ اگر مکانی را که به آن تعلق داریم از دست بدهیم، دقیقاً چه…
دوم: تاب‌آوری
Jun 2, 2019 • 38 min
موضوع این اپیزود تاب‌آوری شهرها است. وقتی مردم به صورت دسته‌جمعی یک فاجعه را تجربه می‌کنند، چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ چه اتفاقاتی بعد از تجربه‌ی هر فاجعه مشترک است؟ کدام فجایع مهم‌تر هستند؟ نقش دولت‌ها در چنین شرایطی چیست؟
نخست: روز معمار
Apr 19, 2019 • 17 min
این اپیزود به روز معمار پرداخته. سبب نام‌گذاری روز معمار، تاریخچۀ این روز و وضعیت روز ملی معمار در بقیۀ کشورها از مساله‌های این پادکست هستند.