Tann & Konprann

Tann & Konprann

tann.timalo.com
Nous n’avons pas toujours l’occasion d’entendre du créole dans notre vie de tous les jours. Ce podcast c’est l’opportunité d’entendre la langue, de découvrir des textes et des auteurs créolophones et de s’attarder sur du vocabulaire et des expressions. A pa tout moun ki ka tann kréyòl touléjou. Pòdkas-la sa sé on lokazyon pou nou tann lang-la, dékouvè tèks é lokans a makèdpawòl é konnèt lang-la pimyé.


29 : Minisipal, rèsponsabilité a lakomin
Feb 22 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Minisipal, rèsponsabilité a lakomin LOKANS : Vèglaj, Anri Maurinier MO : Kòsyè
28 : Élèksyon minisipal ka vin
Feb 15 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Minisipal, kijan élèksyon-la ka pasé LOKANS : Kannaval, Alen Vérin MO : Kyòkanblòk
27 : Klòwdékòn : kimoun ki rèsponsab ?
Feb 8 • 9 min
Andidanbway KOZE : Klòwdékòn : kimoun ki rèsponsab ? LOKANS : Malérèsò pa wonté PAWÒL : Bèf a lanmwatyé Dokiman Rapòw a komisyon ankyèt asi klòwdékòn Kwonoloji a “La Tribune des antilles” Ola sé dokiman-la pasé ? Ès ni klòwdékòn téré anba lisé-la ? Kaptaj…
26 : Déga a klòwdékòn
Feb 1 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Déga a klòwdékòn LOKANS : Gawoulé MO : Atètipo Kwonoliji a klòwdékòn : http://www.frisechlordecone.com Son a Lagachèt : https://soundcloud.com/lagachet/gawoule
25 : Ka ki klòwdékòn ?
Jan 25 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : Ka ki klòwdékòn LOKANS : Klowdékòn, Wozan Monza PAWOL : Si apa kribich sé kakadò
24 : Ka ki fèt 13 janvyé 2020, Fòdfrans
Jan 18 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : 13 janvyé, Fòdfrans LOKANS : rèspé, Jobi Barnabé MO : Manblo Dokiman : Manifestasyon an komin Wobè , Rak : 13 janvyé Foyal , RakStory | Arrestations et violences policières
23: Ben démaré
Jan 11 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : 2019 té plen siwpriz LOKANS : Ben démaré MO : Kyansé
22 : Nwèl
Dec 21, 2019 • 6 min
Andidanbway KOZÉ : Nwèl LOKANS: Nwèl an-nou MO : Tijézi
21 : Vòksòl Konmédi Klèb
Dec 14, 2019 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : Vòksòl konmédi klèb LOKANS : Sanm san sanm MO : Gaoulé
20 : Jouné kréyol Lonndòn
Dec 7, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Jouné Kréyòl Lonndòn LOKANS : Byento MO : Titè
19 : 3 rézon mèt kréyòl asi CV a-w
Nov 30, 2019 • 6 min
Andidanbway KOZÉ : 3 rézon mèt kréyòl asi CV a-w LOKANS : Sentjè di maten, Érik Pézo MO : Donmbré
18 : Ki chimen pou kréyòl dèmen
Nov 23, 2019 • 6 min
Andidanbway Kozé : Kréyolité ? Lokans : Ki chimen pou kréyòl dèmen Tipawòl : Jou malè pa ni pengad Dokiman ki sèvi-mwen baz : Cécile van den Avenne : “Donner en français l’illusion du créole”
17 : Kaskòd atout
Nov 16, 2019 • 6 min
Andidanbway Kozé : Kaskòd atout Lokans : On chanté Tipawòl : Zwèl Dokiman ki sèvi-mwen baz Cécile van den Avenne : “Donner en français l’illusion du créole”
16 : Sonjé Manyéla Pioche
Nov 9, 2019 • 6 min
Andidanbway Moun an-nou : Manyéla Pioche Lokans : Pa ban-mwen kou Mo : Gwokyap
15 : Lè kréyòl ka rantré an fransé-la
Nov 2, 2019 • 6 min
Andidanbway Kozé : Lè kréyòl ka rantré an fransé-la Lokans : Kimoun ki la ? Tipawòl : Avòté kon matrité
14 : Kréyòl ka pran mo dòt koté
Oct 26, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Kréyòl ka pran mo dòt koté LOKANS : “Battman” MO : Pyèsté
13 : Rèspé pou lang-la sé rèspé pou pèp-la
Oct 19, 2019 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : Rèspé pou lang-la sé rèspé pou pèp-la LOKANS : Somanbil MO : Tòtòy
12 : Lékòl a yo pa bon pou nou ?
Oct 12, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : ni moun ki pa annéta li é ékri, magré yo ay lékòl LOKANS: Twa twa toupatou MO : Lékòl Tipoulayé
11 : Sonjé Toni Mango
Oct 5, 2019 • 8 min
Andidanbway MOUN AN-NOU : Toni Mango LOKANS : Jédi, Wojé VALY MO : Tanvann
10 : Entéré a on rèpriz
Sep 28, 2019 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : entéré a on rèpriz LOKANS : Mwen sé Gwadloupéyen MO : Alankan
09 : Pa fè kanna pran-w pou rim
Sep 21, 2019 • 9 min
Andidanbway KOZÉ : Plas an-nou LOKANS : An ka sòti an sa TIPAWÒL : Pa fè kanna pran-w pou rim Sit nichtwèl a Tysmé https://tysme.gp/discs/
08 : 3 rézon li Dyablès
Sep 14, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Twa rézon li Dyablès apawdè i an kréyòl LOKANS : On mòso a chapit 12 a liv-la MO: Mokozonbi
07 : Ka ki kilti
Sep 7, 2019 • 10 min
Andidanbway KOZÉ : ka ki kilti LOKANS : Priyédyé a timanmay nwè MO : “Toujou” Ni on lèch a on mòso mizik a Fanswa Ladrézeau adan épizòd-la.
06: Radyo bwapatat é rakontaj
Aug 31, 2019 • 8 min
Andidanbway Kozé: Radyobwapatat é Matriks Lokans: On chanté… Mo, TiPawòl: zyédou
05 : Sonjé Papa Yaya
Aug 24, 2019 • 7 min
Andidanbway Moun an-nou: Jéra Lauriette Lokans: “Lékòl” Mo é Tipawòl: “Lékòlbis”
04 : Fransé ka vin chouboulé kréyòl an-nou
Aug 17, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Éséyé pa mèt “que” lè ou ka frazé LOKANS : “Ivwayen” - TiMalo MO é TIPAWOL : Sanm é sanmsa
03 : Kréyòl ni istil diféran chak koté an Gwadloup
Aug 10, 2019 • 5 min
Andidanbway KOZÉ : Silon la ou yé ni mo ki diféran LOKANS : On tèks a Toni Mango MO é TIPAWÒL : Chonjé oben sonjé
02 : Pa maké kréyòl nenpòt jan
Aug 3, 2019 • 8 min
Andidanbway KOZÉ : Poukwa vométan nou pa maké kréyòl nenpòt jan LOKANS : “Touttan ou po’o mò” - TiMalo MO é TIPAWOL : “Nou ja vwè koko vèt tonbé, é koko sèk rété an pyé” Adan épizòd-la, tini on mòso a “Chante Alfabe Kreyòl” pwofésè Michèl DeGraff maké.…
Tann & Konprann : prèmyé épizòd
Jul 27, 2019 • 7 min
Andidanbway KOZÉ : Poukwa TiMalo mété-y ka fè pòdkas-la sa LOKANS : On tèks a on makèdpawòl kréyolopal MO é TIPAWOL : “Konnèt pa vé di savan” ; “atout”