David & Bo Pratar Pedagogik

David & Bo Pratar Pedagogik

www.hejlskov.se
Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pra…


långvarig skolfranvaro
Sep 17 • 21 min
David & Bo pratar om långvarig problematisk skolfrånvaro.
tvång, tics och sterotypier
Sep 3 • 19 min
David och Bo pratar om tvång, tics och stereotypier. Hur skiljer de sig och vad betyder det för pedagogik och behandling?
Tourettes syndrom
Aug 27 • 30 min
David och Bo pratar om Tourettes syndrom.
David intervjuar Malin Holm
Aug 25 • 76 min
David intervjuar Malin Holm från nätverket Barn i behov om nätverkets uppkost och framgångar och inte minst vad som fortfarande behövs.
2E
Aug 12 • 28 min
David & Bo pratar om begreppen Särbegåvning och Twice Exceptional
stress hos personal
May 14 • 22 min
David & Bo pratar om Daniel Rippons forskning kring stress hos personal
föräldrastödsprogram
May 8 • 26 min
David & Bo pratar om forskning i föräldrastödsprogram, Leijtens och kollegors metaanalys av verksamma komponenter i föräldrastödsprogrammen som Komet, Cope, De otroliga åren och liknande.
Corona - att ha gymnasieungdomar hemma
May 2 • 20 min
David & Bo pratar om de utmaningar du kan ha när dina gymnasieungdomar måste vara hemma
Corona - att ha barn hemma från grundskolan
May 2 • 20 min
David & Bo pratar om att ha barn i grundskoleåldern hemma från skolan
Corona - att ha barn hemma från förskolan
May 2 • 16 min
David & Bo pratar om hur du får vardagen att fungera när barnen är hemma från förskolan
Engagemang
Mar 5 • 27 min
David & Bo pratar om engagerade föräldrar och pedagoger.
Marshmellowtestet
Feb 27 • 24 min
David & Bo pratar om marshmellowtestet och vad forskningen kring det egentligen betyder.
tysta barn
Feb 27 • 20 min
David & Bo pratar om tysta barn - de som inte har utåtagerande beteende men ändå behöver stöd.
inlärningspsykologiska metoder - en diskussion
Feb 20 • 32 min
David & Bo pratar om inlärningspsykologiska metoder i skolan och inom LSS. En diskussion om vad uppdraget är och hur våra metoder förhåller sig till det.
Skam
Feb 20 • 20 min
David & Bo pratar om skam. en känsla, en affekt, ett fostransverktyg. Och hur bra är det?
Positiv Omformulering
Feb 13 • 29 min
David & Bo pratar om orden nej och inte, och om positiv omformulering.
nyfikenhet
Feb 13 • 17 min
David & Bo pratar om vikten av att vara nyfiken som pedagog, psykolog och anhörig.
Tassande
Feb 6 • 15 min
David & Bo pratar om tassande. Vad är lågaffektivt bemötande och vad är tassande.
Jämlikhet, Konkurrens och Samarbete
Jan 30 • 39 min
David & Bo pratar om jämlika samhällen och om evolutionära konkurrens och samarbetstendenser
Ansvarsprincipen
Jan 23 • 36 min
David & Bo pratar om varför vi hela tiden pratar om ansvarsprincipen.
School To Prison Pipeline
Jan 16 • 31 min
David och Bo i öppet brev till Skolministern Ann Ekström kring avstängningar i skolan. Om forskningsgrenen School to prison pipeline.
debatten om lågaffektivt bemötande i skolan
Dec 5, 2019 • 47 min
David och Bo pratar om debatten om lågaffektivt bemötande i skolan.
undervisning i förskolan
Nov 28, 2019 • 25 min
David pratar med Sofie Källhage och Josefin Malm från Förskolepodden om deras bok Uppdrag Undervisning. Boken tar utgångspunkt i nya läroplanen för förskolan. Sofie och Josefin jobbar med de minsta barnen men har ändå fokus på undervisning. För det går…
kollegial handledning
Nov 23, 2019 • 36 min
David pratar med Ann Lindgren och Anna Sjölund om kollegial handledning.
David & Bo: Om trauma, intervju med Anton Sjögren
Nov 16, 2019 • 32 min
David pratar med Anton Sjögren om trauma.
David pratar med Erik Rova om Levla
Nov 7, 2019 • 24 min
David pratar med Erik Rova om Levla-materialet, ett skolmaterial.
lek
Oct 31, 2019 • 20 min
David & Bo pratar om lek, lekpedagogik och värdet av leken i förskolan.
autonomi
Oct 24, 2019 • 21 min
David & Bo pratar om autonomi, självständighet och självbestämmande. Och om autonomistödjande fostran och pedagogik.
inklusion
Oct 17, 2019 • 26 min
David & Bo pratar om inklusion i skolan och förskolan.
begreppet KASAM
Oct 10, 2019 • 45 min
David & Bo pratar om begreppet KASAM - känsla av sammanhang
Forandring
Oct 3, 2019 • 30 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 3: Förändring
Utvärdering
Sep 26, 2019 • 17 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 2: Utvärdera
Hantering
Sep 20, 2019 • 18 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 1: Hantera
Perception
Sep 12, 2019 • 34 min
David & Bo pratar om perception och sensorik.
avledning
Sep 5, 2019 • 31 min
David & Bo pratar om begreppet och metoden avledning.
evidens
Aug 29, 2019 • 40 min
David & Bo pratar om evidens, evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik
David pratar med Jojje Karpathikas och Jonna Lundin om ADHD
Aug 22, 2019 • 40 min
David pratar med Jonna och Jojje om att ha och att arbeta med ADHD.
Bo pratar med Lars H Gustavsson om synvändan
Aug 15, 2019 • 52 min
Bo pratar med barnläkaren Lars H Gustavsson om vad ett bra föräldraskap är och hur processen att bli en bra förälder kanske går till.
David prater med Lotta Borg Skoglund
Aug 8, 2019 • 24 min
David prater med psykiatern och forskaren Lotta Borg Skoglund om NPF och lite om missbruk.
förmågor och färdigheter
Aug 1, 2019 • 27 min
David och Bo pratar om skillanden mellan förmågor och färdigheter och vad det betyder för pedagogik och behandling.
relationspedagogik
Jul 4, 2019 • 30 min
David & Bo pratar om begreppet relation inom pedagogiken
egoism
Jun 27, 2019 • 26 min
David och Bo pratar om egoism och människan som flockdjur. Är det egoismen som styr oss eller är vi en helt annan sort?
Aldrig tvinga, aldrig överge
Jun 20, 2019 • 19 min
David & Bo pratar om pedagogikens ramar.
belöning
Jun 13, 2019 • 33 min
David och Bo pratar om belöningar och belöningssystem
ångest och föräldraskap
Jun 6, 2019 • 16 min
David & Bo pratar om en vetenskaplig artikel som har tittat på vad ångest gör vid vårt sätt att vara föräldrar.
våld
May 30, 2019 • 21 min
David & Bo pratar om barn som använder sig av våld.
utökade befogenheter i skolan
May 23, 2019 • 22 min
David och Bo pratar om debatten kring ordning och studiero i skolan.
ordet förlåt
May 9, 2019 • 13 min
David och Bo pratar om ordet förlåt.
begreppet ESSENCE
May 2, 2019 • 20 min
David och Bo pratar om npf och begreppet ESSENCE.
Pedagogiskt kapital
Apr 26, 2019 • 20 min
David & Bo pratar om pedagogiskt kapital.
Hur många ska ha diagnos?
Apr 18, 2019 • 22 min
David & Bo pratar om diagnosfrekvens, om ADHD och autism. Finns det en överdiagnostik? Och i så fall varför?
begreppet funktionsvariation
Apr 11, 2019 • 13 min
Om begreppet funktionsvariation by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
begriplighet
Apr 4, 2019 • 19 min
David och Bo pratar om begreppet begriplighet och vad det betyder i förhållande till fostran och pedagogik. Vad vill vi att barn gör och hur kan vi tänka pedagogiskt kring det?
att ljuga
Mar 28, 2019 • 20 min
David & Bo pratar om forskning i barns ljugande.
David&BoPratarPedagogik Affektsmitta
Mar 18, 2019 • 23 min
David & Bo pratar om affektsmitta och vad det innebär för fostran och pedagogik.