David & Bo Pratar Pedagogik

David & Bo Pratar Pedagogik

www.hejlskov.se
Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pra…


Om debatten om lågaffektivt bemötande i skolan
Dec 5 • 47 min
David och Bo pratar om debatten om lågaffektivt bemötande i skolan.
Om undervisning i förskolan
Nov 28 • 25 min
David pratar med Sofie Källhage och Josefin Malm från Förskolepodden om deras bok Uppdrag Undervisning. Boken tar utgångspunkt i nya läroplanen för förskolan. Sofie och Josefin jobbar med de minsta barnen men har ändå fokus på undervisning. För det går…
Om kollegial handledning
Nov 23 • 36 min
David pratar med Ann Lindgren och Anna Sjölund om kollegial handledning.
David & Bo: Om trauma, intervju med Anton Sjögren
Nov 16 • 32 min
David pratar med Anton Sjögren om trauma.
David pratar med Erik Rova om Levla
Nov 7 • 24 min
David pratar med Erik Rova om Levla-materialet, ett skolmaterial.
Om lek
Oct 31 • 20 min
David & Bo pratar om lek, lekpedagogik och värdet av leken i förskolan.
Om autonomi
Oct 24 • 21 min
David & Bo pratar om autonomi, självständighet och självbestämmande. Och om autonomistödjande fostran och pedagogik.
Om inklusion
Oct 17 • 26 min
David & Bo pratar om inklusion i skolan och förskolan.
Om begreppet KASAM
Oct 10 • 45 min
David & Bo pratar om begreppet KASAM - känsla av sammanhang
Om Forandring
Oct 3 • 30 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 3: Förändring
Om Utvärdering
Sep 26 • 17 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 2: Utvärdera
Om Hantering
Sep 20 • 18 min
David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 1: Hantera
Om Perception
Sep 12 • 34 min
David & Bo pratar om perception och sensorik.
Om avledning
Sep 5 • 31 min
David & Bo pratar om begreppet och metoden avledning.
Om evidens
Aug 29 • 40 min
David & Bo pratar om evidens, evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik
David pratar med Jojje Karpathikas och Jonna Lundin om ADHD
Aug 22 • 40 min
David pratar med Jonna och Jojje om att ha och att arbeta med ADHD.
Bo pratar med Lars H Gustavsson om synvändan
Aug 15 • 52 min
Bo pratar med barnläkaren Lars H Gustavsson om vad ett bra föräldraskap är och hur processen att bli en bra förälder kanske går till.
David prater med Lotta Borg Skoglund
Aug 8 • 24 min
David prater med psykiatern och forskaren Lotta Borg Skoglund om NPF och lite om missbruk.
Om förmågor och färdigheter
Aug 1 • 27 min
David och Bo pratar om skillanden mellan förmågor och färdigheter och vad det betyder för pedagogik och behandling.
Om relationspedagogik
Jul 4 • 30 min
David & Bo pratar om begreppet relation inom pedagogiken
Om egoism
Jun 27 • 26 min
David och Bo pratar om egoism och människan som flockdjur. Är det egoismen som styr oss eller är vi en helt annan sort?
Aldrig tvinga, aldrig överge
Jun 20 • 19 min
David & Bo pratar om pedagogikens ramar.
Om belöning
Jun 13 • 33 min
David och Bo pratar om belöningar och belöningssystem
Om ångest och föräldraskap
Jun 6 • 16 min
David & Bo pratar om en vetenskaplig artikel som har tittat på vad ångest gör vid vårt sätt att vara föräldrar.
Om våld
May 30 • 21 min
David & Bo pratar om barn som använder sig av våld.
Om utökade befogenheter i skolan
May 23 • 22 min
David och Bo pratar om debatten kring ordning och studiero i skolan.
Om ordet förlåt
May 9 • 13 min
David och Bo pratar om ordet förlåt.
Om begreppet ESSENCE
May 2 • 20 min
David och Bo pratar om npf och begreppet ESSENCE.
Pedagogiskt kapital
Apr 26 • 20 min
David & Bo pratar om pedagogiskt kapital.
Hur många ska ha diagnos?
Apr 18 • 22 min
David & Bo pratar om diagnosfrekvens, om ADHD och autism. Finns det en överdiagnostik? Och i så fall varför?
Om begreppet funktionsvariation
Apr 11 • 13 min
Om begreppet funktionsvariation by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
Om begriplighet
Apr 4 • 19 min
David och Bo pratar om begreppet begriplighet och vad det betyder i förhållande till fostran och pedagogik. Vad vill vi att barn gör och hur kan vi tänka pedagogiskt kring det?
Om att ljuga
Mar 28 • 20 min
David & Bo pratar om forskning i barns ljugande.
David&BoPratarPedagogik Affektsmitta
Mar 18 • 23 min
David & Bo pratar om affektsmitta och vad det innebär för fostran och pedagogik.