In These Nights

In These Nights

anchor.fm/itnights
Stories about Science, Technology, Sci-Fi, Future and Science Journalism. Presented (in Persian) by science journalist, Pouria Nazemi Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support


World of ‘Metadata’
Aug 21 • 40 min
در این اپیزود پوریا ناظمی و نسرین قاسمی درباره چیستی متا داده و اهمیت آن صحبت می کنند podcast.pourianazemi.com —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
Night 9: The Story of the Artemis - Lets Go back to the Moon
Jun 29 • 39 min
In this episode of the “In These Nights” Pouria talks about the 50th anniversary of the Apollo 11 and the plans for sending back astronauts to the Moon. “In These Nights” is a Persian (Farsi) Language podcast about Media, Science, Tech and Future. —-…
8th Night
May 26 • 44 min
In this episode, Pouria, is talking about the controversies around observation of the new moon in recent weeks. (In Persian) —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب هفتم
May 14 • 35 min
در این قسمت به دنیای ریاضیات و حضور زنان در ان پرداخته شده است وهمچنین درباره بازگشت فعالیت حیاتی به مغز خوک هایی که چند ساعت از گردن زدن آن ها گذشته بود صحبت شده است —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب ششم
Apr 17 • 31 min
در این اپیزود در این شب ها به داستان تصویربرداری از سیاهچاله قلب کهکشان مسیه 87 و همینطور بازداشت جولیان آسانژ پرداخته شده است. podcast.pourianazemi.com —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب پنجم در این شب ها
Apr 3 • 36 min
در شب پنجم در این شب ها به آزمایش ضدماهواره هندوستان پرداخته شده است و به طور خلاصه سریال انیمیشن «عشق،مرگ و رباتها» معرفی شده است. در این شب ها پادکستی به میزبانی پوریا ناظمی است —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب چهارم: آینده روزنامه نگاری علم
Mar 15 • 33 min
در شب چهارم با مروری به مدرسه تابستانی روزنامه نگاری علم سال گذشته، پیشنهادهای این مدرسه درباره آینده ژورنالیسم علم مرور می شود —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب سوم: بیایید به ماه برویم
Mar 9 • 21 min
در شب سوم در این شب ها به مزایای دوباره هدف قرار دادن ماه در برنامه های فضایی اشاره شده است. —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
شب دوم : خیر و شر نیروی نظامی فضایی
Feb 23 • 30 min
در این قسمت در این شب ها، ضمن پیگیری موضوع هفته قبل و برنامه فضایی ایرانف به برنامه فضایی آمریکا و ایده تاسیس نیروی نظامی فضایی این کشور پرداخته شده و فیلم سینمایی «برگزیت» معرفی می شود. —- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support
Night 1 —-> Stories from Space
Feb 15 • 33 min
دراین قسمت حاشیه های پرتاب احتمالی ماهواره دوستی مرور می شود، بازنشستگی فرصت و پایان سفر بی برگشت به مریخ را دوره کرده و در نهایت هم پادکستی استثنایی برای علاقه مندان دنیای علم و به خصوص علاقه مندان حیات معرفی می شود —- Support this podcast:…
Episode-00 —> Prologue
Feb 6 • 6 min
در این شب ها پادکستی درباره موضوعات علمی، فناوری، روزنامه نگاری علمی، جهان علمی تخیلی و فانتزی و آینده است. این قسمت پیش در آمد این پادکست است که با روایت پوریا ناظمی اجرا می شود podcast.pourianazemi.com —- Support this podcast:…