History Panel

History Panel

anchor.fm/history-panel
پادکست فارسی ×هیستوری پنل× توسط من «معاد طبری» ساخته می‌شود. من هر بار به بخشی از تاریخ ایران که به آن کمتر‌ توجه شده است، می‌پردازم


نهم ـ منع تریاک
Jun 18 • 61 min
تریاک به جز کاربرد برای طب و سرخوشی، کالای تجاری مهمی در ایران به شماره می‌آمد. در این شماره به تاریخچه این محصول از ورود به ایران تا ممنوعیت تولید و مصرف آن می‌پردازیم. آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر . https://twitter.com/panelpodcastss همچنین در…
هشتم ـ اوسیراک
Feb 14 • 51 min
در این شماره به حمله نیروی هوایی ایران به تاسیسات اتمی عراق در جریان جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که در حواشی این رویداد به وقوع پیوست می‌پردازیم. آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر . https://twitter.com/panelpodcastss همچنین در کانال تلگرام ما هم عضو شوید .…
هفتم ـ شبکه روسی ـ بخش سوم
Nov 13, 2019 • 44 min
در این شماره از هیستوری پنل به شکل‌گیری شبکه جاسوسی شوروی در ایران در دهه اول قرن حاضر می‌پردازیم. اینکه چطور کشور ما در میان فشار ابرقدرت‌های آن دورن دستخوش توطعه‌های متعدد شده است. این شماره بخش سوم از سه‌گانه شبکه روسی است. آدرس پادکست هیستوری پنل در…
ششم ـ شبکه روسی ـ بخش دوم
Nov 13, 2019 • 52 min
در این شماره از هیستوری پنل به شکل‌گیری شبکه جاسوسی شوروی در ایران در دهه اول قرن حاضر می‌پردازیم. اینکه چطور کشور ما در میان فشار ابرقدرت‌های آن دورن دستخوش توطعه‌های متعدد شده است. این شماره بخش دوم از سه‌گانه شبکه روسی است. آدرس پادکست هیستوری پنل در…
پنجم ـ شبکه روسی ـ بخش اول
Nov 13, 2019 • 53 min
در این شماره از هیستوری پنل به شکل‌گیری شبکه جاسوسی شوروی در ایران در دهه اول قرن حاضر می‌پردازیم. اینکه چطور کشور ما در میان فشار ابرقدرت‌های آن دورن دستخوش توطعه‌های متعدد شده است. این شماره بخش اول از سه‌گانه شبکه روسی است. آدرس پادکست هیستوری پنل در…
چهارم ـ حروفیه ـ بخش دوم
Nov 13, 2019 • 57 min
شماره چهارم بخش دوم فرقه حروفیه است و در واقع ادامه شماره سوم است. در این شماره به ماهیت و اعتقادات این فرقه می‌پردازیم. همچنین اتفاقاتی که برای پیروان این فرقه در طول سالیان آینده افتاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر.…
سوم ـ حروفیه ـ بخش اول
Nov 13, 2019 • 48 min
در این شماره به سرگذشت موسس فرقه حرفیه می‌پردازیم آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر. panelpodcastss همچنین در کانال تلگرام ما هم عضو شوید. https://t.me/historypanel برای حمایت از پادکست لطفا از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید https://hamibash.com/historypanel
دوم - سرود ملی
Nov 10, 2019 • 37 min
در این شماره به روند شکل‌گیری سرود ملی ایران از اولین مورد تا امروز می‌پردازیم.همچنین به مواردی اشاره می‌کنیم که به‌خاطر اطلاع‌رسانی ضعیف سرود ملی کشور به شکل دیگری اجرا شده است. آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر. panelpodcastss همچنین در کانال تلگرام ما…
اول ـ نوز بلژیکی
Nov 10, 2019 • 51 min
در این شماره به اقدامات نوز و وضعیت اسفناک دربار قاجار در اون دوره می‌پردازم.آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر تغییر کرده است. آدرس پادکست هیستوری پنل در توییتر. panelpodcastss همچنین در کانال تلگرام ما هم عضو شوید. https://t.me/historypanel برای حمایت از…
هیستوری پنل ـ معرفی
Nov 10, 2019 • 8 min
این قسمت به شما می گوید که من چه کسی هستم و اصلا واسه چی پادکست می سازم.