STOF - Viden om rusmidler og samfund

STOF - Viden om rusmidler og samfund

anchor.fm/stof-viden-om-rusmidler-og-samfund
Nyeste viden inden for forskning i rusmidler. Forskere fra Center for Rusmiddelforskning læser artikler om forbrug, behandling, politik og lovgivning samt tendenser og forebyggelse i forhold til alkohol og stoffer. Artiklerne er trykt i magasinet STOF.


Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med impulsiv adfærd
Jun 12 • 12 min
Bestemte former for impulsiv adfærd, som besvær med at færdiggøre opgaver, hænger sammen med problematisk forbrug af alkohol og stoffer blandt unge. Det viser en undersøgelse på Center for Rusmiddelforskning, hvor vi siden 2015 har fulgt en større gruppe…
Syntetiske cannabinoider i Danmark
Mar 19 • 12 min
Syntetiske cannabinoider dukkede op i Danmark og Europa i 2008. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, kramper, bevidstløshed og dødsfald efter brug. Udbredelsen af syntetiske cannabinoider monitoreres derfor i alle europæiske…
De ringer - vi bringer. Cannabislevering til døren
Jan 22 • 18 min
Illegale stofmarkeder og distributionen af stoffer er under evig forandring. Budservice med stoffer er et eksempel på en nyere form for stofhandel
“Så tager vi lige en enkelt… det gør vi en del herude”
Jan 17 • 13 min
Alkoholforbrug og ungdomsliv i danske landbrugsområder
“Det handler om at gå den der ekstra mil”
Jan 17 • 16 min
Mennesker med komplekse problemer som fx både stofmisbrug, psykiske problemer og arbejdsløshed har behov for hjælp fra flere instanser og fagligheder. CRF har undersøgt udfordringer og succeser med at hjælpe disse særligt udsatte borgere.
Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det
Jun 8, 2018 • 16 min
En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro
Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?
Jun 8, 2018 • 18 min
Hvad – og hvor udbredt – er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?
Medicinsk alkoholbehandling – Efter Antabus
Jun 8, 2018 • 18 min
Danmark er ét de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet af midler, som er særdeles veldokumenterede.
Hverdagsliv på den åbne stofscene
Jun 8, 2018 • 15 min
To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede
Forskellige cannabinoider virker modsat
Jun 8, 2018 • 9 min
Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt
Opdagelsen af medicinsk cannabis
Jun 8, 2018 • 22 min
Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden
Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf
Jun 8, 2018 • 18 min
For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud
’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’ – Vejlederes erfaringer med pressede unge
Jun 8, 2018 • 14 min
Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem