STOF - Viden om rusmidler og samfund

STOF - Viden om rusmidler og samfund

psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning
Hør om forbrug af alkohol og stoffer, behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug, politik og lovgivning om rusmidler og forebyggelse af misbrug, når forskere fra Center for Rusmiddelforskning læser artikler fra STOF eller fortæller til journalist Marianne Pilegaard.


Køb og salg af stoffer med budservice - og hvordan man undersøger handel med stoffer
Jul 2 • 26 min
Antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard fortæller, hvordan handel med stoffer har udviklet sig og budservice med stoffer har vundet frem. Thomas’ forskning viser bl.a. at: stofmarkedet er udvidet med flere måder at købe stoffer på stofkøb især af…
Forbrug af rusmidler - hvornår kalder vi det normalt, problematisk eller afhængigt?
Jun 29 • 35 min
Misbrug af stoffer, hyggedruk, afhængighed, problematisk brug og sundhedsskadeligt forbrug af alkohol. Samtale med antropolog og professor Vibeke Asmussen Frank om de forskellige begreber, vi bruger om det at drikke alkohol og tage stoffer. Vibeke…
Nogle opioidbrugere har højere risiko end andre for at få en overdosis
Jun 23 • 18 min
I Danmark dør dobbelt så mange af opioidoverdosis som i andre lande i Europa. Visse faktorer som det at være ung kvinde og bo alene, bruge stoffer intravenøst - altså sprøjte dem ind i blodårerne og samtidig indtage alkohol, benzodiapiner eller andre…
‘Vi-modellen’ - hjælp til forældre til unge, som både har en psykisk lidelse og rusmiddelproblemer
Jun 23 • 25 min
Vi-modellen er et samtaleforløb for forældre til unge, som både har psykiske lidelser og et stort forbrug af stoffer eller alkohol eller begge. Vi-modellen hjælper forældrene med at passe på sig selv og familiens trivsel samtidig med, at de støtter deres…
“Bringer I ud?” Service og hurtig levering betyder en del for personer, som køber illegale rusmidler
Jun 23 • 14 min
Købere af stoffer via bude ønsker hurtig og fleksibel levering og venlig betjening. Det betyder mere end prisen på og kvaliteten af det cannabis eller kokain, de køber. På den måde er det samme logik, som gør sig gældende ved salg af illegale stoffer som…
“Torvet har et bedre tilbud til mig” Fællesskaber blandt udsatte grønlændere udgør et uformelt hjælpesystem
Jun 17 • 16 min
Hvordan klarer socialt udsatte grønlændere tilværelsen i periferien af det danske velfærdssystem? De hjælper i stor grad hinanden med mad, husly, gode råd og omsorg i uformelle fællesskaber på gaden og på torve. Dette er forskere fra Center for…
Helhedsorienteret indsats for unge, som både er i stofbehandling og i kontakt med Kriminalforsorgen
May 25 • 15 min
Ansatte i Kriminalforsorgen og i frivilligorganisationer, som skal hjælpe unge, der både har et stofbrug og fx sidder varetægtsfængslet eller går med fodlænke, arbejder under meget forskellige vilkår. Det giver udfordringer, når de skal samarbejde og…
Venner og alkohol har stor betydning for unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser
May 6 • 13 min
Danske unges alkoholbrug er bl.a. formet af deres forestillinger om, hvordan de forskellige køn bør opføre sig. For unge kvinder betyder det, at alkohol kan gøre det svært for dem at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov,…
Injektion af ADHD-medicin kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser
Apr 1 • 12 min
Bl.a. indholdet af mineralet talk i fx Ritalin-piller gør, at det kan være skadeligt for flere af kroppens organer, at opløse pillerne og sprøjte dem ind i blodårerne. Psykolog og adjunkt Sheila Jones gennemgår, hvorfor og hvordan injektion af…
Behovet for tilstedeværelse i arbejdet med socialt udsatte
Feb 19 • 13 min
I denne artikel fortæller Louise Christensen, hvordan især tre forskellige måder at arbejde med socialt udsatte på udfolder og har betydning for de socialt udsatte mennesker. Hun beskriver arbejdet med at motivere til forandring, at arbejde med mål og…
Unge indsattes erfaringer med indsatser, som skal reducere deres stofbrug
Feb 19 • 13 min
I danske fængsler og arresthuse tilbydes forskellige former for hjælp til unge for at sænke deres forbrug af stoffer. I denne artikel beskrives de unges oplevelse af og holdninger til at deltage i forløb, program eller anden indsats i Kriminalforsorgen,…
Et højt tempo i studielivet får studerende til at bruge medicin
Feb 19 • 14 min
Studerende, der bruger medicin som Modafinil (narkolepsimedicin) og Ritalin (ADHD-medicin) for at kunne koncentrere sig i længere tid, synes egentlig, at det er moralsk forkert, men de bruger medicinen, fordi de føler, at de står i en akut krisesituation…
Et neuroudviklingsblik på rusmiddelbrug blandt teenagere: Anbefalinger til behandling
Feb 19 • 14 min
Behandling af alkohol- og stofmisbrug hos teenagere bør fokusere mindre på problemer og mere på den udvikling teenageres hjerner er i gang med. Denne udvikling betyder nemlig, at teenagere har lettere ved at ændre vaner end voksne, reflekterer en del…
25 år i rusmiddelforskningens tjeneste
Dec 12, 2019 • 20 min
Artikel om Center for Rusmiddelforsknings 25 år og arbejdet med at styrke og udvikle behandling af alkohol- og stofmisbrug, kvalificere politiske beslutninger, forebygge rusmiddelproblemer og informere bredt om danskernes adfærd i forhold til rusmidler.…
Udsatte grønlændere i det danske velfærdssystem
Dec 12, 2019 • 13 min
Borgere med grønlandsk baggrund har de samme rettigheder, som danskere til velfærdsydelser i Danmark, men oplever til tider særlige problemer i velfærdssystemet. Indsatser målrettet socialt udsatte grønlændere har til formål at støtte deres inklusion i…
Udviklingen af den faglige opfattelse af metadon fra 1977 til 2000
Dec 12, 2019 • 21 min
I dag er det ikke ualmindeligt at høre metadon betegnet som medicin, og at en person har brug for metadon for at blive ‘rask’. Den slags vendinger ville have været utænkelige for 20, 30 eller 40 år siden
Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?
Nov 11, 2019 • 13 min
Det er blevet betegnet som en national krise og en epidemi, at overdoser af opioider er blevet den hyppigste dødsårsag blandt unge voksne i USA, og i visse områder af landet er det den hyppigste dødsårsag blandt alle. Får vi et lignende problem i Danmark?
Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med impulsiv adfærd
Jun 12, 2019 • 12 min
Bestemte former for impulsiv adfærd, som besvær med at færdiggøre opgaver, hænger sammen med problematisk forbrug af alkohol og stoffer blandt unge. Det viser en undersøgelse på Center for Rusmiddelforskning blandt unge. I denne artikel forklarer lektor…
Syntetiske cannabinoider i Danmark
Mar 19, 2019 • 12 min
Syntetiske cannabinoider dukkede op i Danmark og Europa i 2008. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, kramper, bevidstløshed og dødsfald efter brug. Udbredelsen af syntetiske cannabinoider monitoreres derfor i alle europæiske…
De ringer - vi bringer. Cannabislevering til døren
Jan 22, 2019 • 18 min
Illegale stofmarkeder og distributionen af stoffer er under evig forandring. Budservice med stoffer er et eksempel på en nyere form for stofhandel
“Så tager vi lige en enkelt… det gør vi en del herude”
Jan 17, 2019 • 13 min
Alkoholforbrug og ungdomsliv i danske landbrugsområder
“Det handler om at gå den der ekstra mil”
Jan 17, 2019 • 16 min
Mennesker med komplekse problemer som fx både stofmisbrug, psykiske problemer og arbejdsløshed har behov for hjælp fra flere instanser og fagligheder. CRF har undersøgt udfordringer og succeser med at hjælpe disse særligt udsatte borgere.
Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det
Jun 8, 2018 • 16 min
En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro
Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?
Jun 8, 2018 • 18 min
Hvad – og hvor udbredt – er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?
Medicinsk alkoholbehandling – efter Antabus
Jun 8, 2018 • 18 min
Danmark er ét de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet af midler, som er særdeles veldokumenterede.
Hverdagsliv på den åbne stofscene
Jun 8, 2018 • 15 min
To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede
Forskellige cannabinoider virker modsat
Jun 8, 2018 • 9 min
Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt
Opdagelsen af medicinsk cannabis
Jun 8, 2018 • 22 min
Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden
Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf
Jun 8, 2018 • 18 min
For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud
’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’ – Vejlederes erfaringer med pressede unge
Jun 8, 2018 • 14 min
Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem