Zenittäjät

Zenittäjät

anchor.fm/zenittajat
Zenittäjät on kahvipöytäkeskustelu kahden henkisen valmentajan, Niko Leppäsen ja Antti Vanhasen, välillä. Jokaisessa jaksossa Niko ja Antti antavat näkemyksensä ihmisenä olemisen ja ihmiselämän perusteisiin. He pyrkivät oman vakavan humoristisen tyyliinsä mukaisesti tuomaan lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta niin oman itsensä, toisten ihmisten kuin laajempien elämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Zenittäjät haastaa pohtimaan omaa maailmankuvaa uusista suunnista.


42. Miten löytää elämälle uusi suunta?
Aug 30 • 33 min
Moni tuntee aikuisena aika ajoin olevansa jumissa, jolloin kaipaa elämälleen uutta suuntaa. Usein lähestymme uuden suunnan etsimistä älyllisesti ja aktiivisesti ja yritämme keksiä, mitä voisimme muuttaa. Mutta on olemassa toinenkin tulokulma, jossa…
41. Itsetietouden hyvät ja huonot puolet
Jun 2 • 33 min
Puhumme podcastissamme paljon itsensä unohtamisen hyödyistä. Mutta voiko itsetietoisuudesta kuitenkin olla hyötyä joissain tilanteissa? Ja mitä itseasiassa tarkoitamme, kun puhumme itsetietoisuudesta? Näihin kysymyksiin näkemyksensä tarjoavat tuttuun…
40. Mitä läsnäololla tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on?
May 12 • 32 min
Läsnäolosta ja sen tärkeydestä puhutaan nykyään paljon ja aiheesta on myös kirjoitettu monia kirjoja. Mutta mitä läsnäololla oikeastaan tarkoitetaan? Ja mikä meidät sitten vie pois siitä? Tästä aiheesta Niko ja Antti keskustelevat tässä…
39. Mitä hyötyä ja haittaa on asioiden (unen, painon) mittaamisesta?
Apr 29 • 33 min
Erilaiset oman fyysisen olon mittarit, kuten älysormukset ja kellot ovat tulleet nousseet viime aikoina kovaan suosioon. Ihmiset näyttävätkin haluavan saada numeerista dataa itsestään. Yritykset ovat tätä tehneet jo pitkään. Mutta onko asioita järkevä…
38. Mitä ajattelet, sen saat (huom. Zenittäjät nyt myös Youtubessa!)
Apr 17 • 36 min
Poikkeusolosuhteet jatkuvat ja niin myös Zenittäjien etäjaksot. Tässä jaksossa Niko ja Antti pohtivat mm. sitä, miten se, mitä ajattelemme manifestoituu tavalla tai toisella elämässämme. Lisäksi he pohtivat sitä, miten identiteetti ja ajattelu toimivat…
37. Koronapaniikin keskellä: ajatuksia poikkeusoloihin
Mar 23 • 47 min
Maailma muuttui nopeasti koronaviruksen muutettua arkirutiinit ja suljettua meidät pitkälti sisätiloihin. Miten asiaan pitäisi suhtautua? Miten voimme varmistaa oman mielenrauhamme säilymisen poikkeusolosuhteissa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti…
36. Miten maksimoida epävarmuus omassa elämässä?
Mar 9 • 33 min
Tässä jaksossa Niko ja Antti lähestyvät takaperoisesti henkistä hyvinvointia pohtimalla, miten ihminen voi varmistaa, että hänen elämässään on maksimaalinen määrä epävarmuutta. Tämän käänteisen näkökulman kautta jokainen voi oivaltaa niitä asioita, toimia…
35. Ajatuksia surusta, “hype-hakuisuudesta” ja täysillä kokemisesta
Feb 24 • 32 min
Suru on tunne, jonka jokainen meistä lähes väistämättä kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä. Surun keskellä meidän on usein haastava nähdä, että kyseessä on vain ohimenevä tunne, joka vaimenee itsestään. Usein saatammekin etsiä keinoja viedä huomiomme pois…
34. Miten tukea toista ihmistä henkisesti kärsimättä itse?
Feb 10 • 33 min
Moni meistä joutuu elämässään olemaan henkisenä tukena toiselle ihmiselle. Usein kärsimys saattaa “tarttua” meihin ja alamme itsekin voimaan huonosti toisen puolesta. Miten voimme parhaiten olla henkisenä tukena toiselle ilman, että oma hyvinvointimme…
34. Ihmistyyppivärit, ryhmädynamiikka ja rajaton luottamus
Jan 28 • 40 min
Ihmistyyppivärit (DISC) ovat nykyään suosittuja työkaluja, joita hyödynnetään ryhmädynamiikan ja koheesion kehittämisen välineinä niin urheilujoukkueissa kuin työelämän tiimeissä. Mutta mihin niiden teho todella perustuu? Ja miksi ne voivat luoda turhia…
32. Individualismi ja yksilön etu: uhka vai mahdollisuus?
Jan 13 • 33 min
Viime vuosikymmeninä individualismi eli oman edun tavoittelu ja ajaminen on nostanut enemmän ja enemmän päätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Maassamme vedetään eri suuntiin kenties voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin olemassa olomme aikana. Toisaalta…
31. Miten löytää lisää merkityksellisyyttä omaan työhön?
Dec 16, 2019 • 38 min
Moni työssäkäyvä kamppailee merkityksettömyyden tunteen kanssa. He kokevat, etteivät tee merkityksellistä työtä ja sen takia kyseenalaistavat uravalintaansa. Mutta mistä merkityksellisyyden tunne todella kertoo? Ja miten voimme tuoda lisää…
30. Miksi itsensä unohtaminen johtaa parempaan suoriutumiseen?
Nov 22, 2019 • 38 min
Paljon puhutaan flow-tilasta ja siitä, miten suoriudumme kyseisessä tilassa paremmin. Mutta mitä flow-tila oikeastaan meinaa, mistä se tulee ja miten rajoitamme itse itseämme kokemasta flow-tilaa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä…
29. Miten luoda stressitön suhde rahaan?
Nov 5, 2019 • 36 min
Raha on oiva työväline hyödykkeiden ja palvelujen vaihtamiseen. Se on kuitenkin surkea väline onnen ja varmuuden luomiseen. Tässä jaksossa Niko ja Antti pyrkivätkin katsomaan, miten voimme luoda sellaisen suhteen rahaan, joka on terve ja stressitön.
28. Miksi kannattaa luopua pyrkimisestä?
Oct 25, 2019 • 37 min
Pyrkiminen on nykyajalle tyypillinen länsimaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ilmiö. Moni pyrkii jatkuvasti tekemään asioita, joiden he kuvittelevat johdattavan itsensä kohti parempaa ja onnellisempaa tulevaisuutta. Mutta miksi pyrkiminen itse asiassa on…
27. Miten oppia päästämään irti?
Oct 7, 2019 • 33 min
Irtipäästäminen on tie mielenrauhaan. Mutta usein asioista, kokemuksista ja ajatuksista irtipäästäminen tuntuu hankalalta. Miten voimme ymmärtää irtipäästämisen, ei aktiivisena, vaan passiivisena asiana, jota meidän ei pidä tehdä, vaan antaa tapahtua?…
26. Miksi tietämättömyys ja ymmällään oleminen on hyvästä?
Sep 23, 2019 • 34 min
Meillä ihmisillä on halu ymmärtää elämää ja itseämme. Mutta tarve ymmärtää ja tietää voi luoda ylimääräistä tuskaa ja ahdistusta. Tässä jaksossa Niko ja Antti antavatkin näkökulmia siihen, miten voi tulla sinuiksi ymmällään olon ja tietämättömyyden kanssa…
25. Onko parempi sitoutua asioihin vai olla sitoutumatta?
Sep 2, 2019 • 35 min
Miten sitoutuminen asioihin, kuten parisuhteeseen tai omaan työhön, on avain parempaan kokemukseen? Miten toisaalta sitoutumattomuus voi tuoda rauhaa olemiselle? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa.
24. Immuuniksi muiden negatiivisuudelle
Aug 20, 2019 • 33 min
Yleisesti ajatellaan, että meidän pitäisi ympäröidä itsemme positiivisilla ihmisillä ja välttää negatiivisten “energiasyöppöjen” seuraa. Mutta tämä on usein haastavaa. Voimmeko kuitenkin löytää tavan säilyttää oma sisäinen positiivisuutemme ja…
23. Miten tulla mestariksi jossakin asiassa?
Aug 6, 2019 • 31 min
Miksi jotkut nousevat huipulle tai kehittyvät mestareiksi jossakin asiassa ja toiset eivät? Mikä henkinen valmius on mestareiden salainen ase? Miten jokainen voi löytää tämän salaisen aseen itsestään? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti uppoutuvat tässä…
22. Miten vähentää ryhmäpaineen vaikutusta omiin valintoihin?
Jun 24, 2019 • 34 min
Ryhmäpaine ja joukkoon kuuluminen ovat asioita, joiden kanssa etenkin nuoret painiskelevat päivittäin. Pelko joukon ulkopuolelle jäämisestä vaikuttaa valintoihimme ja saa aikaan tarpeen tehdä asioita, joita emme välttämättä luonnostamme haluaisi tehdä.…
21. Keho-mieli ykseys
Jun 11, 2019 • 39 min
Miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa? Mikä on tutkimusten mukaan merkittävin henkinen tekijä pitkäikäisyyden taustalla? Miten selkä- ja hartiakivut voidaan selittää psyykkisillä syillä? Näitä ja muita fyysisen ja psyykkisen hyvinvointiin…
20. Torille! Mistä henkisistä prinsiipeistä mestaruus kumpusi?
May 28, 2019 • 33 min
Suomen on jääkiekon maailmanmestari vuonna 2019. Suurena altavastaajana kisoihin lähtenyt joukkue kaatoi matkalla sensaatiomaisesti kolme kovaa kiekkomaata. Mikä selittää Suomen satumaista tarinaa? Mitkä mentaalipuolen tekijät vaikuttivat Suomen otteisiin…
19. Mitä, jos stressi ei johdukaan olosuhteista?
May 14, 2019 • 39 min
Nykyaikana stressi nähdään väistämättömänä osana länsimaista elämäämme. Yleisesti koetaan, että stressi on suurilta osin seurausta ulkoisista olosuhteista. Tässä jaksossa Niko ja Antti esittelevät uudenlaisen määritelmän stressille: stressi on merkki…
18. Ylisuorittamisen tarve, riittämättömyys ja kiertotiet onneen
Apr 30, 2019 • 35 min
Yksi nykymaailman oireista on tarve ylisuorittaa eli saada aikaan mahdollisimman paljon ja olla mukana mahdollisimman monessa asiassa. Usein ylisuorittamisen luo kuitenkin haasteita rentoutumiselle ja läsnäololle, koska olemme mielessämme koko ajan…
17. Miten vastoinkäymisiin pitäisi suhtautua?
Apr 16, 2019 • 36 min
Elämä on kontaktilaji, ei toivekonsertti. Jokainen meistä joutuu väistämättä elämässämme kohtaamaan tapahtumia, jotka huihuttavat elämme perustoja. Vaikka erilaisten kokemusten skaala on valtava, tunnetasolla kokemukset voi kuitenkin rajata melko pieneen…
16. Voiko omiin valintoihin vaikuttaa?
Apr 2, 2019 • 40 min
Onko meillä ihmisillä valinnanvapaus? Olisimmeko voineet valita eri tavalla? Kumpi tulee ensin, rationalisointi ja sen pohjalta valinta vai valinta ja sen rationalisointi jälkikäteen? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä valintoihin…
15. Autenttiset halut – Mistä tunnistaa, mitä todella haluaa?
Mar 18, 2019 • 31 min
Monet kokevat vaikeaksi tunnistaa, mitä he todella haluavat. Usein haluamme jonkin lopputuloksen, kuten vaurauden, ihannevartalon tai ulkoisen menestyksen. Mutta todellisuudessa haluamme vain tuntea sitä hyvää oloa, jonka kuvittelemme tämän asian meissä…
14. Miten vapautua kontrollin tarpeesta?
Mar 4, 2019 • 38 min
Itsekontrolli ja liika totisuus on yksi suurimmista suomalaisista kompastuskivistä, etenkin urheilumaailmassa. Suomalaisilla urheilijoilla on tapana suhtautua niin urheiluun kuin itseensä vakavasti siinä, missä amerikkalaiset kilpakaverinsa näkevät…
13. Miksi sinä olet yhtä luova kuin luovin ihminen, jonka tunnet?
Nov 1, 2018 • 36 min
Onko luovuus synnynnäistä? Miksi on väärin sanoa, että jotkut ihmiset ovat luovempia kuin toiset? Mikä estää meitä ihmisiä usein toimeenpanemasta uusia ja innostavia ideoitamme käytännössä? Miten voimme päästä irti sisäisistä toiminnan esteistä ja tehdä…
12. Tarvitseeko ihminen hyviä rutiineja?
Sep 28, 2018 • 39 min
Ovatko hyvät tavat ja rutiinit avain menestykseen? Miksi rutiinien ylläpito johtaa usein turhaan stressiin? Miltä näyttää elämä ilman minkäänlaisia rutiineja? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien uusimmassa jaksossa.
11. Miten olla autenttinen oma itsensä aina ja kaikkialla?
Sep 9, 2018 • 37 min
Meitä kannustetaan usein olemaan omia itseämme? Mutta mitä omana itsenämme oleminen oikeastaan tarkoittaa? Voimmeko koskaan olla mitään muuta kuin oma aito itsemme? Mitä hyötyä esim. deittailussa tai työhaastattelussa on siitä, että olemme täysin…
10. Toimitko pelon vai vapauden ohjaamana?
Aug 31, 2018 • 42 min
Tässä jaksossa Niko ja Antti pohtivat mm. miksi on tärkeää tunnistaa, mistä tunnetilasta käsin teemme asioita, miksi asioiden tekeminen aidosta halusta ja vapaudesta johtaa parempiin tuloksiin ja miksi pelkoon ja puutteeseen perustuva parisuhde on…
09. Miksi itseä ei kannata yrittää kehittää?
Aug 15, 2018 • 39 min
Pitääkö ihmisen kehittää itseään? Voiko sitä edes tehdä? Kuka tai mikä on se “itse”, jota yritämme edes kehittää? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien jaksossa, jossa he myös kertovat, ketkä ovat maailman parhaimpia itsensä…
08. Onko elämä oikeasti unta?
Jul 31, 2018 • 35 min
Ajatus siitä, että elämä on pohjimmiltaan (jumalallinen) uni on suosittu erilaisten itämaisten kokemusperäisten filosofioiden parissa. Tähän metafyysiseen olettamukseen Niko ja Antti syventyivät tässä uusimmassa jaksossa. Kuulet mm. mitä todisteita meillä…
07. Miksi meditointi ja mindfulness ovat ajanhukkaa?
Jul 17, 2018 • 32 min
Meditointi ja mindfulness nostavat suosiotaan länsimaissa koko ajan. Ne nähdään väylinä kohti mielenrauhaa ja sisäistä tyyneyttä maailmassa, jonka koetaan tulevan yhä kiireisemmäksi. Mutta pitääkö meidän oikeasti meditoida ja harjoittaa mindfulnesia…
06. Miksi epävarmuus on elämän suola?
Jul 2, 2018 • 34 min
Ihmisillä on tapana käyttää paljon aikaa poistaakseen epävarmuutta niin itsensä kuin eri elämän olosuhteiden suhteen. Mutta voiko epävarmuudesta koskaan päästä täysin eroon? Onko se edes ongelma, jolle pitää tehdä jotain? Tässä jaksossa Niko ja Antti…
05. Pelot(on) – Miten olla sinut pelon kanssa?
Jun 25, 2018 • 37 min
Miksi arkikielen pelolla ei ole mitään tekemistä todellisen pelon kanssa? Mistä pelko todella kertoo? Miten pelon kanssa voi oppia elämään? Näihin kysymyksiin Zenittäjä-kaksikko Niko ja Antti syventyvät tässä uusimmassa jaksossaan. Avainsanat:…
04. Kielletyt ajatukset – Kuka ajattelee ajatuksesi?
Jun 18, 2018 • 34 min
Tässä neljännessä jaksossa Niko ja Antti keskustelevat siitä, onko tiettyjen asioiden, kuten itsensä tappamisen ajattelu sallittua ja okei. He kertovat, miksi moni tuntee syyllisyyttä ja häpeää omista ajatuksistaan. He myös osoittavat, miksi oman…
03. Yleisavain elämään – Miksi ratkaisu ei löydy etsimällä?
Jun 11, 2018 • 28 min
Tässä kolmannessa jaksossa Niko ja Antti näyttävät, mikä loukku sisältyy muiden elämän ohjeiden ja neuvojen mukaan elämiseen. He osoittavat uuteen suuntaan, josta jokainen voi löytää oman elämänsä yleisavaimen, joka avaa vastaan tulevat lukot. Avainsanat:…
02. Miksi kokemuksemme syntyy sisältämme?
Jun 5, 2018 • 35 min
Tässä toisessa jaksossa Niko ja Antti tarkastelevat uudenlaista tapaa ymmärtää sitä, mistä ja miten kokemuksemme elämästä - mukaan lukien kaikki tunteemme ja mielialamme - syntyvät. Miesten mielestä suurin osa ihmisistä on ajautunut elämässään…
01 Mistä hyvä itseluottamus kumpuaa?
Jun 4, 2018 • 35 min
Tässä ensimmäisessä jaksossa Niko ja Antti lähtevät etsimään uudenlaista näkökulmaa itseluottamukseen. He pohtivat mm. miksi se, miten määrittelemme ja ymmärrämme itseluottamusta, vaikuttaa siihen, kuinka paljon koemme sitä. He antavat yleisimmän…