Café Weltschmerz

Café Weltschmerz

www.cafeweltschmerz.nl
De wereld kantelt, Café Weltschmerz helpt daar bi…
Hackers hebben hun eigen cyberonderzoeksraad opgericht: Rico Brouwer en Brenno de Winter
Apr 19 • 22 min
Tongue-in-cheek voorzitter Brenno de Winter geeft in uniform, tekst uit uitleg bij het eerste officiële rapport: ‘De schade van e-mail’. Daarnaast blikt De Winter vooruit naar het komende onderzoek over een datalek. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie…
Wynia ‘s Week: De macht in Nederland staat op instorten
Apr 18 • 5 min
Het partijkartel staat op instorten. We weten niet wanneer, maar er zijn grote bewegingen waarneembaar. Al honderd jaar worden we geregeerd door drie politieke stromingen: de Christen-democraten, die tot 1994 aaneengesloten aan de macht waren, de…
Zijn afwijkende meningen gevaarlijk?; Esther van Fenema en Marijn Poels
Apr 17 • 47 min
Marijn Poels werkte een jaar lang aan de opvolger van zijn controversiële klimaat- en energiefilm ‘The Uncertainty Has Settled’. De titel van zijn tweede 90 minuten durende film is Paradogma en is inmiddels vanaf oktober in geselecteerde bioscopen te zien…
Zonder problemen geen vooruitgang: column Harry Starren
Apr 17 • 11 min
De tweede column van Harry Starren over de zorg. Na de GGZ: om gèk van te worden: Zonder problemen geen vooruitgang: E-Health als perspectief. Problemen zijn uitdagingen die ons verder brengen. Kleine problemen nopen tot verbeteringen, grote problemen…
Assange uitlevering aan VS is niet zeker (Eng): Rico Brouwer en Naomi Colvin
Apr 16 • 21 min
Scoll down for English. Klokkenluider advocaat Naomi Colvin praat met Rico Brouwer over de situatie van Assange, over klokkenluidersbescherming en wat de gebeurtenissen van afgelopen week betekenen als je vooruitkijkt. Ze is in Straatsburg, waar de nieuwe…
Tegen geloof valt moeilijk te argumenteren; Stan van Houcke en Jan Keulen
Apr 15 • 58 min
Nederland zou in de Palestijnse kwestie wat duidelijker en krachtiger stelling moeten nemen. Meer op de lijn van het internationaal recht voor de mensenrechten. The Rights Forum overlegt met o.a. de politiek maar probeert daarnaast ook de kerken beter…
Is er sprake van een ‘gender pay gap’?: Arno Wellens, Sven Hulleman en Anne Fleur Dekker
Apr 14 • 44 min
‘Gender pay gap’, ofwel het verschil in honorering tussen mannen en vrouwen. Worden binnen arbeidsverhoudingen vrouwen minder beloond dan mannen? Volgens Arno Wellens klopt de stelling niet. Met cijfers ontkracht Wellens de stelling dat er sprake is van…
De kijkersvraag…..: column Sven Hulleman
Apr 13 • 7 min
Jonge mensen die voor een terroristische organisatie of overheid de strijd aangaan, moeten die terug kunnen keren naar hun vaderland of juist niet? Sven Hulleman weet het niet en vraagt het aan de kijkers. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of…
‘Human rights are not a job’: Jaap Hamburger en Shawan Jabarin
Apr 12 • 70 min
Shawan Jabarin is a celebrated human rights defender from Palestine. Shawan has faced incarceration, torture and intimidation for his decades long struggle for human rights. He is the director of Al-Haq, on the secretary general of FIDH, an elected…
Wat is de motivatie van een legkip?: Dick Veerman en Lesley Ann Moffat
Apr 11 • 45 min
Een gesprek over het gedrag en welzijn van dieren. Wat gebeurd er in het brein van het dier? Wat is de motivatie van een legkip en wat ervaren koeien bij het geven van melk? Waarom gaan dieren elkaar bijten? Dieren willen iets doen en niet de hele dag…
DE GGZ MAAKT ZIEK! Column Harry Starren
Apr 9 • 10 min
De eerste column van Harry Starren gaat over de GGZ met haar ziekmakende regels, wegkijk mechanismes en afschuif protocollen. Een dolgedraaid Kafkaiaans systeem. Waar de problemen groot zijn worden ze behendig klein gemaakt en waar het klein is opgeblazen…
Gaat Amerika binnenkort Den Haag aanvallen?; Stan van Houcke en Eric van de Beek
Apr 8 • 49 min
The Hague Invasion Act en de spanning rond het Internationaal Strafhof. De Verenigde Staten dreigt sinds 2002 met ingrijpen tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Eric van de Beek heeft onderzoek gedaan naar de realiteitszin van deze ‘The Hague…
De laatste schaapherders van Nederland: Marcel van Silfhout en Ton van Zantvoort
Apr 7 • 35 min
Documentairemaker Ton van Zantvoort maakte een docu over een van de laatste schaapherders van Nederland. Een indringend portret over de vereenzaming van een oud beroep in de nieuwe tijd. Tien jaar geleden leerde Ton van Zantvoort, schaapherder Stijn…
Hoe zit dat met Pulsvisserij?; Dick Veerman en Pim Visser
Apr 6 • 55 min
Pulsvisserij is een vistechniek in Nederland ontwikkeld dat aantoonbaar duurzaam is, maar door Europese regelgeving niet gebruikt mag worden. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379…
Mannen, vrouwen, geld en de ongelijkheid: Sven Hulleman en Arno Wellens
Apr 5 • 46 min
Mannen verdienen meer dan vrouwen is de algemene stelling. Wat zijn de cijfers en zitten die cijfers nu echt in elkaar? Als je de salarissen van mannen en vrouwen optelt blijkt inderdaad dat mannen meer verdienen. In meta analyses blijkt echter dat deze…
Wynia’s week: Mark Rutte, stop dat kansloze gasverbod
Apr 4 • 5 min
Nederland is het enige land ter wereld dat een gasverbod kent, want elders wordt aardgas als een oplossing gezien, niet als een probleem. Het verstoken van aardgas is immers schoner dan enige andere brandstof en ook een stuk vriendelijker voor het klimaat…
Wat moeten de millenials doen om de crisis te overleven?: Sven Hulleman en Arno Wellens
Apr 4 • 17 min
De babyboomers sleuren de welvaart mee hun graf in en laten de millenials met schulden en een verwoeste aarde achter. Advies aan de millenials; doe niets, ga lekker bankhangen en blijf bij je ouders wonen. Wacht 10 jaar en de tijd sleurt je door deze…
De opkomst van maatschappelijk- en sociaal ondernemen: Harry Starren en Leonard Millenaar
Apr 2 • 34 min
Er zijn tussen de 5000 en 6000 maatschappelijk gedreven ondernemingen in Nederland. Deze zetten zich primair in om maatschappelijke ‘uitdagingen’ op te lossen. Om dat goed te realiseren kunnen deze ondernemingen zich niet puur richten op kortetermijnwinst…
Jongeren over hun toekomst (deel 3): Geert Dales en Maartje Smit
Apr 1 • 41 min
Maartje Smit is 17 jaar (2001) zit op het gymnasium en komt uit Ermelo. Hobby’s zijn kickboxen en Cafe Weltschmerz. Zij verbaast zich over de enorme verandering in de samenleving. Haar interesse in de politiek komt voort uit de grote verscheidenheid van…
‘De masculine nostalgie van Thierry Baudet’; Coen de Jong en Thomas Von der Dunk
Mar 31 • 48 min
Op naar het Bordeale tijdperk in Den Haag! De inmiddels beroemde/beruchte toespraak van Thierry Baudet is volgens Thomas von der Dunk een ‘Puberaal gymnasiaste pathos van een volslagen over het paard getrokken narcist die verpletterd wordt door zijn eigen…
Over identiteit en de fascinatie voor het ‘foute’: Esther van Fenema en Theodor Holman
Mar 30 • 43 min
Identiteit staat onder enorme druk. Zijn we slachtoffers van het consumentisme geworden en minder authentiek dan we ooit waren? Hoe definieer je het een hoe creëer je het? Als voorbeeld de nationaal socialistische dwergen bij Jerry Springer die in de…
32 miljard verdwenen uit het ABP pensioenfonds en andere zaken: Ad Broere en Rob de Brouwer
Mar 29 • 49 min
Overheid, pensioenfondsen, toezichthouders, werkgevers, werknemers: stop met de worst case scenario’s, die slechts leiden tot een steeds groter wordend stuwmeer van spaargeld. Bij de pensioenfondsen, waar de waarde van de belegde reserves een…
‘Een zoon voor de Führer’: Esther van Fenema en Roel van Duijn
Mar 28 • 40 min
‘Als je goed begrijpt wat er in de dertig- en veertiger jaren gebeurde, kan je beter begrijpen wat er nu gebeurd.’ Oud provo leider Roel van Duijn schreef het boek ‘Een zoon voor de führer’. De biografie van de meest betekenisvolle nazivrouw die Nederland…
Het voortbestaan van stadszender Salto wordt bedreigd; Reinder Rustema en Luc Sala
Mar 28 • 24 min
Petitie voor behoud van de Amsterdamse zender Salto https://saltomoetblijven.petities.nl/ Waarom Salto om zeep helpen? Amsterdam dreigt haar mediaplatform voor sociale cohesie te verliezen. Media ondernemer Luc Sala gaat de strijd aan met een petitie. De…
De copyright-sloopkogel aangenomen in het Europarlement. Rico Brouwer en Brenno de Winter
Mar 27 • 22 min
Op 26 maart 2019 werd de nieuwe copyright directieve -onder applaus- aangenomen in het Europees Parlement. Maar volgens de rapporteur van de Verenigde Naties is het ook een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Nu we weten hoe die wettekst luidt,…
Wynia’s Week: Het woonbeleid is wanbeleid
Mar 26 • 4 min
Er is een grote schaarste aan woningen in Nederland, vooral voor wie geen eigen geld en een bescheiden inkomen heeft. Wat Syp Wynia betreft is het een van de belangrijkste sociale kwesties van de Rutte-jaren. Alles is voor politici belangrijker dan het…
Groen liberalisme, een politieke herijking: Paul Cliteur en Floris van den Berg
Mar 26 • 51 min
Groen liberalisme is de ongemakkelijke waarheid van het consistent toepassen van het nietschadenprincipe van liberalisme. Van den Berg breidt het liberale niet-schadenprincipe van John Stuart Mill uit naar dieren en toekomstige generaties. Dit manifest…
Europa en de komende crisis; Sven Hulleman en Arno Wellens
Mar 25 • 15 min
Dat er op korte termijn een nieuwe crisis komt wordt algemeen onderkend. De instrumenten om deze op te vangen zijn er niet meer. De rentestand is zo laag dat de economie niet meer gestimuleerd kan worden. Maar wat is een andere oplossingen om de crisis op…
‘Artificiële intelligentie gaat te ver’: Sven Hulleman en Arno Wellens
Mar 24 • 31 min
The end of humanity. ‘Is het niet eens tijd dat de overheid eens goed gaat luisteren naar deskundigen als Elon Musk, want artificiële intelligentie gaat te ver.’ 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz…
Depressie maakt nederig, manie overmoedig; Esther van Fenema en Cornelie Egelie - Sprenger
Mar 23 • 29 min
Esther van Fenema heeft een gesprek met Cornelie Egelie-Sprenger over haar leven als ‘geesteszieke’. Cornelie Egelie-Sprenger lijdt vanaf haar drieëntwintigste aan heftige depressies, manieën en af en toe zelfs aan psychoses. Nadat ze in 2012 op Facebook…
Kwestie of genocide? De Armeense ramp van 1915; Önder Kaya en Armand Sag
Mar 22 • 86 min
Waarom heeft het parlement ingestemd met de erkenning van de Armeense genocide uit 1915 en wat betekent dit voor de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije? Het jaar 1915 was niet alleen een jaar waarin de Eerste Wereldoorlog volop woedde,…
Joodser dan dit krijgt u het niet: Paul Cliteur en Tamarah Benima
Mar 21 • 48 min
(Een voorlopig laatste gesprek uit een serie waarin de joodse samenleving centraal staat.) Iedereen heeft een mening over joden, het Oude Testament, de Shoah en Israël. Maar wat weten we nu eigenlijk over het moderne jodendom? Rabbijn en journalist…
Waarom zal de economie niet meer aantrekken?; Arno Wellens en Taco Dankers
Mar 20 • 52 min
Na 500 jaar bevolkingsgroei is er nu een keerpunt. Door bevolkingskrimp zullen de belangrijkste economieën (in het Westen en Azië) nooit meer worden als voor 2018. Taco Dankers is sinds 2015 mede eigenaar van Gefira.org en auteur voor Gefira.org . In 2009…
Wynia’s Week - Opstand van de burgers, aflevering 6.
Mar 19 • 4 min
Thierry Baudet stormt de Eerste Kamer binnen. De Statenverkiezingen van 2019 zijn qua impact vergelijkbaar met de Kamerverkiezingen van 1994, 2002 (Pim Fortuyn), 2006 en 2010 en het ‘Europese’ referendum van 2005. Die lieten eerder zien dat veel burgers…
Musicus, schrijver en voorheen vennoot PriceWaterhouse; Perry Pierik en Celeste Lupus
Mar 19 • 62 min
Celeste Lupus is het pseudoniem van musicus en schrijver, Roelof Hendrik Bos. Perry Pierik interviewt Bos over Frankrijk, literatuur, gele hesjes en Macron. Bos was vennoot van PriceWaterhouse Europe. In 1986 vestigde hij zich als advocaat in Amsterdam,…
‘Leven, overleven en voortplanten; Sven Hulleman en Arno Wellens
Mar 18 • 24 min
Arno met Sven in gesprek over hun rollen in de Wereld. ‘We voldoen aan het biologische fenomeen van leven, overleven en voortplanten. Mannen zijn uitsluitend nog nodig voor de voortplanting. Heel subtiel en onbedoeld zijn wij het lebensborn programma van…
Over de mythes van pensioenen; Ad Broere en Rob de Brouwer
Mar 17 • 51 min
Over het pensioenstelsel in Nederland is de laatste jaren veel gediscussieerd. Conclusies zijn doorgaans paradoxaal: wij hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, maar het moet toch helemaal anders. Rond deze discussie heeft zich een groep al dan niet…
Individualisering en subculturen; column Dennis Honing
Mar 17 • 16 min
Over de individualisering van de samenleving zonder collectieve dwang tegenover het verlangen naar groepsvorming. Verbonden zijn aan subculturen is een breed gedragen verlangen. De politieke roep om een natiestaat vanuit ‘rechts’ is exemplarisch, maar ook…
‘Tussen Kakkers en Stakkers’: Geert Dales en Doke Hoekstra
Mar 16 • 42 min
Doke Hoekstra (DOOK) is een 29 jarige Social Entrepeneur. Zij werkt ‘met Kakkers en Stakkers’ voor diverse sociaal maatschappelijke organisaties. Onder andere bij de Voedselbank, Resto VanHarte en heeft zich kandidaat gesteld voor het Europarlement namens…
Waterschappen, wat valt er te kiezen?: Chris Aalberts en Gerhard van den Top
Mar 15 • 40 min
Wat valt er te kiezen? Waterschappen; niemand heeft het er over, maar hoe belangrijk is dit eigenlijk? In een serie in aanloop van de Waterschapsverkiezingen 2019, spreekt Chris Aalberts met diverse deskundigen over het belang van deze bestuursvorm. De…
Religieus terrorisme gaat in tegen de democratische basiswaarden; Coen de Jong en Paul Cliteur
Mar 14 • 45 min
Over het nieuwe, Engelstalige boek van Paul Cliteur ‘Theoterrorism v. Freedom of Speech’. Religieus terrorisme is volgens Cliteur een lastig fenomeen. Het keert zich tegen artikel 7 van de grondwet over de vrijheid van expressie. Het is gericht tegen onze…
Wynia’s Week - Het chaotische klimaatbeleid van Rutte3: Syp Wynia en Coen de Jong
Mar 12 • 52 min
Het klimaatbeleid zit vol met getuigenispolitiek en sentiment, zegt Syp Wynia - in dit interview met Coen de Jong. En de kosten voor de Nederlandse burgers, die blijken nog een stuk hoger dan Haagse planbureaus hebben berekend.
Het raadsel van de verdwenen hittegolven; Rico Brouwer en Marcel Crok
Mar 12 • 34 min
”Hittegolven komen nu veel vaker voor dan een eeuw geleden”. Die claim haalde in de warme zomer van 2018 het 8 uur Journaal. Ja, allemaal leuk en aardig, dacht Wetenschapsjournalist Marcel Crok, maar dat verhaal gaat pas op nadat het KNMI in 2016 oude…
Het linkse geloof en de rechtse zuil; Sid Lukkassen en Paul Cliteur
Mar 11 • 38 min
Het begrip ‘linkse kerk’ kent iedereen: hoe sterk is de politieke correctheid? Mogen we sinds Pim Fortuyn weer ‘alles zeggen’? Velen houden hun mening angstvallig voor zich – bang voor de effecten op hun reputatie, carrière, relaties en financiën. Sid…
De politieke besluitvorming en complexiteit bij waterbeheer; Chris Aalberts en Hans Middendorp
Mar 10 • 44 min
Alle water (behalve drinkwater) vallen onder het Waterschap. Wat is waterbeheer en wat doen de waterschappen allemaal voor ons? Hoe politiek georchestreerd wordt er beleid gemaakt? 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv…
Jongeren over hun toekomst (deel 1); Geert Dales en Ilja Vos
Mar 9 • 56 min
Een nieuwe serie over de toekomst van jongeren. Een opkomende generatie gaat voor het eerst in de geschiedenis een onzekere, wellicht mindere toekomst tegemoet! Geboren in een periode van voorspoed en weergaloze luxe worden de jongeren in een razendsnel…
‘Dokters van de toekomst’; Esther van Fenema, Pieter van Eijsden, Pieter Barnhoorn
Mar 8 • 46 min
Wat gaat er goed en wat moet er veranderen in de gezondheidszorg? Hoe ziet de toekomst er uit voor medici en wat is hun rol in de samenleving? Waar liggen de grenzen van het medisch handelen en wat mogen ‘patienten’ verwachten? Dit gesprek van Esther van…
‘Het gevaar van het geloof’; Jørn Janssen en Geerten Waling
Mar 7 • 35 min
Het boek ‘Het gevaar van het geloof’, van Jørn Jansen handelt over de dagelijkse dreiging van geloofsterreur. Gemiddeld heeft het Westen te maken met meer dan één islamitische aanslag per week. Na elke aanslag staat de media in vuur en vlam met allerlei…
Terugblik op congres Ons Geld WRR rapport; Rico Brouwer interviewt na afloop drie bezoekers
Mar 6 • 13 min
Café Weltschmerz staat open voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. Zo waren we op zaterdag 23 februari aanwezig bij het congres ‘Ons Geld in Carré’. Dit congres georganiseerd door Stichting Ons Geld en De Verleiders stond in het teken van…
Congres ‘Ons Geld in Carré’; Debat en analyse over het WRR rapport ‘Geld en Schuld’
Mar 6 • 141 min
Dit congres georganiseerd door Stichting Ons Geld en De Verleiders stond in het teken van het op 17 januari verschenen WRR rapport ‘Geld en Schuld’, de publieke rol van banken. Café Weltschmerz was erbij als mediapartner en zorgde voor de beeldregistratie…
Terugblik op congres Ons Geld WRR rapport; Rico Brouwer interviewt na afloop Ad Broere
Mar 6 • 10 min
Café Weltschmerz staat open voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. Zo waren we op zaterdag 23 februari aanwezig bij het congres ‘Ons Geld in Carré’. Dit congres georganiseerd door Stichting Ons Geld en De Verleiders stond in het teken van…
Het grote, hete hangijzer Iran; met Shervin Nekuee en Önder Kaya
Mar 6 • 52 min
De kwestie Iran. Een heet hangijzer in menige discussie over conflicten in het Midden-Oosten. Na de islamitische revolutie van 1979, waarin de Iraanse balling (ayatollah) Ruhollah Khomeini de macht greep, ontwikkelde het sjiitische Iran zich van een…
Wynia’s Week; Waarom de Statenverkiezingen 2019 gaan over klimaat en koopkracht
Mar 5 • 8 min
De column van Syp Wynia over de komende Statenverkiezing rond het thema klimaat en koopkracht. Er was Nederland na de crisisjaren eindelijk meer geld beloofd. Maar nu het zover is, smelt de extra koopkracht weg door duurdere gasrekening. Wat is er gebeurd…
Wat doet het oudste democratische bestuursorgaan?; Chris Aalberts en Theo Dersjant
Mar 5 • 48 min
20 maart 2019 zijn er weer de Waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn het oudste democratische bestuursorgaan dat Nederland kent. Ooit ontstaan uit de noodzaak om de bedreigingen van het water in Nederland gezamenlijk te kunnen beheersen.…
Discriminatiemythe en het gelijkheidsdenken; Wim de Rooy en Frank Karsten
Mar 4 • 42 min
Het gelijkheidsdenken is sterker dan ooit met topvrouwenquota, uniseks-toiletten, en cursussen tegen vooroordelen. Een plagerige grap kan al genoeg zijn om voor racist, seksist of fascist te worden uitgemaakt. Ook het onderwijs en de politiek zijn het…
Wat is de staatkundige bagage die Turkse Nederlanders meedragen?; Önder Kaya en Dennis Honing
Mar 3 • 62 min
Nederland verandert. Anno 2019 telt het land van haar zeventien miljoen inwoners ca. vier miljoen Nederlanders met een migratieachtergrond. Dit noopt beleidsmakers continu na te denken over het wel en wee van integratie van groepen nieuwkomers in de…
Extreme ongelijkheid tussen Joden en Palestijnen; Hans Knoop en Jaap Hamburger
Mar 1 • 67 min
Een betrokken gesprek over ‘Israël versus de Palestijnen’ tussen Hans Knoop en Jaap Hamburger. Geen international conflict roept in het Westen, - ook in Nederland -, zo veel emoties op als dat tussen Israël en de Palestijnen. Al honderd jaar en meer leven…
“De Nieuwe Wereldorde”; Coen de Jong en Rob de Wijk
Mar 1 • 60 min
Hoe Het Westen vervalt en China sluipenderwijs de macht overneemt. De Chinese wereldorde komt eraan. In oktober 2017 stippelde president Xi de route uit: als in 2049 de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet zijn “Chinese droom’ zijn…
Over het rapport “De kosten van het energieakkoord”; Arno Wellens en Theo Wolters
Feb 28 • 60 min
Op woensdagmiddag 13 februari nam Frits Bolkestein dit langverwachte rapport van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in ontvangst. Er is jaren aan gewerkt door een groep ingenieurs, en het bevat aardig wat explosief materiaal. Gezien de op dit moment…
The fundamental flaws of the euro; Paul Buitink and Steve Keen
Feb 27 • 35 min
Paul Buitink interviews independent rebel economist Steve Keen about the fundamental flaws of the euro. Unlike Yanis Varoufakis Steve doesn’t believe it can be democratized. The only way out is to snap it. Even for Italy it would be better, and Italy…
ARNOLD KARSKENS DOET AANGIFTE TEGEN NOS; column Arnold Karstens
Feb 26 • 11 min
Journalist Arnold Karstens klaagt het NOS journaal en haar hoofdredacteur Marcel Gerlauf aan. Vandaag om 11:00 uur in Den Haag zal hij zijn aangifte doen op grond van de volgende artikelen; Art 1 van de grondwet; gelijke behandeling Art 217 van wetboek…
In wat voor crisis leven we?; column van Sven Hulleman
Feb 26 • 11 min
Crisis betekent volgens Sven Hulleman; goddelijk oordeel. Was de crisis uit 2008 een economische- of een culturele crisis? Het vallen van de banken en de enorme financiële nasleep zijn volgens Hulleman slechts symptomen. We voelen de crisis maar kunnen…
Crisis in de studentenhuisvesting van Rotterdam; Arjen van Susteren en Rob van der Bijl
Feb 25 • 68 min
De eerste aflevering van een serie over de politiek en toekomst rond onderwijs, huisvesting, arbeid en mobiliteit. In Rotterdam zijn grote problemen zichtbaar geworden rond de huisvesting van studenten. Terwijl enerzijds de universiteit om commerciële…
‘De Boxer’, het leven van Max Moszkowicz; Hans Knoop en Marcel Haenen
Feb 24 • 54 min
NRC journalist Marcel Haenen schreef “De Boxer”, een boek over het leven van Max Moszkowicz De bokser is een boek over oorlog en advocatuur, en over Jood zijn in een katholieke stad. Na de oorlog betrad Max Moszkowicz in Maastricht als strafadvocaat de…
Ideologie draait uiteindelijk om geld en macht; Marcel van Silfhout en Jos Hezewijk
Feb 21 • 38 min
Ideologie wordt gebruikt om mensen in beweging te krijgen, maar uiteindelijk draait het allemaal om geld en macht. De rijken blijven, de namen veranderen, maar de toplaag blijft. Steeds weer benut ze de voordelen van ongelijkheid, immigratie,…
Opvattingen over het Israël van 1948 en het heden; Hans Knoop en Salomon Bouwman
Feb 21 • 62 min
Salomon Bouwman is oud-journalist en was decennia lang Israël-correspondent voor de NRC. Hans Knoop was gedurende een aantal jaren zijn collega correspondent in Israël. Beiden gaan met elkaar in discussie over het Israël van ‘toen en nu’. 📌Help Café…
Experimenteren met ander geld; Teunis Brosens, Martijn van der Linden en Paul Buitink
Feb 20 • 67 min
Het is nu tijd om te experimenteren met ander geld. In deze aflevering gaat Paul Buitink (Voorzitter Stichting Full Reserve) in gesprek met Teunis Brosens (econoom bij ING) en Martijn van der Linden (voorzitter Ons Geld en lector New Finance op de HHs).…
Wynia’s Week; George Soros zet de Nederlanders tegen elkaar op
Feb 20 • 3 min
De Amerikaanse miljardair George Soros blijkt jaarlijks miljoenen in de Nederlandse samenleving te investeren. Maar is dat wel ten goede? Soros’ campagnes tegen Zwarte Piet en voor de hoofddoek zullen best goed bedoeld zijn, maar splijten de samenleving.…
Pieter Broertjes verliest van Gilly Emanuels; Column Arno Wellens
Feb 19 • 13 min
Natuurlijk wordt de eigenaresse van “t Perronnetje niet veroordeeld voor geweldpleging, ze werd immers belaagd door een groepje racisten dat trots filmpjes van het incident met hun vriendjes deelden. Naar nu blijkt heeft Pieter Broertjes nauw samengewerkt…
Over Joden; column van Dennis Honing
Feb 19 • 24 min
Het heilig huisje van rechts. Een heet hangijzer. Slachtoffers en aanstichters. Gering en talrijk. Nationalistisch en stateloos. Vrijheid van meningsuiting en antisemitisme. Een paradoxen parade. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een…
Smaad en laster in Bloemendaal; Chris Aalberts, Marielys Roos en Rob Slewe
Feb 18 • 49 min
Rob Slewe en Marielys Roos zijn raadsleden in Bloemendaal van de partij Hart voor Bloemendaal. Oud burgemeester Snijders noemde hen ooit het grootste probleem van Bloemendaal. Een eervolle titel vindt Marielys Roos. In aanloop van de…
Géén reddingsfonds voor banken alstublieft!; Arno Wellens en Sven Hulleman
Feb 17 • 21 min
Er komt een banken-reddingsfonds. Daarmee ontstaat tussen de Europese landen onderlinge solidariteit. De belangrijkste reden om hier tegen te zijn is het ‘moral hazard’ effect. Als je de risico’s en eigen verantwoordelijkheid bij banken weg gaat nemen met…
14 februari 1989, de fatwa van Khomeini op Salman Rushdie; Theodor Holman en Paul Cliteur
Feb 16 • 37 min
Een onvoorbereid gesprek over 14 februari 1989 en de fatwa op Salman Rushdie, naar aanleiding van zijn boek, De Duivelsverzen. Een fatwa is een juridisch oordeel van een islamitisch geestelijke dat overigens niet bindend is en dus niet opgevolgd hoeft te…
Joden moeten joods durven zijn!’; Hans Knoop en David Beesemer
Feb 15 • 67 min
In de serie over de joodse samenleving en het antisemitisme praat Hans Knoop met David Beesemer. Beesemer schreef een open brief naar aanleiding van een onderzoek door Eén Vandaag naar de antisemitische ervaringen binnen de joodse gemeenschap. Hij stelde…
De schijn en werkelijkheid van Saoedi Arabië; Harry Starren en Mark Blaisse
Feb 14 • 39 min
Saoedi-Arabië werd nog geen eeuw geleden een eenheidstaat. Onder het koningshuis van Saoed. Het behouden van die eenheid is geen sinecure. Het vergt subtiele stuurmanskunst en strenge controle. Een autocratisch regime gebaseerd op de sharia dat aarzelende…
Links of rechts, wat heb je er nog aan?
Feb 13 • 3 min
Syp Wynia fileert het gemakzuchtige strooien met links, rechts en midden. CDA en D66 willen ‘midden’ zijn. Maar midden betekent weinig, behalve dan dat het tussen links en rechts in zit. En wat is links of rechts nog helemaal? Rood is vaak groen geworden,…
Een boek, een docu en een burgerinitiatief; Arno Wellens en Sven Hulleman
Feb 12 • 51 min
Arno Wellens zit vol ideeën. De wereld moet transparanter en rechtvaardiger! De eurocrisis en alle rommel die daar bij hoort zal opgelost moeten worden. Sinds Wellens kort geleden afscheid nam bij ‘Folow The Money’ maakt hij een spurt naar voren. Een…
Technologie en innovatiekracht bepalen de nieuwe wereldmacht; Yuri van Geest en Rob de Wijk
Feb 11 • 64 min
Rob de Wijk schreef het boek, ‘De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de nieuwe wereldorde gaat bepalen.’ De ontwikkelingen in China gaan met een nauwelijks te bevatten revolutionaire snelheid. ‘Je gaat op een klapstoeltje in het landschap zitten…
Wat betekend de menselijke maat?; Esther van Fenema en Jan Swinkels
Feb 10 • 38 min
De menselijke maat is o.a. in de politiek een veel gebruikte term, maar wat is daar de betekenis van? Een gesprek over verhoudingen en gelijkwaardigheid. De mens heeft een mind, waarmee we denken, voelen en handelen, maar ook wilskracht. Wij ervaren dat…
China, Venezuela en het failliet van een supermacht; Karel van Wolferen en Jan van der Putten
Feb 9 • 64 min
Een gesprek over het machtigste land van de Wereld en wat het nog voorstelt. De macht van Amerika is tanende. Maar het probeert die tanende invloed op de ontwikkelingen in China en Venezuela te bevestigen. Wat kunnen we geopolitiek verwachten als de…
De Atlantische Pelgrim; Geerten Waling en Jaap Verheul
Feb 9 • 39 min
Een boekbespreking door Geerten Waling met Jaap Verheul. In 1856 publiceerde John Lothrop Motley (1814-1877) The Rise of the Dutch Republic. Het werd een internationale bestseller. Waarom schreef uitgerekend een Amerikaan dit standaardwerk over de…
Iedereen moet hetzelfde worden; Column Dennis Honing
Feb 9 • 14 min
Het huidige debat rond feminisme neemt - evenals debatten rondom racisme - hysterische vormen aan. Voor feiten maar ook humor geen plaats. Fluwelen handschoenen zouden duiden op respect voor vrouwen en minderheden. Dennis ziet dat als paternalisme en…
Het Mexicaanse drugsgeweld; Maarten Boudry en Teun Voeten
Feb 8 • 52 min
Waanzin van deze tijd met rationele middelen te lijf gaan, stelt oorlogsfotograaf en antropoloog Teun Voeten. Teun Voeten doet al vanaf 2009 onderzoek naar de Mexicaanse drugsoorlog, het bloedigste conflict in een modern, geïndustrialiseerd land. In tien…
Wynia’s week; Klimaatdebat is misleidend schimmenspel
Feb 7 • 3 min
De eerst aflevering van een nieuwe, wekelijks gesproken column door Syp Wynia. Wynia stelt dat het klimaatdebat gegijzeld wordt door de politieke partijen. ‘Alle politieke partijen doen alsof het Nederlandse klimaatbeleid moet leiden tot een geweldige…
Boekbespreking ‘Droog’; Geerten Waling en Robert van Oirschot
Feb 6 • 44 min
‘De in 1923 ingestelde Droogleggingswet zorgt voor onrust in Amsterdam.’ Amsterdam, 1921. Antonie Donkers is amateurbokser en scharrelaar. Door tegen zichzelf in te zetten bij een illegale bokswedstrijd hoopt hij, samen met zijn vriend Johan, een flinke…
Welkom in de islam, Joram; Vlog Dennis Honing
Feb 5 • 18 min
Tot ieders verbazing bleek oud PVV politicus Joram van Klaveren zich te hebben bekeerd tot de Islam. Maar wat velen is ontgaan is dat hij meteen ook direct onomwonden positie in nam tegen het salafisme, volledig in islamitisch jargon. Hij is dus net als…
Het Euro Evangelie, de film; ‘Frequently Asked Questions’ met Arno Wellens
Feb 4 • 32 min
Een crowdfunding project van Arno Wellens om de wereld een stukje beter te maken; Wat is het Euro Evangelie? Europese landen willen krankzinnig snel integreren, met de euro als eenheidsmunt als kers op de taart. In die drang wordt over allerlei redelijke…
‘De vrolijke veganist’; Willem Treur en Floris van der Berg
Feb 3 • 44 min
Filosoferen betekent het zoeken naar blinde vlekken in de moraal. Eén zo’n blinde vlek is hoe dieren door mensen mishandeld en vermoord worden voor consumptie, terwijl wij prima gezond en gelukkig kunnen leven zonder dierlijke producten. Floris van der…
Een nieuwe wereld volgens Arno Wellens en Dennis Honing
Feb 2 • 58 min
Een eerste kennismakingsgesprek tussen Arno Wellens en Dennis Honing over de toekomst van de wereld. Het gesprek ontstond spontaan tijdens het uitvallen van een opname. Beide heren waren bij toeval gelijktijdig in de studio en bleken een wonderlijke click…
De afbraak van ‘het Huis van de Klokkenluiders; Marcel van Silfhout en Ton de Wijs
Feb 1 • 46 min
De overheid gebruikt ‘het Huis van de Klokkenluiders’ als windowdressing. In werkelijkheid traineert deze onderzoek en veiligheid op alle fronten. Klokkenluiders zijn van de kou in de vrieskou gekomen. Terwijl ‘het Huis van de Klokkenluiders’ gebaseerd is…
Over de armoede en sociale disruptie in Amsterdam; Arjan Vliegenthart en Sander Boon
Jan 31 • 33 min
Is Amsterdam nog betaalbaar voor haar eigen inwoners? Amsterdammers worden al sinds de jaren zeventig vanuit het centrum naar de stadswandelingen geduwd. Huren worden onbetaalbaar en sociale woningen worden met enorme aantallen de koopmarkt in geduwd. Een…
Antisemitisme is een moeilijk te omvatten fenomeen; Rob Oudkerk en Hanna Luden
Jan 30 • 40 min
Antisemitisme is steeds in beweging aan laat zich daarom moeilijk definiëren. Mensen moeten de grenzen van het toelaatbare zelf bepalen. Met een werkdefinitie moet men het onderscheid goed kunnen bepalen wat laster is, wat smaad, wat antisemitisme is en…
#Learntocode, media implosie in de US; Dennis Honing
Jan 29 • 3 min
Massa ontslagen bij de social justice warrior media outlets in Amerika. Ontslagen journalisten worden op Twitter om de oren geslagen met de leus “learn to code”. Dezelfde cynische zin die deze media outlets decennia geleden zo makkelijk voorhielden aan…
‘De dokter als patiënt’; Esther van Fenema en Bram Bakker
Jan 29 • 37 min
De dokter als patiënt is het verhaal van een arts die aan den lijve ervaart hoe ziek zijn je leven en je kijk op het leven compleet op z’n kop zet, maar ook hoe ziek de gezondheidszorg zelf is geworden. “Artsen leren niet om patiënt te zijn.” Bram Bakker…
‘Babyboomers hebben hun welvaart beleend en sleuren alles mee hun graf in!’; Wellens & Hulleman
Jan 28 • 30 min
Babyboomers sleuren alles mee hun graf in en laten ons achter met; een enorme staatsschuld, een incapabele Europese Unie en een overheidssysteem dat hortend en stotend haar weg zoekt met krakkemikkige banken als fundament. De generatie babyboomers hebben…
De ‘macht’ raakt haar geheimen kwijt; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
Jan 27 • 59 min
De roep van vooraanstaande getuigen en deskundigen, om de waarheid rond grote historische gebeurtenissen is een nieuw fenomeen. Officiële verklaringen en onderzoeken worden inmiddels massaal niet meer vertrouwd. Complotten domineren de wereldgeschiedenis…
‘Dichtbij en ver weg’, over de overbrugging tussen werelden; Ate de Jong en Maarten Doorman
Jan 26 • 58 min
Over het overbruggen van een afstand: tussen kunst en maatschappij, filosofie en wereld, verleden en toekomst, privacy en openbaarheid. Dichtbij en ver weg is een verzameling goed geschreven opstellen waarin wat ver weg is dichtbij komt. Het is een…
Es & Es over Joodse zaken (1) ;Esther van Fenema en Esther Porcelijn
Jan 25 • 18 min
Esther van Fenema en Esther Porcelijn zijn beiden opgegroeid in Joodse milieus. Zij praten met elkaar over “Joodse zaken”. Hoe ziet de wereld er uit vanuit hun Joodse identiteit? Wat is antisemitisme waar ervaren ze antisemitisme en hoe reageren ze er op?…
Catalaanse rebellie onder de rechter; Rico Brouwer en Laura Prat Bertrams
Jan 24 • 44 min
Rebellie in Spanje en politieke gevangenen in de Europese Unie. Op 1 oktober 2017 trad de Spaanse regering met geweld op tegen vreedzame Catalanen die wilden stemmen voor het referendum over onafhankelijkheid. Sindsdien verblijven gekozen Catalaanse…
Media faken het nieuws; Dennis Honing
Jan 22 • 10 min
Katholieke Amerikaanse jongens protesteren geweldloos tegen abortus. Daarop worden zij op racistische wijze uitgescholden door leden van een negroïde extreem rechtse pseudo Joodse sekte. De jongeren houden zich kalm. Dan komt er een veronderstelde Indiaan…
Het Euro Evangelie (munt, markt en migratie); Arno Wellens en Sven Hulleman
Jan 22 • 62 min
Een nieuwe gesprek na lange tijd tussen het Arno Wellens en Sven Hulleman. Het Euro evangelie. Wellens schreef daarover eerder een boekje. Er is iets structureel mis met de EU; de markt, de migratie en de munt. Volgens Wellens komt ca. 60% van de…
Terugblik 2018; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
Jan 21 • 43 min
Een terugblik op de wereldpolitiek in 2018 van professoren Karel van Wolferen en Kees van der Pijl. Het gesprek gaat over de kerndreiging van Noord Korea en vervolgens de veranderende relatie tussen Noord en Zuid Korea, de ontwikkelingen in het Midden…
De vuurwerkramp en het frustreren van waarheidsvinding; Marcel Silfhout en Paul van Buitenen
Jan 20 • 50 min
Voormalig klokkenluider en Europarlementariër Paul van Buitenen heeft de afgelopen 4,5 jaar het officiële onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede onderzocht. De aanleiding was het rapport van de rijksrecherche. Daarin kwamen een aantal feiten boven…
Wat doen we met de morele standaard van de massa?; Dennis Honing
Jan 19 • 10 min
Een wetenschapper die zijn reputatie verliest omdat hij na onderzoek tot de conclusie’s komt die botsen met de morele standaard van de politiek en de massa. Wat doen we met de veranderende inzichten die de politiek en de samenleving niet bevallen? 📌Help…
De val van ‘huize Moszkowicz’; Hans Knoop en Max Moszkowicz
Jan 18 • 52 min
‘Die achternaam daar heb ik behoorlijk last van’, zegt Max Moszkowicz junior. Max Moszkowicz is één van de vier zonen van de roemruchtige strafpleiter, Max Moszkowicz senior. De overige zonen zijn; Bram, David en Baruch. Zowel de vader als de zonen…
‘Rutte en Dijkhof zijn veel gevaarlijker dan Wilders’; Coen de Jong en Thomas von der Dunk
Jan 17 • 65 min
Historicus en opiniemaker Thomas von der Dunk gaat in gesprek met Coen de Jong over de onrust onder de kiezers in Europa, over sociaaleconomische kaalslag in de door marktdenken beheerste Europese Unie en over de Nederlandse politiek waar men de echte…
De noodklok over het rechtssysteem; Arno Wellens en Richard Korver
Jan 16 • 54 min
Richard Korver is de pitbull onder advocaten die vooral slachtoffers bijstaat. Korver stelt in het gesprek dat men in heel Europa spreekt van een teruggang in de criminaliteit. Voor een deel klopt dat ook. Dankzij de nieuw ontwikkelde technologieën en…
The sustainability of the euro; Paul Buitink en Jeroen Dijsselbloem
Jan 15 • 47 min
Former Dutch Minister of Finance and ex-President of the Eurogroup Jeroen Dijsselbloem talks to Paul Buitink about the euro crisis and if he would have done things differently with Greece. Would a debt jubilee have been more appropriate? They also discuss…
Over antisemitisme; Dennis Honing en Lion Lissauer
Jan 15 • 54 min
Dennis Honing en Lion Lissauer spreken over een altijd actueel onderwerp. Antisemitisme. Maar niet zoals dat normaliter gaat, als het bespreken van een te betreuren maatschappelijk fenomeen. Dit keer is het een persoonlijk gesprek, over de concrete…
75 “stoornissen” in beeld gebracht; Esther van Fenema, Vittorio Busato en Peter Valckx
Jan 13 • 34 min
‘What’s wrong with me?’ Is een fotoboek over echte mensen achter de DSM labels. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM, letterlijk ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’) ‘Hoe communiceren mensen…
Nederlandse kranten grootste leveranciers van nepnieuws; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
Jan 12 • 44 min
De Nederlandse kranten zijn in handen van twee Belgische uitgevers. Twee familiebedrijven die van oudsher verweven zijn met het Belgische bestuurlijke establishment. De hoofdredacteuren van deze kranten werden uitgenodigd bij ‘Jinek’ om te praten over de…
‘Het huidige financiële systeem is eindig’; Willem Middelkoop en Lex Hoogduin
Jan 11 • 56 min
Een gesprek van Willem Middelkoop met Lex Hoogduin. Lex Hoogduin is hoogleraar Economie van complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten. Hoogduin is voormalig directielid van De Nederlandse Bank. Het gesprek is een terugblik…
Is er meer wantrouwen in de mannen- dan in de vrouwencultuur?; Rob Oudkerk en Ad van Nieuwpoort
Jan 10 • 42 min
Een gesprek in de serie over bestuurlijk wantrouwen met de theoloog, predikant en publicist Ad van Nieuwpoort. ‘De kerk is een religieus instituut waar naast de ernstigste dingen ook mooie, betekenisvolle dingen gebeuren.’ Van Nieuwpoort is binnen de kerk…
‘Geef mijn homoportie maar aan Fikkie.’; Vlog Dennis Honing
Jan 9 • 13 min
‘De Nashville-verklaring is niets nieuws. Als je als homo niet wist hoe Van der Staay denkt over homo’s dan ben je een domme homo. Het is niet de religieus christelijke cultuur die vocaler wordt en uitdijt maar de homo cultuur die vocaler wordt en…
Flexibilisering is voor mensen niet goed georganiseerd?; Mikkel Hofstee en Marjolijn ten Hoonte
Dec 31, 2018 • 52 min
Wat is de betekenis van werk voor mensen en hoe zit die institutionele wereld van arbeid in elkaar? Een gesprek van Mikkel Hofstee met Marjolijn ten Hoonte. Volgens Marjolijn Ten Hoonte is de grootste verandering in de arbeidsmarkt vanuit het verleden dat…
‘We staan er niet best op als politici’; Rob Oudkerk en Fred Teeven
Dec 30, 2018 • 38 min
In de serie ‘vertrouwen in het bestuur’ praat Rob Oudkerk met oud politicus en crimefighter Fred Teeven. Het gesprek beperkt zich tot zijn politieke periode in de Tweede Kamer en zijn deelname aan twee Rutte kabinetten als staatssecretaris. ‘Schoonmakers…
Na de goudstandaard; de wenselijkheid van een nieuw valuta-anker; Sander Boon en Wim Boonstra
Dec 29, 2018 • 66 min
Een gesprek met Wim Boonstra over de problemen en toekomst van het monetaire stelsel. econoom, Rabobank, valuta-anker, monetair, economie, Sander Boon, Café Weltschmerz, monetaire economie Wat is een valuta-anker en waarom hebben we dat nodig? Wim…
Banken en falende toezichthouders; Pieter lakeman en Nils de Heer
Dec 28, 2018 • 57 min
In het nieuwe boek van Pieter Lakeman ‘Banken en falende toezichthouders’ schetst hij een onthutsend beeld van het optreden van Nederlandse banken jegens hun trouwe klanten. De afgelopen jaren hebben die banken MKB-ondernemers, woningcorporaties en andere…
Waarom stuurt het Westen aan op een conflict met Rusland?; Kees van der Pijl en Stan van Houcke
Dec 27, 2018 • 54 min
De macht van Europa versus de macht van de VS en de rol van de elite ‘s daarin. De ambities van de rijken der aarde gaan ten koste van de samenleving met armoede en machteloosheid als resultaat. Dankzij het neoliberalisme bezitten de allerrijkste 0,7% van…
Over medische ethiek, zelfbeschikkingsrecht en politiek; Esther van Fenema en Heleen Dupuis
Dec 25, 2018 • 37 min
Esther van Fenema praat met Heleen Dupuis over haar actieve leven als hoogleraar medische ethiek en VVD politicus. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.…
Het Kerstinterview 2018; Willem Middelkoop en Nout Wellink
Dec 24, 2018 • 52 min
Willem Middelkoop in gesprek met Oud DNB directeur Nout Wellink over de ‘toestand in de wereld’. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer…
‘De Derde Kamer’; Dennis Honing en Laurens van Doorn
Dec 22, 2018 • 60 min
Student Laurens van Doorn meldde zich in de onderstaande e-mail met een interessant idee; Beste Café Weltschmerz, Mijn naam is Laurens van Doorn en ik ben een 2e jaar bachelor student aan het Erasmus University College in Rotterdam en ben mij aan het…
Een boek over het omgaan met extreme idealen; Gert Jan Geling en Stijn Sieckelinck
Dec 21, 2018 • 45 min
‘Reradicaliseren’ is een boek van Stijn Sieckelinck Een opeenvolging van extremistische aanslagen dreigt onze samenleving in het defensief te dringen, stelt Stijn Sieckelinck. We zijn volgens hem koortsig op zoek naar snelle antwoorden. Maar stellen we…
‘Dit boek is gezond’; Tijn Elferink en Sander Boon
Dec 20, 2018 • 33 min
“Gezondheid moet niet het ultieme resultaat zijn, maar je moet lekker in je vel zitten.” Tijn Elferink is de communicatiemanager van zorgverzekeraar ONVZ en schreef ‘Dit boek is gezond’. Over gezondheid wordt helaas veel onzin verteld en geschreven. En…
“Te diep in het vaasje gekeken”. De zoveelste leugen van de premier. Vlog Dennis Honing
Dec 18, 2018 • 16 min
Mark Rutte schrijft een open brief aan Nederland. Waarin alle primaire klachten van de burgers zonder blikken of blozen worden gereduceerd en gemarginaliseerd tot een door rechts aangejaagde touwtrekkerij. Maar zoals we allemaal weten gaat het om zoveel…
Demografie van Nederland in een pressure-cooker; Coen de Jong en Jan Latten
Dec 17, 2018 • 46 min
“Demografie is in alles verweven; of het is de oorzaak van iets of het gevolg van iets.” De demografie wordt in de kern bepaald door een stapeling van individuele besluiten in samenhang met politiek beleid. Ontwikkelingen laten over de korte termijn goed…
Het einde van de dollar als wereldmunt in zicht; Willem Middelkoop en Paul Buitink
Dec 15, 2018 • 49 min
📌 Dit gesprek is geadopteerd door Stuart Purdy De dollar is sinds 1944 de wereldmunt en wordt nog voor 80% gebruikt voor olietransacties, 100% voor de internationale betalingen en 65% worden de internationale reserves in dollars aangehouden. De…
Cultuurclash; Het sociaal experiment van Amsterdam; Teun Gautier en Dennis Honing
Dec 15, 2018 • 70 min
Amsterdam is een stad waar veel sociale thema’s gecondenseerd en geconcentreerd terugkomen. Voormalig burgemeester Van der Laan wees ooit op die rol en meende dat Amsterdam ook een verantwoordelijkheid heeft om hierover na te denken. Teun Gautier in…
Humor om te lachen van Jaap Gunnink; Dennis Honing en Jaap Gunnink
Dec 14, 2018 • 37 min
Dennis Honing is een fan van Jaap Gunnink. Gunnink maakt humoristische filmpjes, is voice-over, presentator en programmamaker. Daarnaast verzint hij actuele sketches en imiteert. Een luchtig gesprek over het plezier van humor. 📌Help Café Weltschmerz met…
‘Regels zijn georganiseerd wantrouwen’; Rob Oudkerk en Jan Paternotte
Dec 13, 2018 • 32 min
Een gesprek uit de serie ‘Bestuurlijk wantrouwen’, door Rob Oudkerk. In deze aflevering met jan Paternotte, D’66 lid van de 2e kamer in een gesprek over wantrouwen in de politiek. De nijging in Nederland om alles ‘dicht’ te regelen is enorm, stelt…
Volkswoede ‘in de knop’; Jan Dijkgraaf en Sven Hulleman
Dec 12, 2018 • 41 min
De volkswoede tegen het politieke- en financiële establishment begint zich langzaam over heel Europa te verspreiden. De Nederlandse ‘gele hesjes’ worden door de mainstream media gemarginaliseerd en als onbenullig weggezet. De echte onbenul is de media…
BMI van fotomodellen heeft invloed op de volksgezondheid; Karen van Ruiten en Marvy Rieder
Dec 10, 2018 • 41 min
Het schoonheidsideaal vertolkt door de modebranche staat op kantelen. Super slanke meisjes en vrouwen zijn nog steeds wereldwijd een rolmodel. Terwijl de BMI van de meest succesvolle modellen meestal te laag is, heeft de reflectie daarvan op de…
Zorgdossiers en hoe wij daar mee omgaan; Carmen Kleinegris en Rico Brouwer
Dec 9, 2018 • 55 min
Logging op medische patiëntdossiers - een gesprek over Privacy en NEN7513 Les 1 in informatie beveiliging is dat Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid hand in hand gaan bij het omgaan met gevoelige informatie. Je medische zorgdossier bevat…
Politici in Nederland kunnen moeilijk ongelijk bekennen; Rob Oudkerk en Eric van der Burg
Dec 8, 2018 • 46 min
De serie over het bestuurlijk wantrouwen. “Politici zijn niet goed in het erkennen van hun ongelijk. Ze zijn bang dat ze door hun zwakte te tonen zich kwetsbaar maken.” Van der Burg denkt dat kwetsbaarheid een teken van kracht is. “Daarnaast wordt er met…
Over schoonheid en het sublieme; Arnold Heumakers, Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha
Dec 7, 2018 • 57 min
In dit eerste gesprek van KIRAC met Arnold Heumakers gaat over schoonheid en ‘het sublieme’. Hoe het autonome kunstbegrip is ontstaan en hoe het zich ontwikkeld heeft. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie…
De Nederlandse Bond tegen Overheidzaken; Sandra Vogelaar en Jordy Zwarts
Dec 5, 2018 • 28 min
Jordy Zwarts heeft de Nederlandse Bond tegen Overheidszaken opgericht met als doel collectief gerechtelijke procedures te starten. De bond heeft ca. 8000 leden. Swartz weigerde 12 jaar geleden bewust een ziektekostenverzekering aan te gaan, omdat hij zich…
Tumult in Europa!; Vlog van Dennis Honing (met geel hesje)
Dec 4, 2018 • 16 min
Wat in Frankrijk speelt is niet een geïsoleerde actie van gedupeerde benzinegebruikers. Het gaat om meer dan dat. Om de afstand tussen politici en bevolking. Het niet gehoord worden door politici met onwaarachtige democratische uitkomsten. Dennis Honing…
Broedplaatsen in Amsterdam; Teun Gautier en Jaap Choufour
Dec 3, 2018 • 50 min
Broedplaatsen zijn creative gemeenschappen die als bijkomend resultaat ook geïntegreerd raken in andere sectoren van de stad. Een serie over Amsterdam en de gemeenschappen die bepalend zijn voor het leefklimaat. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of…
‘De afkeer en wil tot vernietigen van de eigen cultuur’; Paul Cliteur en Perry Pierik
Dec 1, 2018 • 53 min
De laatste aflevering over cultuurmarxisme. Betekend Cultuurmarxisme de afkeer en wil tot vernietigen van de eigen cultuur? De term `politieke correctheid’ wordt veel gebruikt, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft doorgaans onduidelijk, evenals de…
Hoe kwetsbaar moet je zijn om goed te besturen; Rob Oudkerk en Huub Nelis
Dec 1, 2018 • 40 min
Een gesprek uit de serie ‘Bestuurlijk wantrouwen’, door Rob Oudkerk. Huub Nelis is strategisch adviseur voor bestuurders in het onderwijs. Hij adviseert bestuurders vanuit “de zijkant van het podium” om buiten de “waan van de dag” over de essentie van hun…
‘Gele hesjes’ waar komen ze vandaan en waar gaat het naar toe?; Dennis Honing en Laurent Chambon
Nov 30, 2018 • 46 min
Protestacties en blokkades die veranderen in veldslagen met een dode en vele gewonden. Eerst op het Franse platte land en vervolgens in steden als Parijs en Brussel. Het protest groeit niet alleen in omvang, maar wordt ook steeds agressiever. Is dit de…
Kritiek op migratiebeleid moet serieus genomen worden; Paul Cliteur en Cees Vreeke
Nov 28, 2018 • 46 min
Cees Vreeke is jurist en was raadslid van de lijst Pim Fortuyn in de gemeente Terneuzen. Vreeke schreef het boek; ‘Migratie, bang dat vluchtelingen terrorisme aanwakkeren’. In 31 hoofdstukken beschrijft Vreeke de problematiek rond immigratie, de…
Géén politici naar Marrakech, géén migratiepact; Coen de Jong en Syp Wynia
Nov 28, 2018 • 76 min
De Nederlandse regering is van plan ‪op 10 december 2018‬ in Marrakech het ‘Global Compact on Migration’ – kortweg ‘migratiepact’ - te gaan ondertekenen. Meer dan 190 lidstaten van de Verenigde Naties zouden zich bij dit migratiepact willen aansluiten.…
Zijn Turken in Nederland slechter geïntegreerd dan Marokkanen?; Dennis Honing en Önder Kaya
Nov 26, 2018 • 52 min
De laatste jaren brengen gebeurtenissen in Turkije, grote groepen Turkse Nederlanders op straat. Dat is het grote verschil met andere etnische groepen. Hoewel Marokkanen dankzij hun criminele dominantie bekend staan als slecht geïntegreerd, zou het kunnen…
Zijn Turken in Nederland slechter geïntegreerd dan Marokkanen?; Dennis Honing en Önder Kaya
Nov 25, 2018 • 0 min
De laatste jaren brengen gebeurtenissen in Turkije, grote groepen Turkse Nederlanders op straat. Dat is het grote verschil met andere etnische groepen. Hoewel Marokkanen dankzij hun criminele dominantie bekend staan als slecht geïntegreerd, zou het kunnen…
Genadeloze novelle over zijn gekke moeder; Esther van Fenema en Arthur van Amerongen
Nov 24, 2018 • 47 min
Mijn moeder is gek is een eerlijk, rauw en ontroerend boek over een gekke moeder, geschreven door Arthur van Amerongen. De foto draagt hij altijd bij zich. Een strand, een moeder en de kleine Arthur van Amerongen. Hij kijkt tegen haar op. Hij lijkt op…
Kritiek op Israël is niet per definitie antisemitisme; Rob Oudkerk en Hans Knoop
Nov 24, 2018 • 45 min
Eerste deel van een serie bij Cafe Weltschmerz over Antisemitisme. Kritiek op de regering Israël is niet per definitie antisemitisme. Knoop ziet drie vormen van antisemitisme: religieus-, racistisch- en politiek antisemitisme. De grens van het…
Vlog; In die antipiet cologne zit eng geteisem stelt Dennis Honing
Nov 23, 2018 • 13 min
Natuurlijk is Zwarte Piet de etnische persiflage van een negroïde clown. Honing begrijpt dat het beeld van Piet verandert moet worden. Maar de kritiek gaat wel erg ver. Als je nu nog in Zwarte Piet geloofd ben je een racist, terwijl de vraag hoe…
Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan? Willeke Slingerland en Syp Wynia
Nov 22, 2018 • 58 min
Willeke Slingerland is lector aan Hogeschool Saxion en promoveerde dit jaar op het thema ‘netwerkcorruptie’. Syp Wynia is columnist van Elsevier Weekblad en publiceert veel over handel in politieke invloed, oftewel ‘lobbycratie’. Slingerland en Wynia…
Overleven in een Thaise cel; Dennis Honing en Frank Rave
Nov 19, 2018 • 45 min
Frank Rave, voormalig koffieshophouder verbleef 5 maanden in Thailand en werd opgepakt. Op een gehuurde (gestolen) scooter, zonder paspoort met 500 gram wiet, dan ga je de Thaise cel in. Hij verteld zijn ervaringen met de Thaise overheid en zijn verblijf…
Marathongesprek over het 2e machinetijdperk; Adjiedj Bakas en Yuri van Geest
Nov 17, 2018 • 118 min
Een marathon aflevering tussen twee toekomstdenkers. Adjiedj Bakas is een Trendwatcher gericht op maatschappelijke ontwikkelingen, internationaal gerelateerd. Yuri van Geest is futuroloog gericht op Singularity en exponentiële organisaties. 📌Help Café…
Wie is Jenny Douwes en wat zijn haar kernwaarden?; Esther van Fenema en Jenny Douwes
Nov 16, 2018 • 36 min
Jenny Douwes is in een jaar tijd het symbool geworden van de Zwarte-Pieten-discussie. Als inspirator voor 34 medestanders kreeg zij 240 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk. Deze zware strafmaat werd ingegeven als afschrikking. Wie is deze vrouw uit…
De Friese martelaar van “wild geraas”; Jenny Douwes en Sven Hazelhekke
Nov 16, 2018 • 38 min
Jenny Douwes werd door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld voor 240 uur taakstraf en 3 maanden cel voorwaardelijk. Jenny Douwes met 34 Friezen verhinderde drie bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet en voorkwamen daarmee de landelijke intocht van…
Hoe haalbaar is een fossielvrije toekomst? ; Marcel Crok en Marco Visscher
Nov 15, 2018 • 43 min
We staan voor een ongekende maatschappelijke verandering. Om de mondiale opwarming te stoppen, moet de uitstoot van CO2 drastisch omlaag. Daarom sluiten we kolencentrales en draaien we zelfs de gaskraan dicht. Hoe komen we dan aan voldoende, duurzame…
De groene illusie; Maarten van Andel en Marcel Crok
Nov 14, 2018 • 41 min
Als we de klimaatdoelstellingen in 2030 willen halen, dan hebben we niet genoeg aan groene energie, stelt Maarten van Andel. Het lukt alleen als we kernenergie heroverwegen, fossiele brandstoffen slimmer gebruiken en bovendien inleveren op ons luxe…
Over discriminatie en racisme; Stan van Houcke en Iwan Wilfred Leeuwin
Nov 12, 2018 • 59 min
Wat is eigenlijk racisme? Volgens Leeuwin is dat in de Nederlandse samenleving de ongelijke behandeling op basis van de huidskleur. Alleen personen die een machtspositie hebben kunnen racisme bedrijven. Discriminatie doet bijna iedereen, racisme is echter…
De impact van hackmisdrijven; Rico Brouwer van Mischa van Geelen
Nov 10, 2018 • 52 min
CBS publiceerde in september 2018 dat 2300 aangiften over hackmisdrijven werden gedaan, waarvan er nog geen 5% werd opgelost. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.…
GeenStijl op zoek naar grenzen; Teun Gautier en Bart Nijman
Nov 10, 2018 • 51 min
“Ook wij hebben grenzen aan het betamelijke, alleen onze grenzen liggen wat verder. We gaan er soms net over heen. We zijn internet pur sang en meanderen mee met de waan van de dag. Ik zelf zal nooit iets opschrijven wat ik niet kan uitleggen of…
Stop het zelfdenkend vermogen!; Gert Jan Geling, Gerben Bakker en Geerten Waling
Nov 9, 2018 • 46 min
Het boek ‘Politieke correctheid’ gaat dieper in op de opwaartse aanwezigheid van politieke massabeïnvloeding die als een loodzware deken over de vrijheid van meningsvorming ligt. Een politieke machinatie die zelfs hele bevolkingsgroepen tegen elkaar…
Saoedi Arabië is een gedomesticeerde IS; vlog Dennis Honing
Nov 7, 2018 • 11 min
Saoedi Arabië is altijd een gedomesticeerde IS geweest dat door Amerika in stand wordt gehouden. Is het dan schrikken dat het de journalist Jamal Khashoggi heeft vermoord en in stukken heeft laten snijden? Saoedi Arabië, een theocratische dictatuur dat…
De grootschalige risico’s van DDOS; Rico Brouwer en Rickey Gevers
Nov 5, 2018 • 34 min
DDOS is een eenvoudige methode om grote en belangrijke websites buiten functie te brengen. Betakids en pubers zijn in staat met relatief weinig kennis en middelen, cruciale sites van banken en overheden “plat te leggen”. Hoewel dit met grote regelmaat…
Bedrog en misleiding in de jaarstukken van gemeenten; Sander Boon en Leo Verhoef
Nov 4, 2018 • 36 min
Leo Verhoef is registeraccountant en onderzoekt de jaarstukken van alle Nederlandse steden. Zijn conclusie is dat er geen steden zijn die de jaarstukken naar waarheid opmaken. Dit is een nieuwe serie bij Café Weltschmerz waarin we periodiek de jaarstukken…
Zomertijd, doe het niet!; Reinder Rustema en Anouk Verhaaff
Nov 3, 2018 • 36 min
Een nieuwe serie “de petitionaris” in samenwerking met https://www.petitie.nl. Zomertijd, doe het niet! De zomertijd is niet meer nodig. Mensen hebben er meer last van dan dat het nut heeft. Het uur meer daglicht waar het ooit voor ingesteld is; dat doel…
De crisis in de nieuwe geologische geschiedenis heet antropoceen; Stan van Houcke en Ruben Jacobs
Nov 2, 2018 • 63 min
Antropceen is de nieuwe fase in de geologische geschiedenis van de aarde die zich kenmerkt door zeer ernstige diepe crisissen. Volgens Ruben Jacobs leven we in de gevaarlijkste en meest gecompliceerde crisistijden ooit. De financiële-, geopolitieke-,…
Door falend bestuur, onveilig ICT - Rico Brouwer en Brenno de Winter
Oct 31, 2018 • 45 min
Brenno de Winter is publicist en ICT veiligheidsadviseur. Hij legt in gesprek met Rico Brouwer uit hoe falend ICT beleid er toe heeft bijgedragen dat regels over een open overheid niet worden nagekomen en hoe transparantie van bestuur juist ook een…
De democratie voorbij; Sander Boon en Frank Karsten
Oct 28, 2018 • 39 min
Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste politiek systeem. Het wordt gezien als het toppunt van beschaving, de oplossing voor al onze maatschappelijke problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet vinden. Ten onrechte. Anders dan iedereen…
De crisis in de woningmarkt is ook gevolg van politieke keuzes; David Hollander en Cody Hostenbach
Oct 27, 2018 • 49 min
De Amsterdamse wooncrisis is niet alleen het gevolg van de populariteit van de stad, maar ook van politieke keuzes, betoogt stadsgeograaf Cody Hochstenbach. In Amsterdam is het beleid al jaren gericht op de creatieve klasse en hoge inkomens. 📌Deze…
Kees van der Pijl vraagt een bijdrage
Oct 27, 2018 • 1 min
Kees van der Pijl vraagt een bijdrage by Café Weltschmerz
Journalisten zijn meer bezig met ‘deugen’ dan met nieuws; Dennis Honing en Ton Staal
Oct 26, 2018 • 18 min
‘Journalisten zijn teveel bezig om te deugen.’ Tom Staal is voormalig verslaggever bij GeenStijl en zelfbenoemd ‘principeneuker’. Sinds kort is hij culinair journalist. Dennis Honing wil weten waar Staal zijn politiek maatschappelijk engagement heeft…
Import van onrust uit het Rifgebergte; Gert Jan Geling, Rachid Benhammou en Abdessamad Taheri
Oct 25, 2018 • 37 min
Er is grote sociale onrust In het Rifgebergte in het noorden van Marokko. Veel Nederlanders en ander Europeanen van Marokkaanse afkomst komen uit dat gebied. Bestaat er een exportgevaar van deze spanningen naar Europa? Wat gebeurd er in het Rifgebied en…
De 14 mythen rond discriminatie; Wim van Rooy en Frank Karsten
Oct 24, 2018 • 39 min
‘De felle strijd tegen discriminatie veroorzaakt juist meer uitsluiting en polarisatie!’ Publicist Frank Karsten schreef het boek ‘De Discriminatiemythe’ Een kritische visie op het gelijkheidsdenken: Het gelijkheidsdenken is sterker dan ooit en een…
Opkomst en ondergang Bhagwan, deel 2; Willem Treur en Jurriaan Maessen
Oct 24, 2018 • 47 min
Deel 2 Rajneesh Chandra Mohan, geboren in Kuchwada op 11 december 1931, overleed in Poona op 19 januari 1990 Hij werd gedurende de jaren 70 beter bekend als Bhagwan Shree Rajneesh en later als Osho. Hij was een Indiase leider en stichter/inspirator van…
Van Houcke vraagt een bijdrage….
Oct 24, 2018 • 1 min
Van Houcke vraagt een bijdrage…. by Café Weltschmerz
Pluriformiteit en de strijd tegen roedels; Sander Boon en Dennis Honing
Oct 23, 2018 • 57 min
Roedels, subculturen of geloof genootschappen kunnen samenleven wanneer zij de onderlinge verschillen kunnen relativeren. Als je genoegen neemt met de ‘eigenheid’ van de ‘eigen’ roedel en die ‘eigenheid’ niet opdringt aan de buren, dan hoef je elkaar niet…
Competitie tussen grootmachten; Stan van Houcke en Kees van der Pijl
Oct 21, 2018 • 72 min
De Nederlandse mainstream-media hebben er geen aandacht aan besteed, maar op 3 oktober 2018, twee weken geleden dus, heeft de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO, Kay Bailey Hutchison, de Russische Federatie met een militaire aanval…
Niets is wat het lijkt!; George van Houts en Willem Middelkoop
Oct 20, 2018 • 34 min
Theatermaker George van Houts maakte het theaterstuk Kom Plot waarin hij vragen plaatst over 9/11. Naar aanleiding van het boek van Willem Middelkoop ‘Patronen van bedrog’ praat Van Houts met Middelkoop over internationaal politiek- en economisch bedrog.…
‘Obesitas een geconstrueerd probleem’; Roel Pieterman, Jaap Seidell en Dick Veerman
Oct 19, 2018 • 0 min
“Er komen steeds meer dikke mensen en dikke mensen zijn vaker ziek, jagen zorgkosten omhoog en gaan eerder dood!” Roel Pieterman is wetenschapssocioloog. Hij stelt dat er over-gereageerd wordt met regels en wetgeving dat zich richt op miljoenen mensen,…
Elke formatie faalt; Sander Boon en Wimar Bolhuis
Oct 17, 2018 • 36 min
Wimar Bolhuis heeft onlangs zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden afgerond. ‘Van Woord tot Akkoord’; Een analyse van de partijkeuzes in…
‘Geld in de bijrol’; George van Houts en Ad Broere
Oct 17, 2018 • 31 min
In het vijfde boek ‘Geld in de Bijrol’ van econoom en publicist Ad Broere staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is geen vage…
Over gebedshuizen, salafisme, vrijheden, en Willy Dille; Dennis Honing en Arnoud van Doorn
Oct 15, 2018 • 51 min
Heeft Arnoud van Doorn een privé-militie? Zijn er jongeren die niet zozeer de ‘lange arm’ zijn van Van Doorn, maar wellicht een ‘gewillige prothese’? Van Doorn ontkent niet dat hij te zien is met groepen jongeren om zich heen. “Je kan als bekeerling niet…
Nu online over salafisten, gebedshuizen en Willy Dille - Dennis Honing en Arnoud van Doorn
Oct 15, 2018 • 0 min
Nu online over salafisten, gebedshuizen en Willy Dille - Dennis Honing en Arnoud van Doorn by Café Weltschmerz
Voor vrijheid, dus tegen islamisering; Paul Cliteur en Sam van Rooy
Oct 13, 2018 • 59 min
‘Maar wat is dat dan toch, die islamisering?’, is de impliciete houding van mainstream journalisten, academici en politici. Terwijl “islamisering’ gewoon betekent: islamitischer worden, wordt het genegeerd of afgedaan als een paranoïde complottheorie.…
Turken versus Koerden; Gert Jan Geling, Tayfun Balcik en Mirko Jouamer
Oct 12, 2018 • 39 min
In Nederland zien we al geruimte tijd spanningen tussen Turken en Koerden. Van demonstraties tot aanvallen, en van bedreigingen tot verbaal geweld op sociale media. Deze spanningen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de politieke situatie in (het…
Oorlog om de 4e industriële revolutie; Coen de Jong en Rob de Wijk
Oct 11, 2018 • 56 min
Na de IT revolutie van de 80’er en 90’er jaren staan we nu voor een nieuwe technologische revolutie. ‘Internet of Things’, kunstmatige intelligentie, robotisering, 5G netwerken. Volgens Rob de Wijk beheerst het land dat deze ontwikkeling naar zich toe…
Nepnieuws van de overheid en de slapende journalistiek; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
Oct 10, 2018 • 70 min
Oo 4 april 2018 werden 4 Russen opgepakt die nogal opzichtig werk maakten van voorbereidende spionage werkzaamheden. Ze werden in een jolige stemming door ambassade personeel van Schiphol afgehaald. Wat ze precies kwamen doen was niet in overeenstemming…
Kees van der Pijl en Karel van Wolferen over de invasie van 4 Russische spionnen
Oct 10, 2018 • 0 min
Kees van der Pijl en Karel van Wolferen over de invasie van 4 Russische spionnen by Café Weltschmerz
Met een rookgordijn op het verkeerde been gezet; Rico Brouwer en Vincent Böhre
Oct 9, 2018 • 48 min
Op 21 maart 2018 stemde Nederland tégen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Toch werd deze ingevoerd. Vincent Böhre vertelt hoe her afliep met de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden. Deze werd aangespannen door stichting Privacy First…
‘Er waart een spook door Europa’; Perry Pierik en Jos van Dijk
Oct 8, 2018 • 64 min
Dit is een gesprek van Perry Pierik uit de serie over cultuurmarxisme. Dit lastige begrip roept in de samenleving veel weerstand op. Maar hoe moeten we cultuurmarxisme duiden en wat is de betekenis voor de samenleving? ⚙️Deze aflevering is geadopteerd…
‘Hoe het nu echt zit met het geldstelsel’; Paul Buitink en Wim Boonstra
Oct 7, 2018 • 46 min
Wim Boonstra schreef het boek ‘Geld, wat is het, wat doet het en waar komt het vandaan?’ Een boek ten behoeve van het universitair onderwijs als tegenwicht voor de Amerikaanse handboeken die voor het Nederlandse onderwijs slechts beperkt relevant is.…
De ‘Pitbull’ van de journalistiek; Mark Koster met Esther van Fenema
Oct 6, 2018 • 42 min
Mark Koster is de gevreesde journalist van maandblad Quote. Hij heeft de inmiddels uitzonderlijke, journalistieke nieuwsgierigheid om ‘tot het bot toe’ door te vragen. Koster ziet zichzelf als ‘hard op de inhoud, maar zacht op de mens’. Je bent al snel…
Wereldwijd op zoek naar nieuwe eetbare plantjes; Rob Baan en Karen van Ruiten
Oct 5, 2018 • 47 min
“Er zijn nog ca. 10.000 niet eetbare planten in de wereld die nog niet gegeten worden.” Rob Baan is de meest innovatieve tuinder van Nederland met een enorme track record. Hij deed zijn tuinders ervaringen op in ca. 70 landen. In Monster, in het Westland…
Hoe Marokkaanse straatbendes over een stadsdeel heerst; Gert Jan Geling en Paul Anderson Toussaint
Oct 4, 2018 • 52 min
Een terugblik; Negen jaar geleden publiceerde Paul Anderson Toussaint zijn boek ‘Seriecrimineel of Staatssecretaris’ naar aanleiding van het vele nieuws over het stadsdeel Slotervaart waar criminaliteit, wangedrag, agressie, intimidatie en…
de ultieme oorzaak van oorlog! George van Houts en Karel van Van Wolferen
Oct 3, 2018 • 45 min
De ultieme oorzaak van oorlog voeren, vluchtelingen en terrorisme in de eenentwintigste eeuw. Als iemand jokt en je toont aan dat het niet waar is wordt je door de jokkebrok als leugenaar weggezet. De heersende macht als leugeninstituut heeft veel belang…
Documentaire “The Uncertainty Has Settledí”; Marcel Crok en Marijn Poels
Oct 2, 2018 • 33 min
Het klimaat verandert, dat is een feit! Maar wordt het nu kouder of juist warmer? Drijft CO2 de temperatuur of is er iets heel anders aan de hand? Wat is eigenlijk de optimale temperatuur voor onze aarde? Is dat de temperatuur die we nu hebben? 🖇Deze…
Venezuela, Maduro en jaarlijks 27.000 doden; Jan Roos en Michel Spekkers
Oct 1, 2018 • 51 min
Venezuela is een van gevaarlijkste landen ter wereld met jaarlijks 27.000 moorden. 96% daarvan wordt niet opgelost. Journalist Michel Spekkers heeft een team van lokale mensen nodig om zich enigszins beschermd te voelen om door Caracas te lopen. Een…
Brett Scott and Paul Buitink; The cashless society and crypto-currency
Sep 30, 2018 • 41 min
Paul Buitink talks to Brett Scott, author of The Heretics Guide to Global Finance – Hacking the Future of Money about the dangers of the cashless society. They also discuss the potential of crypto-currencies. After unsuccessfully applying for a job at…
De Andere Krant; Stan van Houcke, Sander Compagner, Rein de Vries
Sep 29, 2018 • 56 min
Op 16 september 2018 is de tweede editie van De Andere Krant uitgekomen. Nadat de Andere Krant eerder dit jaar de andere kant van het nieuws over Rusland heeft gebracht is er nu De Andere Financiële Krant. Een onderwerp waar gezien de implicaties die het…
GeenStijl zelfstandig verder; Dennis Honing en Bart Nijman
Sep 28, 2018 • 46 min
Het Belgische Mediahuis kocht in het najaar van 2017 uitgever TMG, eigenaar van o.a. De Telegraaf, Dumpert en GeenStijl. Al direct na de overname werd duidelijk gemaakt dat Geen Stijl als enige titel niet meer in de nieuwe Belgische groep paste. Het blog…
Hoe betrouwbaar is DNA onderzoek?; Rico Brouwer en Lex Meulenbroek
Sep 27, 2018 • 40 min
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) beheert de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Maar wat zit daar eigenlijk allemaal in en wie kan er allemaal bij? En hoe betrouwbaar is dat eigenlijk; DNA onderzoek als in de New York Times van 21 september…
Het financiële systeem is onhoudbaar; Paul Buitink en Arnoud Boot
Sep 26, 2018 • 41 min
Het rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR) komt er spoedig aan. Het precieze moment wil Boot niet verklappen, maar de inhoud is inmiddels bepaald. ⚙️Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO…
Het perverse ‘Westen’ van Bhagwan Shree Rajneesh; Willem Treur en Jurriaan Maessen
Sep 25, 2018 • 33 min
Jurriaan Maessen is schrijver en publiceert bij te Post Online. Hij onderzocht de rol van Bhagwan in de 70’er en 80’er jaren in Amerika. Australië en Europa. Maessen focust zich op de figuur Bhagwan zélf en probeert enige duiding te geven aan diens…
Reinder Rustema en Rico Brouwer; Petities als instrument voor directe democratie
Sep 24, 2018 • 38 min
Hoe kunnen we ons bestuur realistisch en concreet verbeteren? Rico Brouwer gaat in gesprek met Reinder Rustema over hoe we met de middelen die er zijn directere democratie beter kunnen krijgen: - petities en burgerinitiatieven in Nederland. De Amerikaanse…
Hoe tolerant moet je zijn tegenover intolerantie?; Niesco Dubbelboer en Dennis Honing
Sep 23, 2018 • 52 min
Hoe tolerant moet je zijn tegenover tolerantie, hoe verhoud zich dat tot de democratie en wat zijn de grenzen van de vrijheid? Over onevenredige media aandacht voor moslim terreur en links- en rechts activistische terreur. ‘We hebben weinig heilige…
In de politiek zitten veel slechte mensen; Roel van Duin en Esther van Fenema
Sep 22, 2018 • 39 min
Roel van duin was de voorman van een nieuwe linkse beweging die tegenover het na-oorlogse consevatisme van de oude generatie een progressieve golf tot stand bracht. De nieuwe beweging werd al snel als provocatief beschouwd en kreeg de naam ‘Provo’…
Scholen moeten nu echt ICT kennis gaan doceren; Rico Brouwer, Astrid Oosenbrug en Zawadi Done
Sep 21, 2018 • 34 min
Grondige ICT kennis is nu al een noodzaak om je veilig op internet te kunnen bewegen. Begin al met ICT kennis op te bouwen op de basisschool. Ouders missen daarvoor vaak zelf die kennis om hun kinderen te helpen. Van scholen zou je mogen verwachten dat ze…
De Brusselse campagne van NRC tegen de informatievrijheid; Karel van Wolferen en Kees van der Pijl
Sep 19, 2018 • 68 min
Hoe met desinformatie, verpakt in theatrale propaganda, de vrijheid van informatie te lijf wordt gegaan. Als u de overheid en de oude media niet meer wilt horen, zorgen zij beiden dat u de nieuwe media niet meer kunt horen. Over het complot van de…
Het onbehagen van de elite; Sander Boon en Frits Bosch
Sep 17, 2018 • 53 min
Het broeit onder het glanzende oppervlak van onze welvaart. De elite trekt zich terug in een bubbel en ontkent maatschappelijke problemen. We maken ons zorgen over de multiculturele samenleving, integratie, globalisering en (het gebrek aan) solidariteit.…
Moedwillige dierenmishandeling t.b.v. academisch experiment; Bas Metzemaekers en Dion Graus
Sep 16, 2018 • 31 min
Metzemaekers strijdt al sinds jaren voor het beëindigen van het experiment met grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens vele deskundigen is het experiment al sinds lange tijd mislukt en betekent voortzetting de moedwillige (ernstigste) vorm van…
Patronen van bedrog; Stan van Houcke en Willem Middelkoop
Sep 16, 2018 • 54 min
Willem Middelkoop is na een periode van 1,5 jaar terug in het ‘nest’. Zijn terugkomst valt samen met de uitgave van zijn nieuwe boek ‘Patronen van bedrog’. Middelkoop neemt in dit boek de lezer mee in de spannende wereld van complotpraktijken,…
Wat is terrorisme en wat is steun?; Dennis Honing
Sep 15, 2018 • 7 min
Is samenwerken met Saoudi Arabië ook steun aan een terroristische groepering? Hoe onderscheiden Salafistische groeperingen zich onderling en hoe verhouden zij zich tot terrorisme? Wat betekent de relatie van het Westen met de Saoedische regering voor het…
Over islamofobie, paternalisme en heilige huisjes; Dennis Honing en Coen de Jong
Sep 13, 2018 • 55 min
Is geweld tegen islam kritische ‘godslasteraars’ nu islamitisch gefundeerd of niet? Heeft links last van islamofilie? En rechts op zijn beurt van judeofilie? Wat doet paternalisme met het debat over de multiculturele samenleving? Zijn alle heilige huisjes…
‘World Earth Overshoot Day’; Tirso Francés en Dos Winkel
Sep 12, 2018 • 62 min
De oceaan in verval, deel3 De wereld heeft de eerste 7 maanden van 2018 alles verbruikt wat de draagkracht van de aarde mogelijk maakt. In 1997 werd dat moment pas bereikt op eind september. De oceaan komt versneld in de problemen. De oceanen raken leeg.…
Zwitserland, als voorheen een baken van rust in Europa; Dennis Honing en Hans van der Liet
Sep 10, 2018 • 50 min
Hans van der Liet was scheidsrechter en voorzitter van de Scheidsrechters Vereniging Amsterdam (SVA). Hij kreeg in 2013 een hoogoplopend conflict met de KNVB over zijn gedrag op Facebook. Hij legde zijn functie neer. ‘Ik ben geen racist, ik heb een…
Hoe gaat Rob Oudkerk om met pijn en teleurstelling?: Ester van Fenema en Rob Oudkerk
Sep 8, 2018 • 37 min
Rob Oudkerk is een zeer besproken voormalig PvdA politicus in de tweede kamer en Amsterdams wethouder. Daarnaast was hij gedurende 30 jaar huisarts in Amsterdam. 00:30 uur gaat over de zorgelijke ontwikkelingen rond de 2D generatie. De invloed van…
De kolonisering van het alledaagse leven door experts: Simon Rozendaal en Roel Pieterman
Sep 7, 2018 • 69 min
Simon Rozendaal is wetenschapsjournalist en chemicus. Hij praat met rechtssocioloog Roel Pieterman over de oneigenlijke beïnvloeding van wetenschappers in het dagelijks leven. ⚙️Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO…
Her vrije denken van De Nieuwe Zuil; Esther van Fenema en Sid Lukkassen
Sep 6, 2018 • 39 min
‘De Nieuwe Zuil’ is het initiatief van Sid Lukkassen en is een vereniging van maatschappelijke vrijdenkers die zich in een politiek-correct tijdgewricht, staande moeten houden tegen maatschappelijke uitsluiting en beroepsverbod. Het adagium van De Nieuwe…
Nieuwe Europese wetgeving vermorzeld ‘vrij’ internet; Rico Brouwer en Michiel Steltman
Sep 5, 2018 • 56 min
Over ‘geautomatiseerde Internet censuurmachines’ en ‘een verplichte belasting op hyperlinks’. Overheden in Europa willen via Europese wetgeving de greep op het ‘vrije’ internet. De vrijheid van meningsuiting wordt digitaal buiten werking gesteld. Rico…
Culturele conflicten; Dennis Honing en Paul Cliteur
Sep 5, 2018 • 58 min
Dit gesprek is gebaseerd op het boek van Paul Cliteur; ‘Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders’ ⚙️Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer Paul Cliteur staat bekend…
Verlichte tegengeluiden uit Afrika; Evelyne Groenink en Bart Luirink
Sep 3, 2018 • 53 min
Afrika is één continent bestaande uit 55 landen met verschillende geschiedenissen, culturen en uiteenlopende- economieën en bestuursmodellen. Toch zijn er veel verhalen over Afrika zonder dat we precies benoemen over welk deel we het in Afrika hebben.…
Het gevaar van woede, apathie en escapisme; Sid Lukkassen en Michiel de Weger
Sep 2, 2018 • 45 min
Als het systeem de problemen niet oplost blijven steeds meer mensen bozer worden op het hele systeem en groeit de afstand op de politiek. Woede, apathie en escapisme zijn dan het gevolg. Nederland heeft niet zoals in Amerika en Frankrijk een partij of…
Ideologische porno in het Westen; Dennis Honing en Carel Brendel
Sep 1, 2018 • 65 min
Over de ideologische conflicten en de mechanisme’s die de islamitisering in het Westen in de hand werkt. Carel Brendel is een gepensioneerd journalist die zeer actief is op de sociale media. Hij toont zich als een bijzonder goed gedocumenteerde criticus…
Cultuurmarxisme is een onzichtbaar semtex; Perry Pierik en Marcel Reijmerink
Aug 31, 2018 • 57 min
Cultuurmarxisme is een lastig en ondefinieerbaar begrip. Het is niet voelbaar en niet ruikbaar. Er is ook niemand die zich een cultuurmarxist noemt. Toch wordt de term steeds vaker gebruikt om de actuele ontwikkelingen in de samenleving te duiden. Café…
Andere Tijden’ en de Trojka van de NPO; Teun Gautier en Hans Goedkoop
Aug 29, 2018 • 47 min
Wie beslist er eigenlijk binnen de NPO over de programma’s die wij voorgeschoteld krijgen en welke criteria worden daar bij gebruikt? Hans Goedkoop is historicus en programmamaker. Sinds 18 jaar maakt hij het programma ‘Andere tijden’. Na veel…
Chapeau voor de burgemeester van Amsterdam; Dennis H
Aug 29, 2018 • 14 min
Burgemeester Femke Halsema heeft gebroken met het oliedomme, benepen angstbeleid van haar interimvoorganger Jozias van Aartsen. Er worden door Halsema vanaf nu geen gesprekken meer gevoerd met de salafistische groeperingen in de stad. ⚙️Help Café…
Arbeid maakt ziek (1); Mikkel Hofstee en Lex Burdorf
Aug 26, 2018 • 54 min
Een nieuwe serie over de arbeidscultuur in Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel het ziekteverzuim als verloop van arbeidsplaatsen enorm toeneem. Wat zijn daar de oorzaken van en hoe kunnen werknemers weer in vertrouwen, gemotiveerd en met…
Tunesië, democratie en leverancier van Salafisten; Dennis Honing en Jan Jaap de Ruiter
Aug 24, 2018 • 41 min
Om de nieuwe burgemeester van Amsterdam een handje te helpen begint Café Weltschmerz een serie over het Salafisme. Als introductie van deze reeks afleveringen praat Dennis Honing samen met Arabist Jan Jaap de Ruiter over de positie van Tunesië als…
Het Pastafarisme van het Vliegende Spaghettimonster; Paul Cliteur en Mienke de Wilde
Aug 21, 2018 • 40 min
Vrijheid van godsdienst is een verworvenheid die ondanks (of dankzij) het bloedvergieten in de geschiedenis als triomf van de westerse beschaving wordt gezien. Het Pastafarisme van het Vliegende Spaghettimonster voldoet volgens de hoge raad in…
Een nieuwe generatie boeren staat op in Afrika; Janneke Donkerlo en IIona Eveleens
Aug 19, 2018 • 46 min
Afrikaanse renaissance hangt af van jongere generatie In Afrika doen een aantal landen het economisch relatief goed, zoals Zuid-Afrika, Nigeria, Kenya, Rwanda en Ethiopië. Wat niet wil zeggen dat daar geen schrijnende armoede heerst. Toch gaat het daar…
Tot hier en nu verder!; Marielys Roos en Cees van Lotringen
Aug 7, 2018 • 56 min
Over de ontwikkeling van Nederland gedurende 500 jaar; te beginnen bij Luther en te eindigen bij Trump. Volgens van Lotringen is Nederland en stip op de wereldkaart, maar desondanks al 400 jaar één van de meest succesvolle landen ter wereld. Wat is het…
Wat is er mis met het staatsbestel; Rients Hofstra en Rico Brouwer
Aug 2, 2018 • 49 min
“De eerste en tweede kamer zien ook wel dat de afstand tussen de politiek en de burger steeds groter wordt en ze begonnen daarom de staatscommissie parlementair stelsel. Deze heeft nu tussentijds gerapporteerd; we gaan kijken naar wat er mis is met ons…
De tactieken van buitenparlementair Links; Sander Boon en Peter Siebelt
Aug 1, 2018 • 45 min
Over de gevolgen van het politieke hazenpad en de tactieken van buitenparlementair Links. Peter Siebelt is onderzoeksjournalist en schrijver van een grote reeks boeken over buitenparlementaire actie van Links radicale en anarchistische netwerken in…
De moslimgemeenschap seculariseert niet; Gert Jan Gelink en Jan Jaap de Ruiter
Jul 31, 2018 • 35 min
De religieuze beleving van moslims worden volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau steeds religieuzer. Een kanttekening bij het onderzoek is volgens Jan Jaap de Ruiter de gebruikte methodiek. Het meten van de religieuze beleving door het…
Het manifest ‘Vrij links’; Gert Jan Geling, Eddy Terstall en Keklik Yucel
Jul 30, 2018 • 62 min
Het manifest ‘Vrij links’ bepleit een terugkeer naar de oude seculiere, vrijzinnige wortels van links. De aanleiding voor dit manifest was, de behoefte om de oude sociaal economische koers van de PvdA en daarnaast de rechten van minderheden weer opnieuw…
De oceaan in verval (deel 2); Tirso Francés en Dos Winkel
Jul 28, 2018 • 63 min
Tirso Francés en Dos Winkel in de tweede aflevering over het levensbelang van de oceaan en de stand van zaken. In deze aflevering gaat het over de bedreigingen van de kraamkamers in het ecosysteem; de mangrovebossen. Geleidelijk aan, maar met steeds…
De impact van Cultuurmarxisme op de westerse cultuur; Perry Pierik en Eric C Hendriks
Jul 27, 2018 • 57 min
Cultuurmarxisme lijkt een grote impact te krijgen op de Europese samenleving. De afkeer en wil tot vernietigen van de eigen cultuur lijkt onstuitbaar. Cultuurmarxisme legt een steeds grotere nadruk op het analyseren, beheersen en veranderen van de…
80.000 gifstoffen en microfibers in de oceaan; Tirso Francés en Dos Winkel
Jul 26, 2018 • 45 min
[Dit gesprek is geadopteerd door Stichting Dierennood] Eten uit de oceaan is niet meer echt aan te bevelen. 80.000 gifstoffen maar wel verantwoordelijk voor 40% van de zuurstofproductie op aarde. De oceaan is daarmee de belangrijkste zuurstof producent en…
Politici kennen de vraag niet en hebben daarom geen antwoord; Sander Boon en Karel van Wolferen
Jul 25, 2018 • 57 min
Over het gradueel onderscheid tussen het politieke denken en het technocratische denken. Karel van Wolferen woonde sinds 1972 in Japan als correspondent voor NRC. Japan is volgens Van Wolferen een van de meest effectieve technocratieën in de wereld. Van…
Anne Fleur over Anne Fleur; Sven Hazelhekke en Anne Fleur Dekker
Jul 25, 2018 • 62 min
Activiste, feministe en twitterraar, Anne Fleur Dekker groeide op in een harmonische gezin, ‘op de witste school van Nederland, in een mooi groot huis tussen andere mooie grote huizen in Bussum’. Vanaf het moment dat haar vader failliet ging en haar…
Sprak Stef Blok, sprak de minister of sprak de regering? door Dennis Honing
Jul 25, 2018 • 29 min
Stef Blok is minister van buitenlandse zaken in het kabinet Rutte. Niettemin sprak hij als ‘Stef’ los uit de hand over integratie. Succesvolle intergratie bestaat niet voor ‘Stef’. Deskundigen noemen dit grote onzin. Het kortom niet waar! In hoeverre…
Before Babylon, Beyond Bitcoin - Dave Birch and Paul Buitink
Jul 24, 2018 • 46 min
Dave Birch is author of Identity is the New Money and Before Babylon, Beyond Bitcoin and is one of the founders of Consult Hyperion, a leading consultancy in the field of electronic transactions. You can find him at http://www.dgwbirch.com/ and…
Bevolkingsdruk is voorwaarde voor economische ontwikkeling; Janneke Donkerlo en Ewout Frankema
Jul 23, 2018 • 52 min
Door het uitblijven van voldoende economische groei, gecombineerd met een toename van de bevolking, leeft ca. 40-50% van de Afrikanen nog steeds in extreme armoede. Ewout Frankema plaatst de economische ontwikkelingen in Afrika in de context van de lange…
Welkomstgroet van Dennis Honing aan Femke Halsema
Jul 22, 2018 • 23 min
Femke Halsema is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. De eerste keer ook dat de PvdA niet de leverancier is van een burgemeester. De begroeting van de burgemeester ging niet helemaal volgens protocol. De nieuwe burgemeester werd tijdens de…
Trump en Putin in Helsinki; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen
Jul 21, 2018 • 58 min
Binnen een jaar na de ineenstorting van de Sovjet-Unie (1991) publiceerde Amerika onder regie van Paul Wolfowitz, haar militaire strategie voor de toekomst. De twee kernelementen daarbinnen zijn volgens Kees van der Pijl, dat de VS altijd een generatie…
‘Vrijgemaakt’ van de islam; Gert Jan Geling, Boris v/d Ham en Rachid Benhammou
Jul 20, 2018 • 48 min
In Nederland ben je vrij om niet-godsdienstig te zijn, maar in de praktijk is die vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend. Boris van der Ham schreef het boek ‘Vrij’ samen Rachid Benhammou over de nieuwe vrijdenkers in Nederland. Twaalf Nederlandse…
De oervader van de Noord-Zuidlijn; René Graafsma en Geert Dales
Jul 19, 2018 • 54 min
Geert Dales heeft een bestuurlijk bewogen leven gehad. Een politicus met een duidelijke mening, die zijn kaarten open op tafel legt. Voor veel collega politici was hij de inspirerende collega met een visie over de toekomst. Naast zijn verleden als…
In april was de Noordpool warmer dan Nederland; Stan van Houcke en Jeroen Molemaker
Jul 19, 2018 • 58 min
‘We begrijpen nog niet alle processen van klimaatverandering, maar juist om die reden is het van groot belang om extra voorzichtig te zijn. Natuurlijk hebben er altijd klimaatveranderingen plaats gevonden, alleen de tijdschaal waarop het nu gebeurd is…
Het opblazen van de atoomdeal met Iran; Coen de Jong en Rob de Wijk
Jul 18, 2018 • 62 min
Trump doet wat hij gezegd heeft. Hij komt zijn verkiezingsbeloften na en blaast alle akkoorden op. Donald Trump wil volgens Rob de Wijk de bovenliggende partij zijn en alles bilateraal regelen. Amerika en Europa houden elkaar nu in een nekklem. De…
Rurale samenlevingen hebben een ander arbeidsethos; Janneke Donkerlo en Toon van Eijk
Jul 15, 2018 • 47 min
Ontwikkeling modern arbeidsethos hing af van - toevallige - geografische omstandigheden Landen in Afrika lopen achter als het gaat om de ontwikkeling van een modern arbeidsethos. Dat heeft niets te maken met luiheid, maar met toevallige omstandigheden.…
Hoe ‘vrij’ is de ‘vrije markteconomie’? Sander Boon en Karel Beckman
Jul 14, 2018 • 54 min
Een gesprek over het ‘vrije’ van de markteconomie en het falen van de instituties. Veel partijen profiteren van de macht van de staat. De VS heeft bijvoorbeeld een federale begroting van 400.000.000.000,000 dolar (vierhonderdduizendmiljard dolar). Geld…
Ontwikkelingshulp dient vooral belangen van donoren; Arjan Erkel en Linda Polman
Jul 12, 2018 • 40 min
De huidige ontwikkelingshulp dient vooral onze eigen belangen Zo’n 150 miljard $ gaat wereldwijd jaarlijks naar ontwikkelingshulp; 10% daarvan is voor noodhulp. De grootste westerse donoren zijn de USA, het Verenigd Koninkrijk, de EU en Duitsland. Het…