Historiepratarna

Historiepratarna

historiepratarna.sjoangsskolan.se
En podcast om människans historia. Berättad av och för elever!


13 – USA – Det nya landet
Oct 27, 2016 • 39 min
På 1600-talet blev stora områden på Nordamerikas östkust brittiska kolonier. Men år 1775 gjorde folket i kolonierna uppror. Det tog sex år av befrielsekrig innan de lyckades besegra England. År 1783 tvingades England erkänna att USA var ett fritt och…
12 – Kolonialism och Imperialism – Doctor Livingstone, I presume?
May 5, 2015 • 28 min
I århundraden hade européer seglat till Afrika och Asien. De höll sig kring kusterna och var nöjda så länge de kunde fylla sina skepp med dyrbarheter att ta hem: guld, elfenben, slavar och mycket annat. De byggde handelsstationer och erövrade hela områden…
11 – Industriella revolutionen – Rise of the Machines
Apr 14, 2015 • 23 min
I tusentals år var de flesta européerna bönder. Men i slutet av 1700-talet började maskinernas tid, som på bara hundra år förvandlade stora delar av Europa. Miljontals människor lämnade sitt gamla liv och flyttade från byarna till växande fabriksstäder.…
10 – Franska revolutionen – Qu’ils mangent de la brioche
Mar 9, 2015 • 28 min
År 1789 gjorde folket i Frankrike uppror mot kungamakten, adelsmännen och kyrkan som styrt landet i århundraden. Det ledde till att kungen och drottningen halshöggs, och att kyrkan och adeln förlorade makt och rikedom och ersattes av ett nytt…
9 – Amerikanska revolutionen
Oct 21, 2014 • 19 min
De som bildade USA var inspirerade av upplysningsidéerna. År 1776 gjorde invånarna i Englands kolonier i Nordamerika uppror mot den engelska kungamakten. Den 4 juli 1776 samlaes den amerikanska revolutionens ledare för att skriva under en…
8 – Upplysningen
Oct 7, 2014 • 24 min
På 1700-talet kom nya författare och tänkare som sa saker som ”Alla människor är födda fria och lika”, ”Gud finns inte” och ”Det går att skapa ett bättre samhälle”. Dessa idéer och den tid då de kom kallas Upplysningen. Vårt samhälle idag bygger till stor…
Specialavsnitt – Tonåring i Hitlers dödsläger
Aug 25, 2014 • 37 min
Välkomna tillbaka till säsong 3 av Historiepratarna! Vi inleder säsongen med ett specialavsnitt signerat Benny Grünfeld en överlevare från Hitlers dödsläger. 16 år gammal blev han och hans familj deporterade till Auschwitz. Benny och hans familj…
7 – Nya Tiden – The Times They Are a-Changin’
Apr 1, 2014 • 35 min
År 1492 begav sig sjökaptenen Christoffer Columbus med tre skepp rakt ut i Atlanten. Målet var Indien. Alla hade sagt att det skulle vara omöjligt att nå Indien den vägen. Att genomföra en sådan oviss resa krävde ett enormt mod. Det modet hade Columbus.…
Specialavsnitt – Mormor & Kriget
Feb 4, 2014 • 49 min
Välkomna tillbaka till säsong 2 av Historiepratarna! Vi inleder säsongen med ett specialavsnitt signerat min mormor Bodil som ska berätta om sitt spännande liv och särskilt tiden som sjuksköterska i andra världskrigets Sverige. I andra världskrigets…
6 – Vikingatiden
Dec 10, 2013 • 62 min
Långt innan Sverige och svenskarna fanns hade människor här andra identiteter och hörde till andra sammanhang. Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka 800–1050. Vikingatidens värld var en helt annan än…
5 – Medeltiden
Nov 27, 2013 • 31 min
Medeltiden handlar om en tid när Europa bestod av en massa små furstendömen med borgar och slott, stora farliga skogar och ensliga byar. I det här avsnittet kommer vi att berätta om vilka riddarna var, hur vanligt folk hade det, vad som hände i klostren,…
4 – Antiken del 2 – Romarriket
Nov 12, 2013 • 35 min
Vid samma tid som de världsberömda skådespelen skrevs i Grekland var Rom bara en okänd småstad. Men 400 år senare härskade folket i staden Rom över allt land runt Medelhavet. Då gick nästan alla vägar till Rom. Men de hade inte byggts på en dag. Tärningen…
3 – Antiken Del 1 – Grekerna
Oct 29, 2013 • 30 min
Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra…
2: Flodkulturer – Man ska ha hus & vagn
Oct 15, 2013 • 24 min
Länge levde människor på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen men i och med att människorna börjar odla jorden och blev bofasta startade en av de största förändringarna i människans historia. En utveckling som några årtusenden senare ledde till…
1: Forntiden – Vi var en gång
Oct 1, 2013 • 19 min
För tio miljoner år sedan klättrade för första gången några primater ner från träden och började så småningom att gå upprätt. Det blev inledningen på en utveckling som till slut har tagit oss fram till vår tid och dem vi är idag, nämligen homo sapiens.…