Udannet

Udannet

u-dan.net
Udannet er en akademisk podcast.
Pilgrimsferd og turisme i India
Dec 4, 2016 • 48 min
Den 16. desember skal stipendiat i religionsvitenskap Knut Aukland forsvare doktorgraden sin i en disputas. I denne episoden av Udannet snakker Knut med Knut om hva som ligger rundt avslutningen av en doktorgrad og hans forskning på hindupilgrimsferd og…
The Nils Klim Prize 2016 Episode with Sanja Bogojević
May 20, 2016 • 40 min
Nils Klim laureate Sanja Bogojević receives the prize for her original work within the field of EU environmental law and emissions allowance trade. Sanja is a Associate Professor in environmental law at the Faculty of Law, Lund University, Sweden. In this…
The Holberg Prize 2016 Episode with Stephen Greenblatt: Everyone Dreams at Night
Apr 5, 2016 • 76 min
The Holberg Prize for 2016 goes to professor Stephen Greenblatt (b. 1943). Greenblatt is a reknowed literary critic, Shakespearian and a best selling author. His main contributions has been within Sharespeare-studies and English Literature, and is perhaps…
Egil Asprem om vestlig esoterisme
Mar 6, 2016 • 54 min
Egil Asprem er nylig blitt første amanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stockholm. I dette intervjuet fra i fjor var han postdoktor ved gruppa Religion, Experience, and Mind Lab Group ved UC Santa Barbara forteller Asprem om hans…
Snakkende hoder, antydningens kunst og retorikk. Gjest: Magnus Hoem Iversen
Apr 18, 2015 • 56 min
Magnus Hoem Iversen er ph.d.-stipendiat tilknyttet Retorikkgruppen på Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Forutenom å være en aktiv formidler, forsker han på politisk reklamefilm og forholdet mellom reklamefilmenes intensjon, innhold…
The Holberg Prize 2015 Episode with Marina Warner, From Vogue to University, and “Why I Quit”.
Mar 11, 2015 • 90 min
This year’s Holberg Prize goes to the distinguished and praised mythographer and author Marina Warner (b. 1946). In this special episode of Udannet Knut talks with professor Warner about her upbringing and her way into the academy. Warner also elaborates…
La isla digital: Jørgen Sørlie Yri om Den dominanske republikk, Haiti og digitalisering av undervisninga
Feb 25, 2015 • 104 min
Jørgen Sørlie Yri jobber som universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur på NTNU. Han holder på med et ph.d.-prosjekt hvor han har forsket på dialogarbeid mellom Den dominikanske republikk og Haiti, men har også jobbet mye med…
Politisk klima (på Grønland). Gjest: Ragnhild Fregn Dale
Dec 22, 2014 • 58 min
Ranghild Fregn Dale er antropolog og er ph.d.-student ved Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge. Hun er i startfasen i et doktorgradsprosjekt som handler politiske endringer på Grønland, deriblandt spørsmål som har med råstoff, klima…
Alternativt om alternativbevegelsen. Gjest: Margrethe Løøv
Dec 2, 2014 • 63 min
Margrethe Løøv forsker på Alternativt Nettverk\VisionWorks og vet mer enn de fleste om nyreligiøsitet\åndelig i Norge. Hun er stipendiat i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitet i Bergen. Hun…
En arkeologisk bløtkake. Gjest: Magnus Haaland
Nov 12, 2014 • 50 min
Magnus Haaland er stipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitet i Bergen. Han er med i det store EU-prosjektet TRACSYMBOLS som gjør arkeologiske utgravninger i Blombos-hulen og ved Klipdrift. Her…
Hva er klimakommunikasjon? Gjest: Katherine Duarte
Oct 2, 2014 • 39 min
Det forskes ikke bare på klimaendringer, men også på endringer i hvordan klimaendringer blir dekket av media. Katherine Duarte er ph.d.-stipendiat i klimakommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og tok…
Ikke vær en ensom matematiker! Gjest: Karoline Moe
Sep 22, 2014 • 59 min
Karoline «Geometridama» Moe er matematiker, kommunikasjonsrådgiver og førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket, UiO. Hun disputerte med avhandlingen «Cuspidal curves on Hirzebruch surfaces» i fjor. Hvordan er det egentlig man forsker innenfor matematikk?…
Nerven i museet. Gjest: Eli Hausken
Sep 10, 2014 • 38 min
Eli Hausken er undervisningsleder og ph.d.-student ved Universitetsmuseet i Bergen. Som de fleste Bergensbeboerne bør ha fått med seg, er det mye som skjer i det store bygget som kroner Høyden. Det er midt i et stort rehabiliteringsprosjekt hvor samlinger…
Den signifikante p-verdien. Gjest: Øystein Haaland
Sep 5, 2014 • 95 min
«Vi har her en signifikant forskjell…», «Disse resultatene er ikke signifikante…», «p-verdien for disse funnene er veldig lav». Dette er fraser man av og til kommer over i forskningslitteratur og i forskningsformidling. Men hva innebærer det egentlig at…
Solidaritetsånd i system. Gjest: Maja Janmyr
Aug 21, 2014 • 69 min
Maja Janmyr er forsker i forskergruppen for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Maja gav nylig ut sin (prisvinnene) doktorgradsavhandling i bokform om vern i flyktningsleirer og…
Spill for alle penga! Gjest: Rune Mentzoni
Aug 15, 2014 • 83 min
Rune Mentzoni er postdoktor på institutt for samfunnspsykologi hvor han primært forsker på avhengighet og pengespill. I høstsesongens første episode av Udannet har Rune og Knut satt seg ned på det heller bråkete Studentsenteret for å prate om…
Forskningsformidling – en fordømt plikt? Gjest: Espen Gamlund
Jun 2, 2014 • 56 min
«Slik situasjonen er i dag, opplever jeg dessverre at jeg har mer å tape enn å vinne på å drive formidling, og mer å vinne enn å tape på å skrive fagartikler. Og gitt at jeg ikke kan gjøre begge deler, velger jeg altså det siste. Og det beklager jeg.»…
Teater til folket! Gjester: Frontlosjen
May 29, 2014 • 78 min
PERSONAR Ragnhild Gjefsen Ingrid Saltvik Faanes Knut Melvær Ettermiddag.Det er nesten varmt. Ingrid kjem rett frå jobb. Ragnhild vurderte å gjere research på Murmel murmel og andre aktuelle framsyningar ho nettopp har sett. Ho gjorde det ikkje. Knut har…
Mannen bak Mullaen. Gjest: Kristian A. Bjørkelo
May 21, 2014 • 69 min
I denne episoden setter folkloristen Kristian A. «MadMullah» Bjørkelo og Knut seg på studentkroen Ad Fontes uten en klar plan og ender opp med å snakke om ekstremisme, kommunikasjon, blogging, Japan, Nation of Islam, Kakediagram, konspirasjonsteorier,…
Smart, lovbestemt og ikke kjedelig. Gjest: Ida Jackson
May 6, 2014 • 85 min
Ida «@virrvarr» Jackson er forfatter, blogger og informasjonssjef i Store Norske Leksikon. Da hun i anledning Netlife Researchs frokostseminar om universell utforming var i Bergen tok vi turen innom Café Chaos for ta en prat om universell utforming,…
Etter Karl & co. Gjest: Terje Breigutu Moseng
Apr 23, 2014 • 85 min
Terje Breigutu Moseng er stipendiat i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitet i Bergen på prosjektet Offentleg debatt og private/offentlege topografiar. Han forsker på europeisk kirkehistorie i den…
Researching Injuries in Sudan. Guest: Sally el Tayeb.
Apr 1, 2014 • 54 min
Dr. Sally el Tayeb is a PhD candidate at the Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen, in the field of injury research. She has done extensive fieldwork in Khartoum State, Sudan. Managing a team of research assistans, she…
En øy i Nilen. Gjest: Alexandros Tsakos
Mar 19, 2014 • 63 min
Alexandros Tsakos er en gresk arkeolog og religionsviter som har studert i Ioannina og Brüssel, tatt doktograd ved Humbolt og tiltrer snart i en ny postdoktorstilling i Bergen om kristne greske, koptiske og gammel-nubiske skrifter funnet på middeladerske…
The Holberg Prize 2014 Episode with Michael Cook, “Bigger things do rest on smaller things.”
Mar 11, 2014 • 52 min
Professor Michael Cook, winner of the Holberg Prize 2014, has had a huge influence on the historical study of Islam. Typically of a historian that knows from experience that there are always sources and perspectives that can askew our perceptions of the…
Tvillingforskning: Miljø & Arvelighet. Gjest: Line C. Gjerde
Feb 17, 2014 • 72 min
Vi er endelig tilbake med tredje sesong av Udannet. Knut har vært i Oslo og besøkt Line C. Gjerde som jobber som doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet (FHI). Line holder på med tvillingforskning som blant annet innebærer å finne ut hvor arvelig…
Historia om Historikarverksemda. Gjestar: Ingrid Myrstad & Silje Een de Amoriza
Dec 17, 2013 • 51 min
I den siste episoden av Udanna dette året snakkar eg med Ingrid Myrstad og Silje Een de Amoriza om korleis dei starta opp HISTORIKARverksemda og driv det dei kallar «ei annleis verksemd». Etter dei var ferdige med kvar sin mastergrad i historie, slutta…
Språk og generativ grammatikk å prate om Terje Lohndal med.
Dec 3, 2013 • 76 min
De fleste har kanskje hørt om Noam Chomsky, men man vet kanskje ikke så mye om hva hans språkteori går ut på. Heldigvis tok Terje Lohndal ved NTNU seg tid til å gi en kort innføring i hva teorien om generativ grammatikk og universell grammatikk går ut på.…
Store tall i små øyeblikk: Ragnhild S. Hansen om gammaglimt i lyn
Nov 15, 2013 • 87 min
Ragnhild Schrøder Hansen er romfysiker og jobber med en doktorgradsavhandling om «gammaglimt» som oppstår i lyn. Ragnhild jobber ved det fremragende Birkelandsenteret for romforskning, hvor de også bygger sitt eget måleinstrument som etterhvert skal…
Værformidlingformidling med Anders Sivle
Nov 5, 2013 • 87 min
Anders Sivle har tatt en pause etter noen år i jobben som statsmeteorolog for å gjøre en doktorgradsavhandling om hvordan brukere av yr.no forstår værvarselet. For å gjøre dette har han dratt rundt i Norge og intervjuet folk. Hvordan går det når en…
Grunnlov tatt for gitt? Demokrati og offentlig begrunnelse. Gjest: Silje A. Langvatn
Oct 1, 2013 • 50 min
I denne episoden har Knut tatt turen bort til Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen for å snakke med nettopp-disputert-men-ikke-kreert-Ph.D. Silje Aambø Langvatn. Knut hadde noen løse planer om å snakke om «demokrati» og…
P@$$0rd: Viktige ord til hindring for andre. Gjest: Per Thorsheim
Sep 23, 2013 • 77 min
Har du noen gang tenkt på at det er en forskjell mellom passord og passfraser? Eller hvorfor det er slik at du ikke har blitt hacket ennå? Kan valg av passord si noe om hvem du er? Sikkerhetskonsulent, og mannen bak verdens første og eneste…
Globalhistorie: Historie uten grenser. Gjest: Eivind H. Seland
Sep 12, 2013 • 42 min
Eivind Heldaas Seland er postdoktor ved AHKR og leder av SAMKUL-prosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roam Near East. I tillegg til å jobbe med sosiale nettverk i antikken har Eivind fordypt seg i Globalhistorie. I denne…
Hvor dannet er Udannet, egentlig? Gjest: Knut Aukland
Aug 19, 2013 • 34 min
Vi starter andre sesond av Udannet med en introspektiv episode hvor doktorgradsstipendiat Knut Aukland intervjuer Knut (Melvær) om ideen bak podcasten og hvorvidt den lever opp til sin egen beskrivelse. Hva er egentlig Dannelse? Hvordan kan en podcast…
Bruno Latour og teknologi: Moralske ikkemenneskelige aktører? Gjest: Lars Nyre
Jun 29, 2013 • 54 min
Bruno Latour er en fransk vitenskapsmann som det siste halvåret har fått en del oppmerksomhet her i Norge som vinner av årets Holbergpris. Pristildelingen var heller ikke i år blottet for diskusjon og kritikk, professor i sosiologi Jon Elster har for…
Politisk buddhisme på Sri Lanka: Å hoppe etter Solheim? Gjest: Michael Hertzberg
Jun 12, 2013 • 48 min
Michael Hertzberg er religionsviter og ph.d.-stipendiat ved Chr. Michelsen Institutt i Bergen. I denne episoden snakker han og Knut om politisk buddhisme, hovedsakelig på Sri Lanka hvor Michael har gjort feltarbeid. Vi tar for oss litt om erfaringer…
Psykopati: Finnes det? Gjest: Asle M. Sandvik
Jun 5, 2013 • 56 min
I fjerde episode av (u)dannet har Knut tatt turen fra Det humanistiske fakultet ned på Psykologisk fakultet og besøkt Asle Makoto Sandvik som er psykolog og ph.d.-stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi. Vi snakker om psykopater, nærmere bestemt,…
Ludvig Holberg: Plagiatør uten baller? Gjest: Inga H. Undheim
May 29, 2013 • 51 min
I denne episoden snakker Knut med Inga Henriette Undheim om Ludvig Holberg (1648–1754), en intellektuell og allsidig type som har satt sitt preg på kulturhistorien. Inga er stipendiat på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB…
Korstogene: pilegrimer med sverd? Gjest: Pål B. Svenungsen
May 13, 2013 • 77 min
I andre episode av (U)dannet kom Pål B. Svenungsen innom kontoret til Knut for å opplyse oss om korstogene i middelalderen. Pål er stipendiat i historie på samme institutt og har et eget spesialiseringsemne «Korstogene - Fra middelaldersk fenomen til…
Den arabiske halvøy. Gjest: Reier M. Schoder
May 7, 2013 • 55 min
I første episode av (U)dannet snakker Knut med Reier M. Schoder om midtøsten, «eksperter», Den arabiske halvøy, Saudi Arabia, Jemen, kulturelle fordommer, sosiale & tradisjonelle medier og mer. Reier M. Schoder er utdannet religionsviter, har vært…