United Malmö

United Malmö

www.united.nu
United Malmö är ett nätverk av kyrkor i hela Malmö-regionen. Kristuscentrerade, bibelbaserade och uppdragsfokuserade. Genom Guds nåd till Guds ära. För mer information besök vår hemsida: www.united.nu


Att inte döma
Jul 14 • 34 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Sakarja 7:8-10, Romarbrevet 14:11-14, Johannes 8:1-11
Den Helige Anden
Jun 9 • 19 min
Lyssna till Magus Tunehag som predikar om Den Helige Anden.Dagens texter: Joel kapitel 2, vers 28-29, Apostlagärningarna kapitel 2:1-11, Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21
Att växa i tro
May 19 • 42 min
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar.Dagens texter: Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, Johannesevangeliet 15:10-17
VÄGEN TILL LIVET
May 12 • 22 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 54:7-10, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14.
Andra söndagen i påsktiden 2019-04-28 - Påskens vittnen
Apr 28 • 17 min
Lyssna till predikan av Magnus Tunehag. Dagens texter: Jeremia 18:1-6, Första Johannesbrevet 5:1-5, Johannes 21:1-14.Vi beklagar att de första minuterna av predikan föll bort.
Påskdagen
Apr 21 • 33 min
Lyssna till Johan Pernryd som predikar på Påskdagen.Dagens texter: Jona 2:1-11, Apostlagärningarna 13:32-37, Johannes 20:1-18
VÄGEN TILL KORSET, Palmsöndagen
Apr 14 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Sak 2:10-13, Fil 2:1-11, Joh 12:1-16
2019-04-07 »FÖRSONAREN«
Apr 7 • 28 min
Lyssna till dagens predikan av Gustav Burman.Dagens texter: Första Moseboken 22:1-14, Apostlagärningarna 4:1-12 , Markusevangeliet 12:1-12.
GUDS MÄKTIGA VERK
Mar 24 • 40 min
Lyssna till Anders Sjöberg som predikar.Dagens texter: Mika 5:2-4, Romarbrevet 4:18-21, Lukasevangeliet 1:26-38
2019-03-17 »DEN KÄMPANDE TRON«
Mar 17 • 33 min
Lyssna till Johan Pernryd predika från dagens texter: Första Kungaboken 19:1-8, Första Korinthierbrevet 10:12-13 och Lukasevangeliet 7:36-8:3.
PRÖVNINGENS STUND
Mar 10 • 26 min
Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23
Askonsdagsmässa
Mar 6 • 11 min
Lyssna till Johan Pernryd som predikar på askonsdagsmässan.Dagens text är Markusevangeliet 2:18-20
KÄRLEKENS VÄG
Mar 3 • 30 min
Lyssna till Jonas Norden som predikar från dagens texter: Ester 3:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33.
Nåd och tjänst
Feb 17 • 20 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11, Lukasevangeliet 17:7-10
FEMTE SÖNDAGEN I EPIFANIA
Feb 10 • 18 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Fjärde Moseboken 11:24-30 ,Filipperbrevet 1:12-18, Markusevangeliet 9:38-41.
KYNDELSMÄSSODAGEN
Feb 3 • 29 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40.
ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN
Jan 20 • 29 min
Lyssna till Magnus Widholm som predikar från dagens texter: Jes. 55:1-4, Upp. 22:16-17, Joh. 4:5-26.
SÖNDAGEN EFTER EPIFANIA
Jan 13 • 16 min
Lyssna till Kyrkoherde Per Svensson som predikar från dagens texter: 2. Mos 1:22-2:10, 1 Joh brev 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22
Epifania
Jan 6 • 29 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 49:5-7, 2 Kor 4:1-7, Matt 2:1-12
Söndagen efter Jul
Dec 30, 2018 • 38 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: 2. Tim 3:14-15
Gläd er altid i Herren
Dec 23, 2018 • 23 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens text är hämtad från Sefanja 3:14-18
Tredje söndagen i advent
Dec 16, 2018 • 32 min
Lyssna till Jonas Nordén som predikar från dagens texter: Malaki 4:4-6, 2 Pet. 1:19-21 Matt 11:12-19.
Guds rike är nära
Dec 9, 2018 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Jesaja 35:1-10, Jakobsbrevet 5:7-11, Matteus 13:31-35
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Dec 2, 2018 • 18 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från Matt 21:1-9
Domsöndagen
Nov 25, 2018 • 26 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.Dagens texter: Jesaja 65:17-19 , Andra Petrusbrevet 3:8-13, Matteusevangeliet 25:31-46
Söndagen Före Domsöndagen
Nov 18, 2018 • 30 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13
Familjegudstjänst
Nov 11, 2018 • 19 min
Lyssna till Nathalie Bencic som predikar.Dagens texter: Amos 4:12-13, Första Johannesbrevet 2:28-3:3, Matteusevangeliet 24:3-14
Alla själars dag
Nov 4, 2018 • 31 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar.Dagens texter: Hesekiel 37:12-14, Uppenbarelseboken 22:1-6, Lukasevangeliet 12:4-7
Söndagen innan Alla Själars Dag
Oct 28, 2018 • 28 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: 1. Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Matt 23:37 - 24:2.
Samhällsansvar
Oct 21, 2018 • 33 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om samhällsansvar.Dagens texter: Jeremia 29:4-7, Romarbrevet 13:7-10, Matteusevangeliet 22:15-22
Tacksägelsesöndagen
Oct 14, 2018 • 32 min
Lyssna till pastorn i Betania som predikar från dagens texter: 1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19.
Styrka i Guds svaghet
Oct 7, 2018 • 43 min
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: 1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mark 12:41-44.
De sjuttiotvå kom glada tillbaka
Sep 30, 2018 • 30 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Daniel 6:16-22, Uppenbarelseboken 12:7-12, Lukasevangeliet 10:17-20
Du blir vad du älskar
Sep 23, 2018 • 17 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: 2 Mos 32: 1-4, 30-35, 1 Johannes brev 2:15-17, Matt 6:19-24.
Livet och Döden
Sep 16, 2018 • 26 min
Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: Jes 26:19, 2 Kor 4:7-17, Joh 11: 28-44
Sök först Guds rike
Sep 9, 2018 • 22 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar. Dagens texter: Nehemja 9:19-21, Apostlagärningarna 20:32-36, Matteusevangeliet 6:31-34
Vi och dem
Sep 2, 2018 • 11 min
Lyssna till Marco Aldén som predikar från dagens texter: Hes 37:15-22, Efs 4:1-6, Joh 17:9-11.
Medmänniskan
Aug 26, 2018 • 41 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om medmänniskan från dagens texter: 1. Mos 4:8-12, 1. Joh 4:7-10, Luk 10:23-37
Friheten i Kristus
Aug 19, 2018 • 28 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: 2 Moseboken 4:10-17, 2 Korintierbrevet 3:4-8, Markusevangeliet 7:31-37
Ödmjukad och Upphöjd
Aug 12, 2018 • 32 min
Lyssna till dagens texter från: Jesaja 2:12-17, Romarbrevet 3:21-28, Lukasevangeliet 18:9-14
Bli kvar i Kristus
Aug 5, 2018 • 41 min
Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: Jes 27:2-6, 1. Kor 12:12-26, Joh 15:1-9
Skapad för att förvalta
Jul 29, 2018 • 36 min
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar från dagens texter: 1 Mos 1:24-2:3, 1. Pet 4:7-11, Matt 25: 14-30
Kristi förklaringsdag
Jul 15, 2018 • 23 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Andra Petrusbrevet 1:16-18 & Matteusevangeliet 17:1-8
Lev ett alltigenom heligt liv
Jul 8, 2018 • 19 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Tredje Moseboken 19:1-2, 13-18, Första Petrusbrevet 1:13-16, Matteusevangeliet 5:20-26
Aposteldagen
Jul 1, 2018 • 22 min
Lyssna till Carl Skarin som predikar om aposteldagen från dagens texter: Hes 1:26-2:3, 8-10, 1. Tim 1:12-17, Luk 5:1-11.
Sjung till Herrens ära
Jun 24, 2018 • 25 min
Lyssna till Magnus tunehag som predikar från dagens texter: Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17
Maktlös
Jun 17, 2018 • 26 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Mika 7:18-20, Rom 5:1-11, Luk 15:1-7
Kallelsen till Guds rike
Jun 10, 2018 • 23 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Sakarja 3:1-7, Uppenbarelseboken 19:5-9, Lukasevangeliet 14:15-24
Vårt dop
Jun 5, 2018 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar om dopet. Dagens texter: Hesekiel 36:25-28, Romarbrevet 6:3-11, Johannesevangeliet 3:1-8
Heliga trefaldighet
May 27, 2018 • 34 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Femte Moseboken 6:4-9, Apostlagärningarna 2:24-35, Matteusevangeliet 11:25-27
Pingstsöndagen
May 20, 2018 • 18 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om babbel och den helige ande från dagens texter: 1 Mos 11:1-9, Apg 2:1-11, Joh 14:25-29.
Söndagen innan Pingst
May 13, 2018 • 13 min
Lyssna till Marco Aldén som predikar evangeliet från dagens texter Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Joh 15:26-16:4.
Lär oss att be
May 6, 2018 • 30 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar evangeliet från dagens texter: 1 Mos 18:26-32, Efs 3:14-21, Luk 18:1-8
Att växa i tro
Apr 29, 2018 • 28 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Hosea 11:1-4, Första Johannesbrevet 4:10-16, Johannesevangeliet 16:5-11
UNITED OPEN 2018: James K.A. Smith part 4
Apr 28, 2018 • 45 min
UNITED OPEN 2018: James K.A. Smith Part 3
Apr 28, 2018 • 46 min
UNITED OPEN 2018: Karl Inge Tagen
Apr 28, 2018 • 47 min
UNITED OPEN 2018: Morgonmässa Magnus Persson
Apr 28, 2018 • 9 min
Johannesevangeliet 16:1-4
UNITED OPEN 2018: Peter Halldorf
Apr 28, 2018 • 43 min
UNITED OPEN 2018: Mikael Löwegren
Apr 27, 2018 • 42 min
UNITED OPEN 2018: Kerstin Oderhem
Apr 27, 2018 • 44 min
UNITED OPEN 2018: James K.A Smith Part 2
Apr 27, 2018 • 37 min
UNITED OPEN 2018: James K. A. Smith Part 1
Apr 27, 2018 • 48 min
James K.A Smith del 1
Vägen Till Livet
Apr 22, 2018 • 33 min
Lyssna till Marie-Louise Nilsson. Dagens texter: Jesaja 54:7-10, Hebreerbrevet 13:12-16, Johannesevangeliet 16:16-22
Den gode herden
Apr 15, 2018 • 41 min
Lyssna till Jonas Hallabro som predikar från dagens texter: Hes 34:11-16, 1 Pet 2:22-25, Joh 10:1-10.
Påskens Vittnen
Apr 8, 2018 • 25 min
Lyssna till Christoffer Abrahamsson som predikar från dagens texter: Jes 43:10-13, 1 Kor 15:1-11, Joh 21:1-14
Kristus är uppstånden
Apr 1, 2018 • 31 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar att Kristus är uppstånden. Dagens texter: Hosea 6:1-3, Apostlagärningarna 3:14-16, Lukasevangelium 24:1-12
Vägen till korset
Mar 25, 2018 • 32 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om vägen till korset. Dagens texter: Jesaja 50:5-10, Romarbrevet 5:1-5, Lukasevangelium 19:28-40
Torsdagsmässa
Mar 22, 2018 • 16 min
Lyssna till Orlando Pastene som predikar från Romarbrevet 8:1-4
Guds mäktiga verk
Mar 18, 2018 • 22 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jesaja 7:10-14, Romarbrevet 8:1-4, Lukasevangelium 1:26-38.
Fjärde torsdagen i fastan - mässa
Mar 15, 2018 • 20 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från Johannesevangeliet 6:1-15.
Tredje torsdagen i fastan - mässa
Mar 8, 2018 • 19 min
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar evangeliet från episteltexten Efs 5:1-9
Kampen mot ondskan
Mar 4, 2018 • 38 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Sam 17:40-50, Efs 5:1-9, Luk 11:14-28.
Torsdagsmässa - Kasta inte bort nåden
Mar 1, 2018 • 21 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från 2 Kor 6:1-10
Den kämpande tron
Feb 25, 2018 • 21 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om den kämpande tron. Dagens texter: Första Moseboken 32:22-31, Andra Korintierbrevet 6:1-10, Matteusevangelium 15:21-28
Torsdagsmässa
Feb 22, 2018 • 19 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens text: Hebreerbrevet 4:14-16
Första Söndagen i fastan
Feb 18, 2018 • 18 min
Lyssna till Peter Halldorf som predikar evangeliet från dagens texter: 1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16, Matt 4:1-11
Askonsdagmässan
Feb 14, 2018 • 34 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: Matteusevangelium 6:16-21
Kärlekens väg
Feb 11, 2018 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Jesaja 52:13-15, Första Korintierbrevet 13:1-13 & Lukasevangelium 18:31-43.
Uppenbarelsens ljus
Feb 4, 2018 • 45 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: 1 Sam 1:21-28, Joh 1:5-7, Luk 2:22-40
Guds oändliga godhet
Jan 28, 2018 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån dagens texter: Jeremia 9:23-24, Första Korintierbrevet 1:1-3, Matteusevangelium 20:1-16
Jesus skapar tro
Jan 21, 2018 • 27 min
Lyssna till Anders O Johansson som predikar om Guds härlighet. Dagens texter: Första Kungaboken 8:41-43, Romarbrevet 1:16-17, Matteusevangelium 8:5-13
Guds Härlighet
Jan 14, 2018 • 22 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar om Guds härlighet. Dagens texter: 2 Mos 33:18-23, Efs 1:7-14, Joh 2:1-11
Jesu dop
Jan 7, 2018 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om Jesu dop. Dagens texter: Jesaja 42:1-7, Apostlagärningarna 18:24-19:6 & Matteusevangelium 3:13-17.
Herrens välsignelse
Dec 31, 2017 • 33 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om Herrens välsignelse. Dagens texter: Fjärde Moseboken 6:22-27, Romarbrevet 10:9-13, Lukasevangelium 2:21
Bered en väg för Herren
Dec 17, 2017 • 28 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11
Andra Söndagen i Advent - Guds tröst
Dec 10, 2017 • 27 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Mika 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36
Första adventsgudstjänst
Dec 3, 2017 • 20 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar på första advent. Dagens text: Matteusevangelium 21:1-9
Yttersta domen - Kristi återkomst
Nov 26, 2017 • 31 min
Lyssna till Anders Johansson som predikar från dagens texter: Hes 46:5-7, 1. Kor 15:22-28, Matt 13:47-50
Helig väntan
Nov 19, 2017 • 32 min
Lyssna till Magnus Persson om predikar om Helig väntan. Dagens texter: Amos 8:9-12, Filipperbrevet 3:20-4:1, Lukasevangeliet 17:20-30
En tro som bär frukt
Nov 12, 2017 • 28 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån dagens texter: Jesaja 2:2-5, Andra Petrusbrevet 1:2-8 & Johannesevangeliet 12:35-43
Vårt Evighetshopp
Nov 5, 2017 • 29 min
Jos 1:10-11, Heb 11:13-16, Luk 20:37-38
Förnyelsesöndag
Oct 29, 2017 • 39 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar utifrån dagens texter: Rut 2:8-12, Andra Timotheosbrevet 1:3-5, Matteusevangeliet 13:53-57
Missionsbefallningen del 2
Oct 28, 2017 • 57 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar på Uniteds förnyelsehelg
Missionsbefallningen del 1
Oct 28, 2017 • 74 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar på Uniteds förnyelsehelg
Trons Kraft
Oct 22, 2017 • 38 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar evangeliet från dagens texter: Jos 2:1-15, Heb 11:29-32, Mark 2:1-12
Den verkliga skatten
Oct 15, 2017 • 21 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Ordspråksboken 8:32-36, Apostlagärningarna 5:27-29 & Matteusevangeliet 13:44-46
Tacksägelsesöndag
Oct 8, 2017 • 28 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar om tacksägelse. Dagens texter: Jesaja 12:1-2, Kolosserbrevet 3:16-17, Lukasevangeliet 19:37-40
Trappan, löftet, närvaron
Oct 1, 2017 • 30 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Första Moseboken 28:10-17, Uppenbarelseboken 12:7-12, Johannesevangeliet 1:47-51
Ett är nödvändigt
Sep 24, 2017 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: Femte Moseboken 4:29-31, Filipperbrevet 4:10-13, Lukasevangeliet 10:38-42
Enheten i Kristus
Sep 17, 2017 • 42 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Amos 9:11-15, Första Korintierbrevet 1:10-13 & Johannesevangeliet 17:18-23.
Diakoniens Söndag
Sep 10, 2017 • 26 min
Lyssna till Anders Johansson som predikar evangeliet från dagens texter: Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12
Friheten i Kristus
Sep 3, 2017 • 36 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: 2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-30
Upptaktssöndag - Magnus Persson
Aug 27, 2017 • 38 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Jesaja 1:10-17, Jakobsbrevet 1:22-25, Matteusevangeliet 23:1-12
Sommargudstjänst - Sara Lindholm
Aug 20, 2017 • 28 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar utifrån dagens texter: Josua 24:16:18, Första Korintierbrevet 12:4-11 & Lukasevangeliet 9:46-48
Sommargudstjänst - Magnus Persson
Aug 13, 2017 • 23 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagen texter: Amos 8:4-7, 2 Timotheosbrevet 4:1-7, Lukasevangeliet 16:1-13
Sommargudstjänst - Magnus Tunehag
Aug 6, 2017 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jer 7:1-7, Rom 8:14-17, Matt 7:13-14
Sommargudstjänst - Magnus Persson
Jul 30, 2017 • 32 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från Andra Moseboken 40:34-38, Uppenbarelseboken 1:9-18 & Lukasevangeliet 9:28-36
Sommargudstjänst - Kai Johansen
Jul 23, 2017 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar. Dagens texter: Första Kungaboken 19:19-21, Första Konrinthierbrevet 9:19-26, Lukasevangeliet 9:51-62
Sommargudstjänst - Johan Pernryd
Jul 16, 2017 • 34 min
Lyssna till Johan Pernryd som predikar. Dagens texter: Jeremia 1:4-10, Romarbrevet 16:1-7, Markusevangelium 3:7-19
Sommargudstjänst - Magnus Tunehag
Jul 9, 2017 • 28 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar utifrån Hesekiel 18:30-32, Galaterbrevet 6:1-7 och Lukasevangeliet 6:36-42
Sommargudstjänst - Sara Lindholm
Jul 2, 2017 • 35 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar från dagens texter: Jes 66:12-14,1Pet 5:5-11, Luk 15:11-32
Sommargudstjänst - Magnus Tunehag
Jun 25, 2017 • 18 min
Lyssna till när Magnus Tunehag som predikar från Jesaja 42:5-9, Apostlagärningar 10:27-28 och Lukasevangeliet 1:67-80.
Att leva i sitt dop
Jun 18, 2017 • 30 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar under rubriken “Att leva i sitt dop”. Dagens texter: 1 Mos 7:11-23, Apg 8:26-39, Matt 3: 11-12
Premiärgudstjänst i S:ta Maria Kyrka: Trefaldighetssöndagen
Jun 11, 2017 • 37 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar på Trefaldighetssöndagen Dagens bibelläsning kommer från: Första Mosebok 18:1-8, Apostlagärningarna 4:5-12 & Johannesevangeliet 11:18-27
Om kyrkans kännetecken - Folke T Olofsson
Jun 4, 2017 • 90 min
Lyssna till när Folke T Olofsson pratar om kyrkans kännetecken.
Pingstdagen - Den Helige Ande
Jun 4, 2017 • 37 min
Lyssna till Daniel Stenmark som predikar på Pingstdagen om Den Helige Ande. Dagens texter:Jesaja 12, Apostlagärningarna 2:1-11, Johannesevangeliet 7:37-39
Påsktiden del 7: Sanningens Ande
May 28, 2017 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar sjette delen i uppståndelsens glädje. Dagens texter: 1 Kung 19:9-16, Apg 1:12-14, Joh 16:12-15
Tomas Appelqvist - En kristen människas frihet
May 25, 2017 • 65 min
Påsktiden del 6: Att rymma eller rymmas
May 21, 2017 • 29 min
Lyssna till söndagens predikan av Magnus Persson. Dagens kommer från Lukasevangeliet 5:27-32
Lag och Evangelium - Tomas Nygren
May 18, 2017 • 40 min
Lyssna till Tomas Nygren som pratar om lag och evangelium.
Påsktiden del 5: Att växa i tro
May 14, 2017 • 29 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar femte delen under påsktiden. Dagens texter: Jesaja 57:15-16, Galaterbrevet 5:13-18, Johannes 17:9-17
Om människans trälbundna vilja - Fredrik Brosché
May 11, 2017 • 70 min
Lyssna till Fredrik Brosché som undervisar andra delen i “Riff från reformationen”
Påsktiden del 4: Det nya livet
May 7, 2017 • 28 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar fjärde delen i serien påsktiden. Dagens texter: 2 Mos 13:20-22, 1 Tess 5:9-11, Joh 13:31-35
United Open 2017: Kyrkans kännetecken - Magnus Persson del 3
May 1, 2017 • 37 min
Lyssna till Magnus Persson som undervisar om kyrkans kännetecken under United Open 2017.
United Open 2017: Kyrkans kännetecken - Magnus Persson del 4
May 1, 2017 • 60 min
Lyssna till Magnus Persson som undervisar om kyrkans kännetecken under United Open 2017.
United Open 2017: Behöver kyrkan reformeras igen? - Panelsamtal
May 1, 2017 • 29 min
Panelsamtal under ledning av Anders Wisth från TV2020.
United Open 2017: Korset - om kyrkans liv och uppdrag i världen
May 1, 2017 • 31 min
Lyssna till Kai Johansen undervisa under United Open 2017 i Malmö.
United Open 2017: Kyrkans kännetecken - Magnus Persson del 1
May 1, 2017 • 54 min
Lyssna till Magnus Persson som undervisar om kyrkans kännetecken under United Open 2017.
United Open 2017: Kyrkans kännetecken - Magnus Persson del 2
May 1, 2017 • 44 min
Lyssna till Magnus Persson som undervisar om kyrkans kännetecken under United Open 2017.
United Open 2017: Morgonmässa med Berth Löndahl
May 1, 2017 • 13 min
Lyssna till Berth Löndahl som predikar på Morgonmässan under United Open 2017.
United Open 2017: Ämbetet - om kyrkans kallade och avskilda tjänare
May 1, 2017 • 44 min
Lyssna till Stefan Holmström, missionsföreståndare i EFS, som undervisar om Ämbetet under United Open 2017.
Påsktiden del 3: Den Gode Herden
Apr 30, 2017 • 25 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar om Den Gode Herden. Dagens texter: Jeremia 23:3-8, Första Petrusbrevet 5:1-4, Johannes 10:22-30
United Open 2017: Lovsångsmässa med Hans Weicbrodt
Apr 27, 2017 • 31 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar om reformation. Dagens text: Upp 1:9-18
Påsktiden del 2: Påskens vittnen
Apr 23, 2017 • 28 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar från bibeltexterna: Sakarja 8:6-8, Första Petrusbrevet 1:3-9 & Johannes 20:24-31
Påsktiden del 1: Påskdagen
Apr 16, 2017 • 28 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar på Påskdagen Dagens texter: Andra Moseboken 15:1-15, Första Korintierbrevet 15:12-21, Markusevangeliet16:1-14
Långfredagen
Apr 14, 2017 • 28 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om Jesu sju sista ord på korset.
Skärtorsdagsmässa
Apr 13, 2017 • 44 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar under Skärstorsdagsmässan. Dagens text: Andra Mosebok 24:3-11, Första Korintierbrevet 10-16-17 & Markusevangelium 14:12-26
Palmsöndagen: Vägen till korset
Apr 9, 2017 • 22 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar om palmsöndagen. Dagens texter: 2 Mos 13:6-10, Heb 2:14-18, Mark 11:1-11
Torsdagmässa 6 April - Marco Aldén
Apr 6, 2017 • 7 min
Lyssna på Marco Aldén som predikade under torsdagsmässan.
Fastan del 5: Försonaren
Apr 2, 2017 • 31 min
Lyssna till Fredrik Lignell (Ryttargårdskyrkan, Linköping) som predikar femte delen i Fastan. Dagens bibeltexter läses från 4 Moseboken 21:4-9, 1 Johannesbrev 1:8-2:2, Johannesevangeliet 3:11-21 & Ps 103
Fastan Del 4: Guds mäktiga verk
Mar 26, 2017 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar fjärde delen i Fastan: Guds mäktiga verk. Dagens texter: Första Samuelsboken 2:1-10, Kolosserbrevet 1:15-20, Lukasevangelium 1:46-55
Fastan del 3: Kampen mot ondskan
Mar 19, 2017 • 27 min
Lyssna till Jonas Q som predikar tredje delen i fastan. Dagens texter: 1Kung 18:26-29, 36-39, Upp 3:14-19, Matt 9:14-32
Torsdagsmässa 16 mars - Lars Olov “LOE” Eriksson
Mar 16, 2017 • 14 min
Lyssna till Lars Olov Eriksson som predikar på torsdagsmässan. Dagens text: Hebreerbrevet 11:23-27
Fastan del 2: Den kämpande tron
Mar 12, 2017 • 42 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar andra delen i fastan. Dagens texter: Jesaja 61:1-3, Hebreerbrevet 11:23-27, Markusevangeliet 14:3-9
Fastan Del 1: Prövningens stund
Mar 5, 2017 • 30 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar första söndagen i fastan. Dagens texter: Första Moseboken 3:1-13, Hebreerbrevet 5:7-10, Markusevangelium 1:12-13
Askonsdagsmässa
Mar 1, 2017 • 22 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar under Askonsdagsmässan. Dagens text: Joel 2:12-19 Andra Korintierbrevet 7:8-13 Lukasevangeliet 5:33-39
Epifania del 7: Kärlekens väg
Feb 26, 2017 • 24 min
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar sjunde delen i serien Epifania. Dagens texter: Höga visan 8:6-7, 2. Kor 5:14-21, Matt 10:32-45
Epifania del 6: Det levande ordet
Feb 19, 2017 • 32 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar den sjätte delen i Epifania. Dagens texter: Jeremia 23:23-29, Hebreerbrevet 4:12-13, Johannesevangelium 6:60-69
OAS Förnyelsehelg, Söndagsgudstjänst
Feb 12, 2017 • 28 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar utifrån dagens texter: Jer 9:23-24, Fil 3:7-14, Matt 19:27-30
OAS Förnyelsehelg: “Lär oss att be” del 2
Feb 11, 2017 • 46 min
Lyssna till Hans Weichbrodt, ledare inom oas-rörelsen, som predikar under andra kvällen på OAS och Uniteds förnyelsehelg
OAS Förnyelsehelg: “Om karismatik på luthersk grund”
Feb 11, 2017 • 64 min
Lyssna till Jonas Nordén som predikar under OAS och Uniteds förnyelsehelg.
OAS Förnyelsehelg: “Om gåvan att skilja mellan andar”
Feb 11, 2017 • 30 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar under OAS och Uniteds förnyelsehelg.
OAS Förnyelsehelg: “Förberedelse till tjänst”
Feb 11, 2017 • 56 min
Lyssna till Hans Weichbrodt som predikar under OAS och Uniteds förnyelsehelg.
OAS Förnyelsehelg: “Om bikt och själavård”
Feb 11, 2017 • 59 min
Lyssna till Bert Löndahl som predikar under OAS och Uniteds förnyelsehelg.
OAS Förnyelsemöte: “Lär oss att be” del 1
Feb 11, 2017 • 55 min
Lyssna till Hans Weichbrodt, ledare inom oas-rörelsen, som predikar under första kvällen på OAS och Uniteds förnyelsehelg
Epifania del 5: Uppenbarelsens ljus
Feb 5, 2017 • 22 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar femte delen i serien Epifania. Dagens texter: Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Luk 2:22-40.
Epifania del 4: Jesus är vårt hopp
Jan 29, 2017 • 31 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar fjärde delen i serien Epifania. Dagens texter: 1 Kung 17:1-. 2 Tim 1:7-10, Matt 14:22-33.
Epifania del 3: Jesus skapar tro
Jan 22, 2017 • 30 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar tredje delen i Epiphany. Dagens texter: Andra Kungaboken 5:1-4, 9-15, Andra Korintierbrevet 1:3-7, Johannesevangelium 4:46-54
Epifania - Del 2: Livets källa
Jan 15, 2017 • 26 min
Magnus Persson som predikar den andra delen från Epifania. Dagens text Femte Mosebok 5:23-27 Hebreerbrevet 2:9-10 Johannesevangelium 5:31-44
Epifania - Del 1: Jesu dop
Jan 8, 2017 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar första delen i serien Epifania. Dagens texter: Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Mark 1:9-13
Juldagsmässa: Immanuel - Gud med oss
Dec 25, 2016 • 23 min
Lyssna till Magnus Persson som Predikar på Juldagen Dagens text: Matteusevangelium 1:18-25
Fjärde Söndagen i Advent: Can I get an “Amen?”
Dec 18, 2016 • 26 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar om ordet “Amen” från dagens texter: Jes 52: 7-10, 2. Kor 1:17-22, Luk 1:38-45
Tredje Söndagen i Advent: Bana väg för Herren
Dec 11, 2016 • 21 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson som predikar från dagens texter: Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15
Andra söndagen i advent: Guds rike är nära
Dec 4, 2016 • 21 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar andra söndagen i advent. Dagens tema är: Guds rike är nära! Dagens texter: Jeremia 33:14-16, Hebreerbrevet 10:32-39, Markusevangelium 1:14-15
Adventsgudstjänst i Bunkeflo kyrka: Ett nådens år
Nov 27, 2016 • 22 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: Luk 4:16-23
Första Söndagen i Advent: Ett Nådens År
Nov 27, 2016 • 20 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: Luk 4:16-23.
Kristi Återkomst
Nov 20, 2016 • 32 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar om Domsdagen. Dagens texter: Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22.
Ordinary del 17: Vaksamhet och väntan
Nov 13, 2016 • 20 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar sjuttonde delen i ordinary Dagens texter: Jesaja 51:4-6, Andra Korintierbrevet 13:5-9, Lukasevangelium 12:35-40
Alla själars söndag: Vårt evighetshopp
Nov 6, 2016 • 25 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar om Vårt Evighetshopp. Dagens texter: Job 17:15-16, Första Korintierbrevet 15:35-49, Johannesevangeliet 6:37-40
Reformations Söndagen
Oct 30, 2016 • 38 min
Lyssna till Jonas Qvarsebo som förklarar reformationsdagen grundläggande begrepp.
Ordinary del 16: Frälsningen
Oct 23, 2016 • 29 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar sextonde delen i Ordinary Dagens texter: Nehemja 2:11-20, Romarbrevet 5:15-21, Markusevangelium 4:26-29
Ordinary del 15: SAMHÄLLSANSVAR
Oct 16, 2016 • 33 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar fjortonde delen i serien ordinary. Dagens texter: 5.Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 19:1-10
Ordinary del 14: TacksägelseSöndag
Oct 9, 2016 • 33 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar 14 delen av serien Ordinary
Ordinary del 13: Änglarna
Oct 2, 2016 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar fjortonde delen i Ordinary Dagens text: Daniel 10:15-19, Uppenbarelseboken 12:7-12, Matteusevangelium 18:7-10
Ordinary del 12: Att lyssna i Tro
Sep 25, 2016 • 32 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar trettonde delen i serien Ordinary. Dagens texter: 5. Mos 30:11-16, Jak 2:8-13, Mark 10:17-27
Ordinary del 11: Rik inför Gud
Sep 18, 2016 • 42 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar 12te delen i serien Ordinary. Dagens texter: Predikaren 5:9-19, 1.Tim 6:7-11 Luk 12:13-21
Ordinary del 10: Döden och livet
Sep 11, 2016 • 39 min
Lyssna på Magnus Persson som predikar elfte delen i Ordinary. Dagens text: Första Kungaboken 17:17-24, Uppenbarelseboken 2:8-11, Lukasevangelium 7:11-17
Ordinary del 9: Ett är Nödvändigt
Sep 4, 2016 • 31 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar under rubriken “Ett är Nödvändigt.” Dagens texter: Första Kungboken 17:8-16, Rom 4:32-35, Matt 11:28-30
KICK-OFF: Skapelsens, Uppståndelsens och Evighetens morgon
Aug 28, 2016 • 54 min
Lyssna till Magnus Perrson som predikar under United’s Kick-off HT 2016.
Ordinary del 8: Medmänniskan
Aug 21, 2016 • 31 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson som predikar åttonde delen i serien Ordinary.
Ordinary Del 7: Friheten i Kristus
Aug 14, 2016 • 28 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar sjunde delen i Ordinary. Dagens text: Jesaja 38:1-6, Romarbrevet 8:18-23, Lukas 13:10-17
Ordinary Del 6: Tro och Liv
Aug 7, 2016 • 21 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar sjätte delen i serien Ordinary. Denna söndagens texter: Amos 5:21-24, Rom 7:14-25, Matt 21:28-31
Ordinary Del 5: Nådens Gåvor
Jul 31, 2016 • 30 min
Lyssna till Samuel Nilsen som predikar sjätte delen i serien Ordinary. Dagens texter: 2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8, Matt 18:18-22
Ordinary Del 4: Goda förvaltare
Jul 24, 2016 • 26 min
Lyssna till Johanna Persson som predikar fjärde delen i Ordinary. Dagens texter: Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Luk 12:42-48
Ordinary del 3: Andlig klarsyn
Jul 17, 2016 • 22 min
Lyssna till Mattias Roth som predikar tredje delen i serien “Ordinary.” Dagens texter: Ord 9:1-3, 1. Kor 3:10-15, Matt 7:22-29
Ordinary del 2: Kristi Förklaringsdag
Jul 10, 2016 • 38 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar andra delen i Ordinary. Dagens text: 2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18 och Mark 9:2-13
Ordinary del 1: Efterföljelse - längtan efter skönhet
Jul 3, 2016 • 32 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar första delen i serien “Ordinary.” Dagens texter: Amos 7:10-15, 2. Tess 2:1-8 Matt 10:25-27
Det våras för kyrkan - Del 7: Den Högstes Profet
Jun 26, 2016 • 29 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson som predikar sjätte delen i serien Det Våras för Kyrkan. Dagens texter: Jer 22:1-4, Apg 13:16-25 ,Luk 1:56-66
Det våras för kyrkan - Del 6: Dom och Nåd, Lag och Evangelium.
Jun 19, 2016 • 46 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar sjätte delen i “Det våras för kyrkan”. Dagens texter: Sakarja 7:8-10, Romarbrevet 14:11-14, Johannesevangeliet 8:1-11
Det våras för kyrkan - Del 5: Förlorad och återfunnen
Jun 12, 2016 • 34 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar femte dela i det våras för kyrkan. Dagens texter: Jesaja 51:1-3, Efesierbrevet 2:1-10, Lukas evangelium 15:8-10
Det våras för kyrkan - Del 4: Kallelsen till Guds rike
Jun 5, 2016 • 33 min
Lyssna till Jakob Rönnerors som predikar fjärde dela i det våras för kyrkan. Dagens texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-46
Det våras för kyrkan - Del 3: Vårt dop
May 29, 2016 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar tredje delen i serien Det våras för kyrkan. Dagens texter: 2. Mos. 14:21-22, Titus 3:4-8, Joh 1:29-34
Det våras för kyrkan - Del 2: Trefaldighetssöndagen
May 22, 2016 • 28 min
Lyssna till Jonas Q som predikar andra delen i serien Det våras för kyrkan. Dagens texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20.
Det våras för kyrkan - Del 1: Den Helige Ande
May 15, 2016 • 31 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar första delen i serien Det våras för kyrkan. (Inspelningen är gjort i United Göteborg). Dagens texter: Joel 2:28-29, Apg 2:1-11, Joh 14:15-21.
United Open 2016 - Korset och Kyrkan - del 3
May 13, 2016 • 56 min
Magnus Persson predikar på United Open 2016.
United Open 2016 - Korset och Kyrkan - del 2
May 11, 2016 • 69 min
Magnus Persson predikar på United Open.
United Open 2016 - Korset och Efterföljelse
May 11, 2016 • 22 min
Magnus Tunehag predikar på United Open.
United Open 2016 - Korset och Mission
May 11, 2016 • 26 min
Kai Johansen predikar på United Open.
United Open 2016 - Korset, Framgång, Frustration och Församlingsbyggande
May 11, 2016 • 47 min
Daniel Stenmark, Rachael Srochenski, Jakob Rönnerfors, Christoffer Svartdahl predikar på United Open 2016.
United Open 2016 - Korset och Gemenskapen
May 11, 2016 • 25 min
Sara Lindholm predikar på United Open.
United Open 2016 - Korset och Förkunnaren
May 10, 2016 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar på United Open 2016.
United Open 2016 - Korset och Kyrkan - del 1
May 10, 2016 • 68 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar på United Open 2016.
United Open 2016 - Lovsångsmässa
May 10, 2016 • 23 min
Lyssna till Christoffer Svartdahl som predikar på Lovsångsmässan under United Open 2016
United Open 2016 - Korset och Förkunnelsen
May 10, 2016 • 24 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar på United Open 2016.
Jesus den uppståndne - Del 6: Ett Korsmärkt liv
May 8, 2016 • 36 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar sjette delen i serien Jesus den uppståndne. Dagens texter: Dom 6:11-16, 1 Kor 1:25-31, Mat 14:24-27
Jesus den uppståndne - Del 5: Herre, lär oss at be
May 1, 2016 • 33 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar femte delen i serien Jesus den uppståndne. Dagens texter: Jer 29:11-14, 1. Joh 5:13-15, Luk 11:1-4
Jesus den uppståndne - Del 4: Att växa i tron
Apr 24, 2016 • 25 min
Lyssna till Sara Lindholm som predikar fjärde delen i serien Jesus den uppståndne. Dagens texter: Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, Johannes 15:10-17
Jesus den uppståndne - Del 3: Känn ingen oro
Apr 17, 2016 • 26 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar tredje delen i serien Jesus den uppståndne. Dagens texter: 2. Mos 13:20-22, 2. Kor 4:16-18, Joh 14:1-14
Jesus den uppståndne - Del 2: Den gode herden
Apr 10, 2016 • 42 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar del två i serien Jesus den uppståndne. Dagens texter: Hesekiel 34:23-31(B2000), Hebreerbrevet 13:20-21 (B 2000), Johannes 10:11-16 (B 2000)
Jesus den uppståndne - Del 1
Apr 3, 2016 • 25 min
Lyssna till denna Söndagens predikan från Magnus Tunehag. Dagens texter: Jer 18:1-6, 1. Joh 5:1-5, Joh 21:15-19
Den Heliga veckans mysterium - Del 4
Mar 27, 2016 • 43 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar fjärde delen i den heliga veckans mysterium, Uppståndelsens Mysterium. Dagens texter: Jes 25:6-9, 1 Kor 15:53-57, Matt 28:1-20
Den Heliga veckans mysterium - Del 3
Mar 25, 2016 • 31 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar tredje delen i den heliga veckans mysterium, Jesu sju sista ord på korset.
Den Heliga veckans mysterium - Del 1
Mar 20, 2016 • 29 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar första delen i den Heliga veckans mysterium. Dagens text: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11
Fastan - Del 6: Guds mäktiga verk
Mar 13, 2016 • 31 min
Lyssna till Marcus Hector som predikar sjätte delen i fastan. Dagens text: Mika 5:2‐4, Romarbrevet 4:18‐21, Lukas 1:26‐38
Fastan - Del 5: Livets bröd
Mar 6, 2016 • 46 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar fjärde delen i fastan. Dagens text: 2 Mos 16:11-18, 1 Pet 2:1-3, Joh 6:24-35.
Fastan - Del 4: Kampen mot Ondskan
Feb 28, 2016 • 35 min
Lyssna till Kai Johansen som predikar fjärde delen i fastan.
Fastan - Del 3: Den kämpande tron
Feb 21, 2016 • 34 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson som predikar tredje delen i Fastan. Dagens texter: 1.Kung 19:1-8, 1. Kor 10:12-13, Luk 7:36-50
Fastan - Del 2: Prövningens stund
Feb 14, 2016 • 43 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar andra delen i Fastan. Dagens texter: 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23
Fastan - Del 1: Kärlekens väg
Feb 7, 2016 • 39 min
Lyssna till Magnus Persson som predikar första delen i Fastan. Dagens text: Ester 4:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33.
Visionssöndag - Magnus Persson
Jan 31, 2016 • 37 min
Lyssna till Magnus Perssons predikan från Visionssöndagen 2016. Dagens text: Heb 12:2.
Epiphany - Del 3: Livets källa
Jan 24, 2016 • 24 min
Lyssna till Magnus Tunehag som predikar tredje delen i serien Epiphany Dagens texter: 2 Mos 33:18-23, Ef 1:7-14, Joh 2:1-12
Epiphany - Del 2: Livets källa
Jan 17, 2016 • 27 min
Lyssna till Tomas Nygren som predikar andra delen i serien Epiphany. Dagens text: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:4-26
Epiphany - Del 1: Jesu dop
Jan 10, 2016 • 29 min
Lyssna till Jakob Rönnerfors som predikar första delen i serien Epiphany. Dagens text: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22
Guds hus - Nyårssöndagen
Jan 3, 2016 • 15 min
Lyssna till Mattias Roth som predikar utifrån temat “Guds hus”, Nyårssöndagen 2016. Dagens text: Jes 55:5-7, Rom 12:1-2, Mark 11:15-19
Guds barn - Julsöndagen
Dec 27, 2015 • 28 min
Lyssna till Gunilla Persson som predikar utifrån temat “Guds barn”, Julsöndagen 2015. Dagens text: 2 Mos 1:15-21, 2 Tim 3:14-15, Mark 10:13-16
Du ska ge honom namnet Jesus - Fjärde advent
Dec 20, 2015 • 27 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson predika på gudstjänsten den fjärde advent 2015.
Bana väg för Herren - Tredje advent
Dec 13, 2015 • 30 min
Lyssna till Magnus Persson predika på gudstjänsten den tredje advent 2015.
Guds rike är nära - Andra advent
Dec 6, 2015 • 30 min
Lyssna till Kai Johansen predika på gudstjänsten den andra advent 2015.
Ett Nådens år - Första advent
Nov 29, 2015 • 36 min
Lyssna till Magnus Persson predika på gudstjänsten den första advent 2015.
ALIENS - del 11
Nov 22, 2015 • 45 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 10
Nov 15, 2015 • 37 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 9
Nov 8, 2015 • 39 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
Alla själars dag
Nov 1, 2015 • 32 min
Från Alla själars dag den 1 november 2015.
ALIENS - del 8
Oct 25, 2015 • 28 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 7
Oct 18, 2015 • 22 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 5
Sep 20, 2015 • 33 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
OM DOPET (Matt 28:18-20)
Sep 15, 2015 • 40 min
En undervisning om dopet från Matt 28:18-20 av Sara Lindholm.
ALIENS - del 4
Sep 13, 2015 • 27 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 3
Sep 6, 2015 • 31 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr 4:16
ALIENS - del 2
Aug 30, 2015 • 38 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr ‭4:16‬
ALIENS - del 1
Aug 23, 2015 • 35 min
ALIENS - en predikoserie från Första Petrusbrevet. Om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud - 1 Petr ‭4:16‬
HERRENS BÖN - del 8
Aug 16, 2015 • 25 min
Det här är åttonde delen i serien HERRENS BÖN med Sara Lindholm.
HERRENS BÖN - del 7
Aug 9, 2015 • 25 min
Det här är sjunde delen i serien HERRENS BÖN med Christian Lindstedt.
HERRENS BÖN - del 6
Aug 2, 2015 • 36 min
Det här är sjätte delen i serien HERRENS BÖN med Kai Johansen.
HERRENS BÖN - del 5
Jul 26, 2015 • 31 min
Det här är femte delen i serien HERRENS BÖN med Stina Johansen.
HERRENS BÖN - del 4
Jul 19, 2015 • 24 min
Det här är fjärde delen i serien HERRENS BÖN med Johanna Persson.
HERRENS BÖN - del 3
Jul 12, 2015 • 35 min
Det här är tredje delen i serien HERRENS BÖN med Orlando Pastene.
HERRENS BÖN - del 2
Jul 5, 2015 • 19 min
Det här är andra delen i serien HERRENS BÖN med Jakob Sanfridsson.
HERRENS BÖN - del 1
Jun 28, 2015 • 31 min
Det här är första delen i serien HERRENS BÖN med Pär Widén.
ANDEN - del 4
Jun 6, 2015 • 35 min
Det här är fjärde delen i serien ANDEN med Christian Lindstedt.
ANDEN - del 3
May 31, 2015 • 37 min
Det här är tredje delen i serien ANDEN med Magnus Persson.
ANDEN - del 2
May 24, 2015 • 30 min
Det här är andra delen i serien ANDEN med Magnus Persson.
ANDEN - del 1
May 17, 2015 • 29 min
Det här är första delen i serien ANDEN med Magnus Persson.
GENESIS - del 13
May 10, 2015 • 40 min
Det här är trettonde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
GENESIS - del 12
May 3, 2015 • 38 min
Det här är tolfte delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Christian Lindstedt.
GENESIS - del 11
Apr 19, 2015 • 34 min
Det här är elfte delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Kai Johansen.
GENESIS - del 10
Apr 12, 2015 • 40 min
Det här är tionde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Jonas Q.
GENESIS - del 9
Mar 22, 2015 • 33 min
Det här är nionde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Jakob Sanfridsson.
Gästtalare: Roland Hellsten
Mar 15, 2015 • 56 min
Lyssna till undervisningen från gästtalaren Roland Hellsten från den 15 mars 2015.
GENESIS - del 8
Mar 8, 2015 • 40 min
Det här är åttonde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
GENESIS - del 7
Mar 1, 2015 • 31 min
Det här är sjunde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Christian Lindstedt.
GENESIS - del 6
Feb 22, 2015 • 37 min
Det här är sjätte delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Jonas Q.
GENESIS - del 5
Feb 15, 2015 • 44 min
Det här är femte delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
GENESIS - del 4
Feb 8, 2015 • 35 min
Det här är fjärde delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Sara Lindholm.
GENESIS - del 3
Feb 1, 2015 • 44 min
Det här är tredje delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
GENESIS - del 2
Jan 25, 2015 • 41 min
Det här är andra delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
GENESIS - del 1
Jan 18, 2015 • 49 min
Det här är första delen i serien GENESIS - i begynnelsen med Magnus Persson.
VI TROR - Del 14
Dec 14, 2014 • 32 min
Det här är fjortonde och sista delen i serien VI TROR med Jakob Sanfridsson.
VI TROR - Del 13
Dec 7, 2014 • 45 min
Det här är trettonde delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 12
Nov 23, 2014 • 35 min
Det här är tolfte delen i serien VI TROR med Jonas Q.
VI TROR - Del 11
Nov 16, 2014 • 38 min
Det här är elfte delen i serien VI TROR med Sara Lindholm.
VI TROR - Del 10
Nov 9, 2014 • 41 min
Det här är tionde delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 9
Oct 26, 2014 • 44 min
Det här är nionde delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 8
Oct 19, 2014 • 30 min
Det här är åttonde delen i serien VI TROR med Christian Lindstedt.
VI TROR - Del 7
Oct 12, 2014 • 41 min
Det här är sjunde delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 6
Oct 5, 2014 • 38 min
Det här är sjätte delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 5
Sep 28, 2014 • 33 min
Det här är femte delen i serien VI TROR med Christian Lindstedt.
VI TROR - Del 4
Sep 21, 2014 • 40 min
Det här är fjärde delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
VI TROR - Del 3
Sep 14, 2014 • 32 min
Det här är tredje delen i serien VI TROR med Christian Lindstedt.
VI TROR - Del 2
Sep 7, 2014 • 33 min
Det här är andra delen i serien VI TROR med Jonas Q.
VI TROR - Del 1
Aug 31, 2014 • 34 min
Det här är första delen i serien VI TROR med Magnus Persson.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 8 (Psalm 92)
Aug 17, 2014 • 31 min
Det här är åttonde delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Carolina Mellergård.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 7 (Psalm 139)
Aug 10, 2014 • 35 min
Det här är sjunde delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Anders Jonasson.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 6 (Psalm 95)
Aug 3, 2014 • 40 min
Det här är sjätte delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Claes Leverström.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 5 (Psalm 119)
Jul 27, 2014 • 35 min
Det här är femte delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Johanna Persson.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 4 (Psalm 121)
Jul 20, 2014 • 26 min
Det här är fjärde delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Annacarin Wettefors.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 3 (Psalm 51)
Jul 13, 2014 • 23 min
Det här är tredje delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Mattias Roth.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 2 (Psalm 103)
Jul 6, 2014 • 26 min
Det här är andra delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Erik Thordin.
THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Del 1 (Psalm 40)
Jun 29, 2014 • 28 min
Det här är första delen i sommartemat THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES från Psaltaren. Talare: Åsa Qvarsebo.
VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? - DEL 5
Jun 22, 2014 • 39 min
Det här är femte delen i serien VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? Talare: Magnus Persson.
VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? - DEL 4
Jun 15, 2014 • 38 min
Det här är tredje delen i serien VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? Talare: Sara Lindholm.
VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? - DEL 3
Jun 8, 2014 • 50 min
Det här är tredje delen i serien VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? Talare: Magnus Persson.
VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? - DEL 2
Jun 1, 2014 • 39 min
Det här är andra delen i serien VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? Talare: Christian Lindstedt.
VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? - DEL 1
May 25, 2014 • 52 min
Det här är första delen i serien VÄGSKÄL - Härlighetens eller Korsets väg? Talare: Magnus Persson.
Gud rättfärdiggör syndare - som Abraham, David och Paulus (Rom 4:1-8)
May 18, 2014 • 34 min
Lyssna till Gud rättfärdiggör syndare - som Abraham, David och Paulus (Rom 4:1-8) Talare: Pär Widén.
VÅRT UPPDRAG - DEL 3
May 5, 2014 • 48 min
Lyssna till VÅRT UPPDRAG - DEL 3 i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Sara Lindholm.
VÅRT UPPDRAG - DEL 2
Apr 27, 2014 • 46 min
Lyssna till VÅRT UPPDRAG - DEL 2 i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Christian Lindstedt.
KORSETS DÅRSKAP
Apr 20, 2014 • 44 min
Lyssna till KORSETS DÅRSKAP med Jonas Q inspelat på påsken 2014.
VÅRT UPPDRAG - DEL 1
Apr 13, 2014 • 51 min
Lyssna till tolfte delen (VÅRT UPPDRAG - DEL 1) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
VÅRT LIV - LÄRJUNGASKAP (DEL 2)
Apr 6, 2014 • 46 min
Lyssna till elfte delen (VÅRT LIV - LÄRJUNGASKAP) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
VÅRT LIV - LÄRJUNGASKAP (DEL 1)
Mar 30, 2014 • 38 min
Lyssna till tionde delen (VÅRT LIV - LÄRJUNGASKAP) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
VÅRT LIV - GEMENSKAP
Mar 23, 2014 • 63 min
Lyssna till nionde delen (VÅRT LIV - GEMENSKAP) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
VÅRT LIV - GUDSTJÄNST
Mar 16, 2014 • 39 min
Lyssna till åttonde delen (VÅRT LIV - GUDSTJÄNST) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Gunilla Persson.
SOLI DEO GLORIA - ÅTERERÖVRA ETT LIV TILL GUDS ÄRA
Feb 23, 2014 • 66 min
Lyssna till sjätte delen (SOLI DEO GLORIA - ÅTERERÖVRA ETT LIV TILL GUDS ÄRA) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
SOLA FIDE - ÅTERSTÄLLA EN FÖRVRÄNGD TRO
Feb 16, 2014 • 64 min
Lyssna till femte delen (SOLA FIDE - ÅTERSTÄLLA EN FÖRVRÄNGD TRO) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
SOLA GRATIA - ÅTERUPPTÄCK FÖRUNDERLIG NÅD
Feb 9, 2014 • 64 min
Lyssna till fjärde delen (SOLA GRATIA - ÅTERUPPTÄCK FÖRUNDERLIG NÅD) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
SOLUS CHRISTUS - ÅTERLÖS ÅTERLÖSAREN
Feb 2, 2014 • 68 min
Lyssna till tredje delen (SOLUS CHRISTUS - ÅTERLÖS ÅTERLÖSAREN) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
SOLA SCRIPTURA - ÅTERVÄND TILL SKRIFTEN
Jan 26, 2014 • 60 min
Lyssna till andra delen (SOLA SCRIPTURA - ÅTERVÄND TILL SKRIFTEN) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
AD FONTES - ÅTERUPPTÄCK VÅR BERÄTTELSE OCH VÅRA RÖTTER
Jan 19, 2014 • 49 min
Lyssna till första delen (AD FONTES - ÅTERUPPTÄCK VÅR BERÄTTELSE OCH VÅRA RÖTTER) i vår UNITED REFORMISSION, VÅR TRO – VÅRT LIV – VÅRT UPPDRAG serie med Magnus Persson.
GUDS TROFASTHET OCH MAKT
Jan 5, 2014 • 43 min
Lyssna till Jonas Q när han undervisar GUDS TROFASTHET OCH MAKT.
GUD ÄR MED OSS
Dec 29, 2013 • 34 min
Lyssna till Maria Nyang-Jørgensen när hon undervisar GUD ÄR MED OSS.
GUD KOMMER TILL OSS
Dec 22, 2013 • 31 min
Lyssna till Henrik Kackur när han undervisar GUD KOMMER TILL OSS.
CHANGED - del 13
Dec 1, 2013 • 50 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den sista delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 12
Nov 24, 2013 • 34 min
Lyssna till Sara Lindholm när hon undervisar den tolfte delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 11
Nov 17, 2013 • 55 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den elfte delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 10
Nov 3, 2013 • 57 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den tionde delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 9
Oct 27, 2013 • 43 min
Lyssna till Gunilla Persson när hon undervisar den nionde delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 8
Oct 20, 2013 • 58 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den åttonde delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
UNITED HEARTBEAT 13 OKT
Oct 13, 2013 • 66 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar på UNITED HEARTBEAT den 13 oktober 2013.
CHANGED - del 7
Oct 6, 2013 • 40 min
Lyssna till Lena Pommer när hon undervisar den sjunde delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 6
Sep 29, 2013 • 46 min
Lyssna till Jonas Q när han undervisar den sjätte delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 5
Sep 22, 2013 • 38 min
Lyssna till Jonas Q när han undervisar den femte delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 4
Sep 15, 2013 • 29 min
Lyssna till Jakob Sanfridsson när han undervisar den fjärde delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 3
Sep 8, 2013 • 52 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den tredje delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 2
Sep 1, 2013 • 41 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den andra delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
CHANGED - del 1
Aug 25, 2013 • 58 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar första delen i serien CHANGED - Genom Guds nåd till Guds ära.
LÅT OSS DÄRFÖR…
Aug 18, 2013 • 45 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar budskapet “LÅT OSS DÄRFÖR…” utifrån Hebreerbrevet 10:19-25 från United Heartbeat 18 augusti 2013.
JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET
Aug 4, 2013 • 38 min
Lyssna till Sara Lindholm när hon undervisar den sjätte delen i serien JAG ÄR.
JAG ÄR DEN GODE HERDEN
Jul 28, 2013 • 43 min
Lyssna till Christian Lindstedt när han undervisar den femte delen i serien JAG ÄR.
JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET
Jul 14, 2013 • 37 min
Lyssna till Pär Widen när han undervisar den tredje delen i serien JAG ÄR.
JAG ÄR LIVETS BRÖD
Jun 30, 2013 • 34 min
Lyssna till Andreas Franner när han undervisar den första delen i serien JAG ÄR.
WIRED FOR WORSHIP - DEL 5
Jun 23, 2013 • 46 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den femte och sista delen i serien WIRED FOR WORSHIP.
WIRED FOR WORSHIP - DEL 4
Jun 16, 2013 • 42 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den fjärde delen i serien WIRED FOR WORSHIP.
WIRED FOR WORSHIP - DEL 3
Jun 9, 2013 • 42 min
Lyssna till Christian Lindstedt när han undervisar den tredje delen i serien WIRED FOR WORSHIP.
WIRED FOR WORSHIP - DEL 2
Jun 2, 2013 • 56 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den andra delen i serien WIRED FOR WORSHIP.
WIRED FOR WORSHIP - DEL 1
May 19, 2013 • 49 min
Lyssna till Magnus Persson när han undervisar den första delen i serien WIRED FOR WORSHIP.
UNITED FOREVER - DEL 2
May 12, 2013 • 61 min
Lyssna till Magnus och Gunilla Persson när de undervisar den andra och sista delen i serien UNITED FOREVER.
UNITED FOREVER - DEL 1
May 5, 2013 • 58 min
Lyssna till Magnus och Gunilla Persson när de undervisar den första delen i serien UNITED FOREVER.
SAVED - DEL 12: STYRKTA
Apr 28, 2013 • 54 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar tolfte delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 11: FÖRENADE
Apr 14, 2013 • 35 min
Lyssna till Sara Lindholm när han predikar elfte delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 10: INKLUDERAD
Apr 7, 2013 • 39 min
Lyssna till Christian Lindstedt när han predikar tionde delen i undervisningsserien SAVED.
EVANGELIUM - GODA NYHETER
Mar 31, 2013 • 39 min
Lyssna till undervisningen EVANGELIUM - GODA NYHETER med pastor MAGNUS PERSSON.
SAVED - DEL 9: FRÄLST
Mar 24, 2013 • 46 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar nionde delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 8: LEVANDE
Mar 17, 2013 • 52 min
Lyssna till Jonas när han predikar åttonde delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 7: UPPLYST
Mar 10, 2013 • 50 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar sjunde delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 6: ANDENS SIGILL
Feb 24, 2013 • 45 min
Lyssna till Jonas Q när han predikar sjätte delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 5: FÖRUTBESTÄMD
Feb 17, 2013 • 47 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar femte delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 4: FRIKÖPT
Feb 10, 2013 • 50 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar fjärde delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 3: ADOPTERAD
Feb 3, 2013 • 50 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar tredje delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 2: UTVALD
Jan 20, 2013 • 49 min
Lyssna till Jonas Q när han predikar andra delen i undervisningsserien SAVED.
SAVED - DEL 1: VÄLSIGNAD
Jan 13, 2013 • 56 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar första delen i undervisningsserien SAVED.
VANITY FOOLS - del 10
Dec 2, 2012 • 49 min
Lyssna till Christian Lindstedt när han predikar sista delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 9
Nov 25, 2012 • 40 min
Lyssna till Sara Lindholm när hon predikar nionde delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 8
Nov 18, 2012 • 39 min
Lyssna till Lena Pommer när hon predikar åttonde delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 7
Nov 11, 2012 • 43 min
Lyssna till Sara Lindholm när hon predikar sjunde delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 6
Nov 4, 2012 • 50 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar sjätte delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 5
Oct 28, 2012 • 31 min
Lyssna till Patrik Lindholm när han predikar femte delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 4
Oct 14, 2012 • 52 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar fjärde delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 3
Oct 7, 2012 • 37 min
Lyssna till Sara Lindholm när hon predikar tredje delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 2
Sep 30, 2012 • 51 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar andra delen i undervisningsserien VANITY FOOLS
VANITY FOOLS - del 1
Sep 23, 2012 • 53 min
Lyssna till Magnus Persson när han predikar första delen i undervisningsserien VANITY FOOLS