Psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa hos unga

www.ur.se/play/162650
Varje person som mår dåligt är en person för mycket, sa psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren i sitt inledningstal till konferensen Psykisk ohälsa hos unga 2011. I en serie föreläsningar ligger fokus på barn och ungas psykiska hälsa; den senaste for


Psykisk hälsa och missbruk hos unga
Feb 22, 2011 • 40 min
Det värsta du kan göra är att berätta för en ungdom som tar narkotika att det är olagligt. Det säger Anders Tengström, forskningschef vid KI och Maria Ungdom. Idag vet vi att psykisk ohälsa och missbruk hänger tätt samman. Anders Tengströms föreläsning…
När ett barn inte vill leva längre
Feb 22, 2011 • 38 min
När Linnéa var 14 år berättade hon att hon inte ville leva till hon blev 15. Åtta dagar före sin femtonde födelsedag tog hon sitt liv. Ludmilla Rosengren är läkare och KBT-terapeut men först och främst är hon mamma till Linnéa. Hon berättar hur det är att…
Unga som begår sexuella övergrepp
Feb 22, 2011 • 42 min
Cecilia Kjellgren är socionom och har under många år forskat på området barn som begår sexuella övergrepp. Varför begår ett barn eller en ung person sexuella övergrepp på ett annat barn eller en vuxen? Vilka är de här personerna och hur kan vi känna igen…
Barn som utmanar
Feb 21, 2011 • 25 min
En mängd beteenden hos barn har vuxna förståelse för, men vissa gör den vuxne mest arg. Det kan handla om barn som har svårigheter att begripa den värld de befinner sig i. Björn Kadesjö är barnläkare och försöker utifrån sin erfarenhet och kunskap skapa…
Barn som tänker annorlunda
Feb 21, 2011 • 33 min
Det handlar om barn som har svårt att tolka sin omvärld och förstå det sociala samspelet. Hur kan vi tidigt känna igen och förstå barn med svårigheter inom autismspektrumet? Läkaren Eva Nordin Olsson har lång erfarenhet av att jobba med barn som tänker…
Att leva med Tourettes
Feb 21, 2011 • 31 min
Ända sedan han var liten har ljud, avancerade ritualer och komplicerade tankegångar styrt Pelle Sandstraks liv. Som vuxen slutade han att tvätta sig och flyttade in i en övergiven bil. På radio hörde han en professor tala om ett udda syndrom: Tourettes.…
Från ensam flykting till riksdagsledamot
Feb 21, 2011 • 24 min
Han vet inte hur gammal han var, men hans första minne är när han ensam kliver på bussen bort från Irak. Idag vet Hanif Bali att han var tre år och kriget hade just brutit ut. Bussen tog honom bort från hans familj till Sverige. Idag är Hanif Bali (M)…
Tillsammans för en bättre hälsa
Feb 21, 2011 • 13 min
Sarah Wamala, generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut berättar tillsammans med Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen och Göran Stiernstedt, hur myndigheterna ska arbeta gemensamt för att nå målen; friskare barn och unga. Arrangör: Expo medica.
Inledning
Feb 21, 2011 • 13 min
Ing-Marie Wieselgren, psykiatriker och utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, invigningstalar på konferensen Psykisk ohälsa hos unga arrangerad av Expo medica.