U ambonu

U ambonu

www.fortna.eu/uambonu
Slovo na neděli připravují L. Heryán - P. Vaďura - J. Hanák - J. Prokeš - P. Pola - P. Glogar // Slovo na týden nabídnou B. Fliedr - B. Šmejdová - J. Šiktancová - R. Svatoň - M. Kašpárková. Nový díl vždy v pondělí a v pátek


Bob Fliedr - Zbyla jen policie a nebe // Slovo na týden - 19. 10. 2020
Oct 18 • 9 min
Josef Prokeš - Dopis pro vás // Slovo na neděli - 16. 10. 2020
Oct 15 • 12 min
Nynější čas nemusíme brát jako nějaké provizorium. Můžeme jej vzít jako čas naší životní cesty a zkušenosti. Stejně tak i křesťanský život a neděle můžeme žit i nyní plnohodnotně.
Barbora Šmejdová -Ztracený dopis zkušeného ďábla // Slovo na týden - 12. 10. 2020
Oct 11 • 8 min
Petr Glogar - Pozvání na svatbu // Slovo na neděli - 9. 10. 2020
Oct 8 • 10 min
Jsme zváni na svatbu. Pozvání platí pro všechny jak říká Písmo a to bez výjimek.
Marcela Kašpárková - Vnímavé srdce // Slovo na týden - 5. 10. 2020
Oct 4 • 7 min
Jan Hanák: Vinice // Slovo na neděli - 2. 10. 2020
Oct 1 • 8 min
Křesťan není ten, který vytváří tunu svých stoprocentně pravdivých tezí a jimi bombarduje svět. Křesťan je neustále na cestě, kde zátěž tezí jen zbytečně zdržuje a unavuje. A není na té cestě sám. Ani zdaleka.
Jaroslava Šiktancová - Voda, vzduch a slova // Slovo na týden - 28. 9. 2020
Sep 27 • 8 min
Petr Vaďura - Izrael a jeho úděl // Slovo na neděli - 25. 9. 2020
Sep 24 • 14 min
Robert Svatoň - Existuje Boží prozřetelnost? // Slovo na týden - 21. 9. 2020
Sep 20 • 11 min
Pavel Pola - Velkorysost a milosrdenství v přímém přenosu // Slovo na neděli - 18. 9. 2020
Sep 17 • 12 min
Podobenství o dělnících na vinici. Stojí Bůh o spolupráci s námi? Chce nám říci, že nikdy není pozdě? V které fázi podobenství jsme my? Jsme na tržišti, nebo na vinici?
Bob Fliedr - O tradici trochu jinak // Slovo na týden - 6. 7. 2020
Sep 13 • 10 min
Propojení výrazných postav české historie s naší péčí o svobodu je páteř tradice. Povinný předmět našeho zájmu, pokud se nechceme nechat chytit do sítí různých populistů a extremistů Je to živá látka určená k uchopení rozumem i citem. Látka, která zve…
Ladislav Heryán - O odpuštění // Slovo na neděli - 11. 9. 2020
Sep 10 • 12 min
Člověku již odpuštěno bylo a žije v neustálém odpuštění. Jen se k tomuto stavu vnitřní svobody dané životem v Bohu musí jako Ježíš dopracovat. Jakmile z tohoto velkého Božího odpuštění něco okusíme, rázem se dluhy, které vůči nám mají ostatní stanou…
Barbora Šmejdová - Stále online // Slovo na týden - 7. 9. 2020
Sep 6 • 10 min
Je možné být duchovně online, stejně jako na chytrém telefonu? I náš život může být modlitbou tady a teď.
Josef Prokeš - Jednota nad konfliktem // Slovo na neděli - 4. 9. 2020
Sep 3 • 10 min
Bůh nás povolává k jednotě v různosti. Pravda bez lásky přináší chlad. Vytvářejme prostor, kde je možné vyslovit kritiku v lásce. Tři momenty nedělního evangelia od vodňanského faráře Josefa Prokeše.
Marcela Kašpárková - Vypravěči příběhů // Slovo na týden - 31. 8. 2020
Aug 30 • 12 min
Petr Glogar - Zazděné dveře // Slovo na neděli - 28. 8. 2020
Aug 27 • 11 min
Jaroslava Šiktancová - Osvícení jedné věty // Slovo na týden - 24. 8. 2020
Aug 23 • 7 min
“No to jste ale vynechala tu větu”, pravil pan Kraus, “tu v mých očích nejdůležitější.” Jakmile se začnu nořit do nějaké úvahy, vytane mi na mysli povědomý sbor mých dospělých autorit. Co všechno asi vědí, z té veliké dálky, která je stejně jako u…
Jan Hanák: Vystavit na světlo // Slovo na neděli - 21. 8. 2020
Aug 20 • 6 min
Rozumím té touze zapomenout či přímo zakázat jakoukoli vzpomínku na některou událost dějin, na niž zrovna není hezký pohled. Ale stejně tak mám za to, že této touze nesmím nikdy podlehnout. Jak se mohu postavit temnotě, když ji vygumuji, zbavím existence?
Robert Svatoň - Tělo k proměnění a slávě Boží // Slovo na týden - 17. 8. 2020
Aug 16 • 12 min
Petr Vaďura - Jsme děti, nebo psi? // Slovo na neděli - 14. 8. 2020
Aug 13 • 13 min
B. Fliedr - Lokajové versus občané // Slovo na týden - 10. 8. 2020
Aug 9 • 9 min
Pavel Pola - Eliáš // Slovo na neděli - 7. 8. 2020
Aug 6 • 9 min
Mystika není něco pro vybrané jedince, co by se týkalo jen specialistů. Je to umění vnímat tento svět a žít naplno svůj život. Je pozváním pro každého a cestou paradoxu. O inspiraci prorokem Eliášem vypráví bosý karmelitán Pavel Pola.
Barbora Šmejdová - Jakou chuť má zákon? // Slovo na týden - 3. 8. 2020
Aug 2 • 8 min
L. Heryán - Adrenalin Eucharistie // Slovo na neděli - 31. 7. 2020
Jul 30 • 15 min
Marcela Kašpárková - Bratr roháč a 27 kabelek // Slovo na týden - 27. 7. 2020
Jul 26 • 19 min
Choďte co nejvíce do přírody. Choďte tam jemně a citlivě, ne jako páni tvorstva, ale jako součást Božího stvoření. O ekologické zabedněnosti a lhostejnosti, ale také o setkáváních s většími i menšími bratry vypráví od Berounky Marcela Kašpárková.
Josef Prokeš - Vidět v sobě poklad // Slovo na neděli - 24. 7. 2020
Jul 23 • 9 min
Co když tím pokladem jsem já sám? Někde ukrytý, zasypaný prachem všednosti. Každopádně nezářím. A Ježíš přichází a stává se člověkem proto, aby tenhle poklad - mě - hledal. Slovo na neděli nabízí vodňanský farář Josef Prokeš.
J. Šiktancová: Jít až za slova // Slovo na týden - 20. 7. 2020
Jul 19 • 10 min
Od chvíle, kdy pocítíte, že ne v kostele, ale skrze kostel, hledáte a nacházíte, se ono “proč chodit do kostela” stane vaší vlastní otázkou. A ty bývají nejtěžší. Na dětskou cestu do kostela a na procházku po Petříně nás zve režisérka Jaroslava Šiktancová.
Petr Glogar - Komu je podobný můj Bůh // Slovo na neděli - 17. 7. 2020
Jul 16 • 9 min
Ježíš nedává nikdy řadu testů před tím, než někoho uzdravuje. Uzdravení budou ti, kterých se lze dotknout. Zdá se, že tak jednoduché to je. Není tam žádný test z věrouky nebo z morálky. Nezkoumá se, zda jsi žid, gay, pokřtěný nebo zažiješ první…
R. Svatoň - Svět, od stvoření ke království // Slovo na týden - 13. 7. 2020
Jul 12 • 11 min
Tématům jako je příroda, hmota nebo kosmos se teologové věnují jen ojediněle. Bůh ale na samém počátku vysazuje zahradu a prvního Adama hněte z prachu země. A raduje se nad svým dílem, protože je dobré. Slovo na týden přináší olomoucký teolog Robert…
J. Hanák - Hluboká orba // Slovo na neděli - 10. 7. 2020
Jul 9 • 10 min
Z vody vzešel život a voda skrápí zemi, aby mohla klíčit a rašit. Naším úkolem je připravit půdu. Hluboká orba bývá bolavá, převrací a na světlo vytahuje dlouho skryté. Slovo na neděli posílá z Bohdalic na Hané Jan Hanák.
B. Fliedr - Na prahu zkoušek // Slovo na týden - 6. 7. 2020
Jul 5 • 11 min
Nastává doba zvýšeného výskytu osobních zkoušek. Lidé jim obvykle dávají negativní znaménko, ale jsou to chvíle, které nás motivují k vlastní proměně. Americký františkán Richard Rohr o nich mluví jako o bytí na prahu, kdy jsme opustili jeden prostor,…
P. Vaďura - Bůh v dějinách // Slovo na neděli - 3. 7. 2020
Jul 2 • 15 min
Tváří v tvář utrpení se ptáme A kde byl Bůh? Proč nezasáhl? Tuto neděli si otázku po tom, jak a zda vůbec Bůh zasahuje do dějin, znovu pokládá Petr Vaďura.
Barbora Šmejdová - Cesta do pohádky // Slovo na týden - 29. 6. 2020
Jun 28 • 9 min
P. Pola - Beru všechno // Slovo na neděli - 26. 6. 2020
Jun 25 • 11 min
Marcela Kašpárková - Každodenní zázraky // Slovo na týden - 22. 6. 2020
Jun 21 • 12 min
O zázracích, které jsou kolem nás a o tom, jak se můžeme stát jejich součástí vypráví publicistka Marcela Kašpárková.
L. Heryán - Proroci a učedníci // Slovo na neděli - 19. 6. 2020
Jun 18 • 12 min
Jaroslava Šiktancová - V duchu // Slovo na týden - 15. 6. 2020
Jun 14 • 7 min
Určitě to všichni znáte, že se vám něco výrazného nad ránem zdá a ten obraz držíte při probuzení jasně v paměti. Ale než si připravíte snídani, ty obrazy se zamlží a slova se začnou vytrácet. Jak to bylo, říkáte si? Co vlastně myslíme tím, když říkáme…
J. Prokeš - Jaký by byl Ježíš farář? // Slovo na neděli - 12. 6. 2020
Jun 11 • 11 min
Jak by to vypadalo, kdyby se v naší farnosti stal farářem Ježíš? Ježíš mě osobně a velmi hluboce posílá. I já jsem povolán být apoštolem. Nezůstávejme tedy u úvah, ale hledejme svoje pole působnosti a vyjděme.
Robert Svatoň - Bůh a město // Slovo na týden - 8. 6. 2020
Jun 7 • 11 min
Můžeme říci, že dějiny spásy začínají v zahradě a končí ve městě. Město nikdy neoznačovalo jen soubor staveb, ale též pospolitost těch, co v něm bydlí. Bůh žije i v našem městě - v našich radostech, tužbách, bolestech atd.
Petr Glogar - Tančící Bůh // Slovo na neděli - 5. 6. 2020
Jun 4 • 10 min
Bob Fliedr - Nalomené třtiny // Slovo na týden - 1. 6. 2020
May 31 • 8 min
Jan Hanák - Letnice // Slovo na neděli - 29. 5. 2020
May 28 • 17 min
Barbora Šmejdová - Nebojme se být obyčejní // Slovo na týden - 25. 5. 2020
May 24 • 9 min
Jak si můžeš myslet, že bych já zrovna mluvil k lidu? Mohli se zeptat mnozí obyčejní lidé, které Ježíš oslovil. A tak dnes - obyčejně i neobyčejně - mluví U ambonu také teoložka Barbora Šmejdová.
Petr Vaďura - Náš úkol // Slovo na neděli - 22. 5. 2020
May 21 • 10 min
Novou řadu U ambonu zahajuje svým slovem na neděli Petr Vaďura - farář evangelistické církve metodistické v Tachově.
Pestrost - Setkání - Cesta - 18. 5. 2020
May 17 • 16 min
V závěrečném dílu této série U ambonu se potkává všech šest kazatelů, kteří nás po dva měsíce provázeli svým každodenním slovem. Ambon bude pokračovat v novém od pátku 22. 5. Nové i známé hlasy uslyšíte každé pondělí a pátek.
P. Glogar - Vykročení na cestu - 17. 5. 2020
May 16 • 14 min
L. Heryán - Aby radost nezmizela - 16. 5. 2020
May 15 • 18 min
T. Roule - Zas nějaké novoty - 15. 5. 2020
May 14 • 15 min
P. Pola - Služebník, obchodník, přítel - 14. 5. 2020
May 13 • 16 min
J. Prokeš - Být plodný Božím způsobem - 13. 5. 2020
May 12 • 13 min
P. Vacík - Rady na cestu - 12. 5. 2020
May 11 • 14 min
P. Glogar - Pevnost v tekutosti doby - 11. 5. 2020
May 10 • 11 min
L. Heryán - O zázraku života - 10.5.2020
May 9 • 18 min
T. Roule - Bůh se nevzdává - 9. 5. 2020
May 9 • 16 min
P. Pola - Otčenáš pozpátku - 8. 5. 2020
May 7 • 5 min
J. Prokeš - Pravidlo svítání - 7. 5. 2020
May 6 • 10 min
P. Vacík - Cesta osvícení - 6. 5. 2020
May 5 • 9 min
P. Glogar - Dotýkat se neuchopitelného - 5. 5. 2020
May 4 • 14 min
L. Heryán - O krásném pastýři - 4. 5. 2020
May 3 • 11 min
T. Roule - Kdo je to dobrý pastýř? - 3. 5. 2020
May 2 • 22 min
P. Pola - Kam bychom šli? 2. 5. 2020
May 1 • 11 min
J. Prokeš - Naslouchající Ananiáš, naslouchající církev… 1. 5. 2020
Apr 30 • 12 min
P. Vacík - Zastavte ten vůz! 30. 4. 2020
Apr 29 • 16 min
P. Glogar - Je dobré, nemít všechno - 29. 4. 2020
Apr 28 • 12 min
L. Heryán - O chlebu života - 28. 4. 2020
Apr 27 • 14 min
T. Roule - Jáhen Štěpán - 27. 4. 2020
Apr 26 • 16 min
P. Pola - Cesta zklamaných nadějí 26. 4. 2020
Apr 25 • 13 min
J. Prokeš - Vycházející Bůh a vycházející církev - 25. 4. 2020
Apr 24 • 10 min
P. Vacík - Petr Ježíše nemiluje 24. 4. 2020
Apr 23 • 18 min
P. Glogar - Bůh má barvy rád - 23. 4. 2020
Apr 22 • 10 min
L. Heryán - Tak Bůh miloval svět - 22. 4. 2020
Apr 21 • 17 min
T. Roule - Nikodém - 21. 4. 2020
Apr 20 • 20 min
P. Pola - Byl to porod … 20. 4. 2020
Apr 19 • 9 min
J. Prokeš - Proměna a má každodennost - 19. 4. 2020
Apr 18 • 14 min
P. Vacík - Nemůžeme přece mlčet 18. 4. 2020
Apr 17 • 17 min
P. Glogar - Hoďme síť na pravou stranu - 17. 4. 2020
Apr 16 • 11 min
L. Heryán - Velikonoční zázrak 16.4.2020
Apr 15 • 14 min
T. Roule - Všichni jsme Teofil - 15. 4. 2020
Apr 14 • 17 min
P. Pola - Kde se rodí naděje 14. 4. 2020
Apr 13 • 8 min
P. Vacík - Dnes Kristus nevstal 12. 4. 2020
Apr 11 • 8 min
Na zemi je dnes veliké ticho
Apr 10 • 5 min
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Ze starobylé homilie na Bílou sobotu čte Jaroslava Šiktancová
L. Heryán - Domilováno do krajnosti jest - 10. 4. 2020
Apr 9 • 16 min
Ježíš když umírá na kříži, řekne: ” Dokonáno jest.” Řecké slovo teleió, které je na tomto místě použito má stejný kořen a znamená dokončit, dovršit, naplnit, ale také učinit dokonalým, či dospět k dovršení dokonalosti. Ježíš vlastně říká: “Domilováno do…
J. Prokeš - Hostina - jezme a pijme - 9. 4. 2020
Apr 8 • 10 min
T. Roule - Plivnutí - 8. 4. 2020
Apr 7 • 16 min
Jak si má Bůh vyložit to, co se odehrálo v tom dlouhém příběhu pašijí? Stačí jednoduché gesto, které to shrnuje všechno.
P. Glogar - Dnešek je ten pravý den - 7. 4. 2020
Apr 6 • 17 min
P. Vacík - Velikonoce podle svýho - 6. 4. 2020
Apr 5 • 12 min
Jestli chodíte do kostela, tak si spočítejte, kolik byste tam tento týden strávili času. A tenhle čas teď máte k dispozici. Pár tipů, jak ho strávit, posílá Petr Vacík.
P. Pola - Bohoslužba ve zbořeném chrámě - 5. 4. 2020
Apr 4 • 10 min
Není to náhradní řešení, v tomto chrámě se s Bohem můžeme setkávat tím zcela jedinečným a nejintimnějším způsobem, jaký je možný.
T. Roule - Utopie - 4.4.2020
Apr 3 • 16 min
Slovo na sobotu a také pár myšlenek svého jmenovce Tomáše posílá Tomáš Roule.
P. Glogar - Kulhající a požehnaní - 3. 4. 2020
Apr 2 • 13 min
O zápase s Jákobem vypráví Petr Glogar.
L. Heryán - Kdo to zde vlastně mluví? - 2.4.2020
Apr 1 • 13 min
“Dříve, než byl Abrahám, já jsem.” Kdo je vlastně ten Ježíš? Kristus není jen Ježíšovo příjmení. Zamyšlení nad evangeliem nabízí ve čtvrtek 2. dubna Ladislav Heryán.
P. Vacík - Všichni jsme Lazar - 1. 4. 2020
Mar 31 • 13 min
Můžeme to brát doslova a nebo vážně, říká ve středu 1. dubna Petr Vacík.
P. Pola - Pohled vzhůru - 31. 3. 2020
Mar 30 • 10 min
Celý náš život může být vnímán jako exodus - cesta na které se stáváme svobodnými. Od Pražského Jezulátka vás v úterý 31. března zdraví Pavel Pola.
J. Prokeš - Pohled do očí - 30. 3. 2020
Mar 29 • 12 min
Vidět pravdivě s láskou. Zamyšlení pro pondělí 30. března posílá z Vodňan Josef Prokeš.
T. Roule - A proč jim to prostě normálně neřekne? - 29. 3. 2020
Mar 28 • 15 min
Slovo pro neděli 29. 3 . posílá z Říma Tomáš Roule.
P. Glogar - Skrze temnotu se znovu rodíme - 28.3.2020
Mar 27 • 13 min
Nechat zemřít naše oblíbené představy a aktivně vyhledávat to nezvyklé. V sobotu 27. 3. stojí U ambonu bosý karmelitán Petr Glogar.
L. Heryán - O slavnosti stánků - 27. 3. 2020
Mar 26 • 14 min
Slovo pro pátek 27. března posílá Ladislav Heryán.
P. Vacík - Babylon jiným pohledem - 26. 3. 2020
Mar 25 • 10 min
Myslete mnoha způsoby a dělejte mnohé činy. Příběh doslova z jiného pohledu nabízí ve čtvrtek 26. března jezuita Petr Vacík.
P. Pola - Jak Bůh vstupuje do tohoto světa - 25. 3. 2020
Mar 24 • 9 min
Raduj se, zdraví anděl Marii při Zvěstování. Na středu 25. března 2020 posílá z Malé Strany několik myšlenek bosý karmelitán Pavel Pola.
J. Prokeš - U Ovčí brány - 24. 3. 2020
Mar 23 • 14 min
Když se Ježíš setkává s člověkem, tak se hodně ptá a málo vysvětluje. Člověk nepotřebuje něco, ale někoho. Několik otázek pro úterý 24. března posílá z Vodňan Josef Prokeš.
T. Roule - Prolomit ticho - 23. 3. 2020
Mar 23 • 16 min
Každý večer Italové otevírají okna a nechávají rozeznít ulice zpěvem. Pozvání do Říma od Tomáše Rouleho.
P. Glogar - Protřít si oči - 22. 3. 2020
Mar 21 • 14 min
Dnes vstávám. Slovo na čtvrtou postní neděli 22. března posílá bosý karmelitán Petr Glogar z Fortny.
L. Heryán - Jakého boha uctíváme, tak vidíme druhé - 21. 3. 2020
Mar 20 • 13 min
Sociální bubliny farizeje a celníka. Slovo na sobotu 21.března posílá z JABOK Ladislav Heryán.
Petr Vacík - Znovu vynalézt sebe sama - 20. 3. 2020
Mar 19 • 13 min
Páteční slovo pro 20. března nabízí jezuita Petr Vacík z Kolínského kláštera.
Pavel Pola - Neboj se - 19. 3. 2020
Mar 18 • 13 min
Slovo na čtvrtek 19. 3. 2020 přináší Pavel Pola z Kláštera Pražského Jezulátka.
Josef Prokeš - Stavět se na cestu a jít - 18. 3. 2020
Mar 18 • 14 min
Středa 18. března 2020, postní zamyšlení z Vodňan a Z Lomce.
Tomáš Roule - Celým srdcem, ne jenom trošku - 17. 3. 2020
Mar 16 • 7 min
slovo na úterý 17. března 2020 - z Říma
Petr Glogar - Bůh je otázka - 16. 3. 2020
Mar 15 • 10 min
pondělí 16. března 2020 - z hradčanské Fortny
Ladislav Heryán - Samařská žena - 15. 3. 2020
Mar 14 • 11 min
neděle 15. března 2020