Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

pedagogiskpsykologi.se
En podcast om skola, elevhälsa, ledarskap och utveckling


Hur skapar vi en lärande organisation - Anna Bengtsson
May 29 • 45 min
Anna Bengtsson är specialpedagog, lärare och författare. Hon är en av författarna till den populära boken “EHM: Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell” (2017). I den här intervjun pratar vi om: Vad är EHM? Hur går man tillväga för…
Tillgänglighet, NPF och en skola för alla - Joanna Lundin
May 24 • 45 min
Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige. I den här intervjun berättar Joanna mer om sin syn på NPF-säkring, värdegrund, vad hon menar med…
Anna Sjölund - Tydliggörande pedagogik
May 16 • 49 min
Anna Sjölund är beteendevetare och handledare med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har jobbat i över 30 år med personer med autism och andra närliggande funktionsnedsättningar. Anna har också varit med och skrivit ett flertal populära böcker, bland annat…
Lärandets ordning och reda - Marcus Samuelsson
May 1 • 49 min
Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst, legitimerad lärare och författare till boken “Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet” (2017). I den här intervjun berättar han mer om sin egen och andras forskning kring…
Metakognitiv kunskap och självreglering - Petri Partanen
Apr 24 • 42 min
Petri Partanen är legitimerad psykolog, författare och specialist inom pedagogisk psykologi. Idag jobbar han huvudsakligen som forskare och lektor på Mittuniversitetet och med fortbildning, handledning och skolutveckling runt om i Sverige. I den här…
Att skapa plats för olikheter - Olof Wretling
Apr 10 • 37 min
Olof Wretling är en av landets mest populära komiker och berättare, känd från bland annat radioprogrammet “Mammas nya kille” och humorgruppen Klungan. I den här intervjun berättar han om sina tankar om diagnoser och dess begräsningar, att ledarskap börjar…
Differentierad undervisning - Helena Wallberg
Apr 2 • 26 min
Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog och författare till flera olika böcker för skolpersonal. Hennes senaste bok heter “Lektionsdesign - en handbok”. Helena skriver också en mycket populär och uppskattad blogg. I den här intervjun berättar…
Fritidspedagogik som främjar lärande - Gustav Sundh
Mar 27 • 19 min
Gustav Sundh är förstelärare i fritidspedagogik på Glömstaskolan i Stockholm. Han utsågs till årets lärare fritidshem 2017 och föreläser om strukturerad rastverksamhet och att jobba med skolgården som sitt klassrum. Fritidspedagogik är enligt Gustav ett…
Bo Hejlskov Elvén om ledarskap i klassrummet
Mar 20 • 20 min
Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog, föreläsare, författare och handledare inom lågaffektivt bemötande i Sverige. I det här avsnittet talar vi om hans syn på pedagogiskt ledarskap och hur man kan skapa ordning och reda i klassrummet utan att använda…
Kooperativt lärande och pedagogiskt ledarskap med Niclas Fohlin och Jennie Wilson
Mar 12 • 24 min
Niclas Fohlin är lärare, speciallärare och specialpedagog. Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare. Tillsammans har de skrivit två populära böcker om Kooperativt Lärande (KL) och i dagsläget jobbar de med fortbildning av lärare runt om i Sverige. I…