REFORMÁTUS HITÉPÍTŐ MAGAZIN - FM 99.2 Mhz.

REFORMÁTUS HITÉPÍTŐ MAGAZIN - FM 99.2 Mhz.

anchor.fm/bokanyi-zsolt
Áldás Békesség! Isten hozott az oldalon! Bokányi Zsolt vagyok a Vörösmarty Rádió műsorvezetője. Ezen a felületen is szeretném megosztani veletek, a rádióban 2015 óta futó magazinműsorom különböző adásait, amikben Somogyi László és Agyagási István lelkipásztorokkal beszélgettünk az Ige fényében! Ha úgy érzed a műsorok meghallgatása segíthetne vagy építhetne másokat is, esetleg egyszerűen csak érdekesnek gondolod, osszad és vidd a hírét a podcast felületnek! Ezzel is Urunkat dícsérve és magasz talva, róla téve bizonyságot a világ előtt! Rólam: www.bokamusic.hu/a-presbiter


Aki kősziklára épít!
Sep 19 • 28 min
“Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert…
MENNYBEMENETEL ÉS A PÜNKÖSD
Jun 4 • 34 min
Somogyi Lászlóval beszélgettünk, még 2017-ben a Mennybemenetel és a Pünkösd témakörét érintően. Hallgassátok szeretettel! Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre…
A HIT ÉS A POLITIKA
May 23 • 53 min
2019 május 26-án egy döntést kell hoznia az Európában élő emberek nagy többségének! Sok keresztény emberben merülhet fel a kérdés, hogyan viszonyuljon a politikához, vagy egyáltalán politizálhat e a keresztény ember? Erről beszélgettünk ebben az adásban!
NAGYCSÜTÖRTÖK
Apr 17 • 35 min
Dsida Jenő: Nagycsütörtök Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek és a fullatag sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön. Testem törött volt és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön…
HOZSÁNNA
Apr 17 • 39 min
Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban. Mt 20,9
HIT ÉS A TUDOMÁNY
Apr 1 • 28 min
„Képzeljük el a különbséget aközött, amikor egy nő szemébe egy szemorvos néz bele és aközött, amikor a férje vagy kedvese néz a szemébe. A szakember a szaruhártyát nézi, és tudományos tényeket jegyez fel. A szerelmes a nő lelkébe tekint, ami valami…
JERIKÓ ÉS AI VÁROSOK BEVÉTELE
Mar 13 • 21 min
1 És monda az Úr Józsuénak: * Ne félj és ne rettegj! Vedd magadhoz mind a fegyverfogható népet, és kelj fel és menj fel Aiba, meglásd: kezedbe adom Ainak királyát és az ő népét, városát és földét. 2 Úgy cselekedjél Aival és az ő királyával, a mint…
AZ ELCSENDESEDÉS
Mar 6 • 32 min
Csak Istennél csendesül el lelkem… (Zsoltárok 62:6) Az Isten előtti áldott csendességek a felülről való több kijelentést, valamint az Úr és önmagunk jobb megismerését teszik lehetővé! A rendszeres és őszinte Isten előtti ima a következőket jelenti:…
A PÉNZ
Mar 5 • 43 min
Mt 6,19-21: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem…
AZ EGYHÁZ
Mar 4 • 26 min
Mit értünk egyház alatt? Az egyház a kereszténységnek az első században Jézus és apostolai, tanítványai működése nyomán alakult szervezett közössége, saját meghatározás szerint Isten Jézuson keresztül elhívott szent népe. Hogyan épül fel az egyház? Az…
A BÖJT
Feb 27 • 22 min
Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt „… SZÍVETEKET ÉS NEM RUHÁTOKAT KELL MEGSZAGGATNI.” (Jóel 2,13) Ha református emberek között a böjt szóba kerül, még a Szentírást rendszeresen tanulmányozók is bizonytalanságot éreznek. Mit jelent ez?…
LUTHER MÁRTON
Feb 22 • 36 min
Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett…
A TANÍTVÁNYOK ELHÍVÁSA
Feb 18 • 32 min
Jézus 12 tanítványt választott ki Izráel 12 törzsének a mintájára. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy munkájával szorosan kapcsolódik Izráel népének a történetéhez. Magához hívta azokat, akiket akart (Mk 3,1). Ő választotta a tanítványokat, nem a…
AZ IMA
Feb 14 • 24 min
Máté 7:7-11 7 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. 9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az õ fia kenyeret kér tõle,…
NE ÍTÉLJ
Feb 14 • 30 min
Reményik Sándor NE ÍTÉLJ Istenem, add, hogy ne ítéljek – Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést Egy óriás…
BÁLVÁNYAINK
Feb 14 • 25 min
Micsoda a bálványimádás? Felelet: Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy Ő mellette, mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Még részletesebben foglalkozik a bálványimádás kérdéseivel a…
HÁZASSÁGI ELVÁLÁS - MÁSODIK RÉSZ
Feb 14 • 34 min
Jézus a házasságról és a válásról 10 Jézus ezután továbbment Júdea vidékére, a Jordán folyó másik oldalára. Ismét nagy tömeg gyűlt köré, és szokása szerint tanította őket. 2 Odajött hozzá néhány farizeus is, akik próbára akarták tenni, ezért megkérdezték…
HÁZASSÁGI ELVÁLÁS - ELSŐ RÉSZ
Feb 13 • 29 min
Máté 19. A házasság felbonthatatlansága. 1Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra.2Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. 3Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt…
JÉZUS - HARMADIK RÉSZ
Feb 7 • 34 min
6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni. 7 Ha valóban ismernétek engem, akkor az Atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.” János 14.
JÉZUS - MÁSODIK RÉSZ
Feb 6 • 38 min
Az Ige testté lett 11Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő kezdetben az Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.5A világosság…
NE AGGÓDJATOK
Feb 5 • 34 min
Isten gondviselése (Lk 12,22-31) 25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem…
ÁDÁM, ÉVA ÉS A TEREMTÉS
Feb 5 • 23 min
Az ember teremtése 26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. 27Megteremtette Isten az embert a maga…
JÉZUS-ELSŐ RÉSZ
Feb 4 • 45 min
“34Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket. 35Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. 36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd…
JÉZUS GYERMEKKORA
Feb 3 • 43 min
Jézus gyermek- és ifjúkori magatartásában is tisztaság és jellembeli tökéletesség nyilatkozott meg. Erre utalnak a kijelentések: “Isten kegyelme volt őrajta, …Engedelmes volt (szüleinek), …Növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lk. 2:40,…
ÉBREDJ KERESZTÉNY EURÓPA
Feb 2 • 33 min
Európának és benne Magyar nemzetünknek is ébredésre van szüksége! Mindenek előtt Isten elé boruló és imádkozó közösségekre és lelkületre! Fontos (lenne) hogy visszatérjünk Keresztény értékeinkhez, amíg lehet, ha még nem késő!
BOLDOGMONDÁSOK
Feb 2 • 45 min
Magazinműsorunk Agyagási Istvánnal ma a “Boldogmondások” témakörében beszélgetünk! Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók; majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és…