Medicinpodden

Medicinpodden

medicinpodden.libsyn.com/podcast
Medicinpodden belyser handläggning av de vanligaste symptomen och bakomliggande sjukdomarna. Detta sker i dialog mellan far och dotter som också blir ett samtal mellan en underläkare precis i början av sin karriär och en med mer än 30 års erfarenhet i sitt bagage. Syftet är att på ett lättsamt och samtidigt pedagogiskt sätt fördjupa sig i vardagssjukvård.


68 - Ryggsmärta del 1
Nov 11, 2018 • 30 min
I dagens avsnitt pratar vi ryggsmärta. Vi går igenom en rad “röda flaggor” eller så kallade varningssignaler när man träffar en patient som söker med ryggsmärta. Vidare pratar vi omedelbar utvärdering, och diskuterar då bland annat status,…
67 - Bukskador
Oct 28, 2018 • 19 min
Richard talar övergripande och kortfattat om bukskador.
Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 2
Oct 14, 2018 • 27 min
I dagens avsnitt diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med skrotal svullnad, knöl eller ömhet. Vi diskuterar bland annat testistorsion, epididymit och torsion av Morgagnis hydatid. Vidare hydrocele, varicocele, spermatocele och…
65 - Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 1
Aug 27, 2018 • 25 min
I dagens avsnitt står presentationssymptomet skrotal svullnad, knöl eller ömhet i fokus. Vi diskuterar omhändertagande vid akut skrotal smärta och lyfter ett patientfall från Läkartidningen som illustrerar testistorsion. Vidare diskuterar vi…
64 - Vaginala blödningar del 3
Aug 6, 2018 • 40 min
I dagens avsnitt fortsätter vi diskutera presentationssymptomet vaginala blödningar och olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala blödningar. Vi diskuterar bland annat endometrios, myom och olika typer av tumörer. Vi lyfter flera…
63 - IMA-vård med Per Åstrand
Jul 22, 2018 • 49 min
I dagens avsnitt intervjuas specialist i invärtesmedicin och processledare på IMA, Danderyds sjukhus, Per Åstrand. Fokus i dagens avsnitt ligger på IMA-vård, hur man kan resonera när man ska välja vårdnivå, vilka patientkategorier man ofta…
62 - Vaginala blödningar del 2
Jul 8, 2018 • 23 min
Vi pratar om vad som är viktigt att fokusera på i status och labb när man träffar en patient som söker med vaginala blödningar. Vidare diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala blödningar. Exempel på diagnoser vi lyfter…
61 - Vaginala blödningar del 1
Jun 24, 2018 • 25 min
Presentationssymptomet vaginala blödningar står i fokus. Vi pratar graviditetsblödningar, postpartumblödningar, menstruationsrubbningar i fertil ålder, postmenopausala blödningar och övriga blödningar. Vi diskuterar omedelbar utvärdering när…
60 - Kirurgins själ med Karsten Offenbartl
Jun 10, 2018 • 34 min
I dagens avsnitt intervjuas kirurgen, överläkaren och docenten Karsten Offenbartl. Han inleder med att berätta om sin karriärbana från läkarutbildningen till där han befinner sig idag. Vidare om att kunna vara stolt över att utföra vardagliga…
59 - Vaginala flytningar del 2
May 27, 2018 • 23 min
Vi pratar om olika diagnoser som kan ge upphov till vaginala flytningar. Vi lyfter endometrit, salpingit, fysiologisk flytning, olika former av vaginit, pyometra, malignitet och en del andra diagnoser. Del 2 av 2 under presentationssymptomet vaginala…
58 - Vaginala flytningar del 1
May 13, 2018 • 22 min
Fokus på presentationssymptomet vaginala flytningar. Vi pratar om den fysiologiska flytningen och om den patologiska flytningen. Vi lyfter brådskande fall (endometrit och salpingit), vanliga diagnoser (exempelvis cervicit, fysiologisk flytning,…
57 - Akutsjukvård med Arin Malkomian
Apr 29, 2018 • 43 min
I dagens avsnitt intervjuas akutläkaren Arin Malkomian. Vi pratar om arbetet på akuten, om disklösa akutmottagningar, om vikten av att handlägga patienter utifrån att de söker med symptom och inte färdiga diagnoser, om risken med premature…
56 - Urininkontinens
Feb 18, 2018 • 26 min
Presentationssymptomet urininkontinens dvs ofrivillig urinavgång står i fokus. Vi benar ut vad stressinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens, överflödesinkontinens och kontinuerlig inkontinens är. Vi lyfter vad som är viktigt att…
55 - Dysuri del 2
Feb 5, 2018 • 24 min
Ett kort och koncist avsnitt om olika diagnoser som kan presentera sig med dysuri dvs smärta eller sveda vid miktion och svårigheter att kasta vatten. Vi pratar om vanliga och mindre vanliga diagnoser; exempelvis pyelonefrit…
54 - Dysuri del 1
Jan 21, 2018 • 36 min
I dagens avsnitt står presentationssymptomet dysuri i fokus, dvs sveda eller smärta vid miktion och svårigheter att kasta vatten. Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge upphov till dysuri, vilka som är mer akuta och vilka som kan handläggas i…
52 - Hematuri del 2
Dec 17, 2017 • 34 min
I dagens avsnitt pratar vi om olika tillstånd som kan ge upphov till hematuri (blod i urinen). Vi pratar om orsaker i urinvägarna, orsaker i andra organ än urinvägarna och systemiska orsaker till hematuri. Allt från vanliga diagnoser som sten och…
53 - Stroke med Lotta Laska
Dec 3, 2017 • 38 min
I dagens avsnitt pratar vi om stroke på akuten. Vi diskuterar olika typer av stroke, handläggning, hur arbetet på en strokeavdelning ser ut och läkemedel vid stroke och efter en stroke. Vi lyfter även NIHSS, indikationer/kontraindikationer för…
51 - Hematuri del 1
Nov 19, 2017 • 20 min
I dagens avsnitt går vi igenom vad hematuri är (blod i urinen), skillnaden mellan mikroskopisk och makroskopisk hematuri och när man ska utreda hematuri. Vi går igenom en diagnoslista med en rad olika orsaker till hematuri. Vidare diskuterar vi…
50 - Hematemes och melena del 2
Nov 5, 2017 • 30 min
Vi diskuterar olika tillstånd som kan ge upphov till hematemes (blodiga kräkningar) och melena (svarta avföringar). Exempel på diagnoser vi lyfter är esofagusvaricer, olika typer av maligniteter, esofagit, hemorrojder och divertiklar. Del 2 av 2…
49 - Hematemes och melena del 1
Oct 15, 2017 • 30 min
I dagens avsnitt pratar vi om hematemes, dvs blodiga kräkningar och melena, svarta avföringar. Vi diskuterar varningssignaler, initialt omhändertagande vid GI-blödning och viktiga kliniska ledtrådar. Vi går igenom differentialdiagnoser och vad…
48 - Diarré del 2
Oct 1, 2017 • 47 min
I dagens avsnitt diskuterar vi olika tillstånd som kan ge upphov till diarré. Vi pratar om allt från matförgiftning till malaria.
47 - Barnläkare Cecilia Chrapkowska
Sep 17, 2017 • 48 min
I dagens avsnitt intervjuas barnläkaren Cecilia Chrapkowska. Cecilia berättar om hur en vanlig dag som barnläkare kan se ut, vilka de vanligaste patientgrupperna hon träffar är och hur ST-utbildningen för att bli barnläkare såg ut för henne….
46 - Utmattningssyndrom med Alexander Wilczek
Sep 3, 2017 • 55 min
I dagens avsnitt intervjuas överläkare i psykiatri och projektansvarig överläkare vid psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus Alexander Wilczek som de senaste åren fokuserat på utmattningssyndrom hos sjukvårdspersonal. Vi…
45 - Diarré del 1
Jul 2, 2017 • 29 min
Presentationssymptomet diarré står i fokus. Vi pratar varningssignaler när man träffar en patient som söker med diarré och initial handläggning. Vi lyfter ett patientfall från Läkartidningen som illustrerar ett fall med EHEC. Vi går igenom…
44 - Illamående och kräkningar del 2
Jun 18, 2017 • 44 min
Genomgående i detta avsnitt diskuteras olika diagnoser som kan presentera sig med illamående och/eller kräkningar. Vi inleder med diabetesketoacidos och ett patientfall som illustrerar ketoacidos från Läkartidningen. Därefter lyfter vi diagnoser…
43 - Medicinpodden intervjuar en allmänläkare i glesbygden
Jun 4, 2017 • 43 min
I dagens avsnitt intervjuas Lars Agreus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska Institutet och verksam allmänläkare i Öregrund. Vi diskuterar sjukdomspanoramat man stöter på som allmänläkare i glesbygden och hur det…
42 - Illamående och kräkningar del 1
May 21, 2017 • 37 min
Ett vanligt och viktigt presentationssymptom. Vi pratar initialt om vad illamående, kräkning och regurgitation är. Vidare initial utvärdering när man träffar en patient som söker med akuta kräkningar. Vi går igenom en diagnoslista med…
41 - Medicinpodden intervjuar Anders Hansen
Apr 30, 2017 • 44 min
I dagens avsnitt intervjuas överläkare i psykiatri och författare Anders Hansen. Vi diskuterar kring hans val av specialitet och hur arbetet som psykiater ser ut för honom. Om några av de patientgrupper han stöter på i sitt arbete, nämligen…
40 - Buksmärta del 5
Apr 16, 2017 • 26 min
I dagens avsnitt diskuteras olika tillstånd som kan presentera sig med akut buksmärta. Några av diagnoserna som lyfts är hepatit, leverabscess, mjältinfarkt, akut porfyri och gallvägscancer. Del 5 av 5 under presentationssymptomet…
39 - Buksmärta del 4
Apr 2, 2017 • 45 min
Vi fortsätter diskutera olika diagnoser som kan presentera sig med buksmärta. Vi pratar om allt från förstoppning, gallstensanfall, kolecystit och njurstensanfall till akut urinstämma, dysmenorré, ventrikelcancer och några till. Del 4 av 5…
38 - Medicinpodden intervjuar en allmänläkare
Mar 19, 2017 • 43 min
I dagens avsnitt intervjuas specialist i allmänmedicin Airene Lindfors. Vi pratar om hur arbetet som allmänläkare kan se ut - vilka patienter man träffar, hur viktigt patient -läkarmötet är och hur ofta man skickar patienter vidare…
37 - Buksmärta del 3
Mar 5, 2017 • 34 min
Fullt fokus på olika tillstånd som kan presentera sig med akut buksmärta. Vi pratar akut tarmischemi, appendicit, divertikulit, akut kolangit och akut pankreatit. Exempel på andra diagnoser vi lyfter är extrauterin graviditet, ovarialtorsion och…
36 - Buksmärta del 2
Feb 19, 2017 • 34 min
Vi pratar statusundersökning vid det första mötet med en patient som söker med akut buksmärta: inspektion, auskultation, palpation, perkussion, per rectum, “specialtecken” och gynekologiskt status. Vi diskuterar även utredning och ett antal…
35 - Buksmärta del 1
Feb 5, 2017 • 49 min
Vi pratar varningssignaler i anamnes och status vid det initiala mötet med en patient som presenterar sig med akut buksmärta. Vi går igenom omedelbar utvärdering: vitalparametrar, chocktecken, översiktlig första undersökning respektive första…
34 - Dysfagi del 2
Jan 22, 2017 • 44 min
Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge dysfagi och läser rim som handlar om buken. Vi lyfter allt från främmande kropp och tonsillit till esofagit och faryngit. Även neoplasier i mun, svalg och matstrupe samt olika neurologiska sjukdomar som kan…
33 - Dysfagi del 1
Jan 8, 2017 • 30 min
Vi inleder “buk- och bäckenregionen” i boken “Symptom, Diagnos, Terapi” som podden utgår ifrån med att diskutera presentationssymptomet dysfagi dvs sväljningssvårigheter. Vi pratar om vad dysfagi är för någonting och hur orsaken till detta…
32 - Thoraxtrauma
Dec 25, 2016 • 40 min
Vi diskuterar övergripande traumaomhändertagande med särskilt fokus på thoraxskador. Vi lyfter ATLS-konceptet, vilka skador penetrerande respektive trubbigt våld kan ge upphov till samt lyfter ett antal diagnoser som kan vara ett resultat av…
31 - Medicinpodden intervjuar en neurokirurg
Dec 11, 2016 • 46 min
I dagens avsnitt intervjuas professor i neurokirurgi vid Uppsala Universitet Per Enblad. Samtalet berör allt från olika typer av hjärnblödningar, tumörer och meningit till vad fokus på NIVA är och vikten av att undvika sekundära insulter. Vi…
30 - Knöl i bröstet
Nov 27, 2016 • 27 min
Presentationssymptomet “knöl i bröstet” står i fokus. Vi diskuterar olika diagnoser som kan ge upphov till knöl i bröstet och vad som är viktigt att fokusera på vid ett patientmöte vad gäller anamnes, status och labb. Vi pratar om…
29 - Hemoptys
Nov 13, 2016 • 33 min
I dagens avsnitt pratar vi om presentationssymptomet hemoptys dvs blodiga upphostningar. Vi går igenom en diagnoslista med brådskande fall, vanliga diagnoser och övriga diagnoser. Vi diskuterar vad som är viktigt att fokusera på i anamnes, status…
28 - Hosta del 2
Nov 6, 2016 • 41 min
Vi fortsätter diskutera presentationssymptomet hosta. Vi lyfter olika typer av pneumonier som lobär pneumoni, bronkopneumoni, mycoplasmapneumoni och legionellapneumoni. Vi pratar även om andra diagnoser som kan ge hosta och kommer då in på allt…
27 - Hosta del 1
Oct 30, 2016 • 40 min
I dagens avsnitt står presentationssymptomet hosta i fokus. Vi pratar varningssignaler vid hosta, går igenom en diagnoslista, diskuterar vad som är viktigt att fokusera på i anamnes, status och labb samt lyfter ett patientfall.
26 - Läkare utan gränser
Oct 23, 2016 • 42 min
I det tjugosjätte avsnittet av Medicinpodden intervjuas specialist i internmedicin Helena Nordenstedt som åkt på upprepade uppdrag för Läkare utan gränser. Hon berättar om bakgrunden till varför Läkare utan gränser startade och hur arbetet…
25 - Dyspné del 2
Oct 16, 2016 • 52 min
Vilka olika diagnoser kan ge dyspné? Vi diskuterar astma, KOL och hjärtsvikt. Vi pratar utredning vid misstänkt lungemboli och går igenom Wells score. Exempel på andra diagnoser vi lyfter är lungödem, lunginflammation och främmande kropp.
24 - Dyspné del 1
Oct 9, 2016 • 55 min
Presentationssymptomet dyspné dvs andningssvårigheter står i fokus. Vi pratar om varningssignaler vid dyspné, omedelbar utvärdering vid det initiala patientmötet, gör ett tappert försök till att illustrera hur inspiratoriska och…
23 - Ett samtal med Lennart Levi
Oct 2, 2016 • 35 min
I det tjugotredje avsnittet av Medicinpodden intervjuas Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet. Han var riksdagsledamot 2006-2010 och är en pionjär inom stressforskningen. Vi pratar om kopplingen mellan…
22 - Bröstsmärta del 3
Sep 25, 2016 • 32 min
I det tjugoandra avsnittet av Medicinpodden fortsätter vi prata om olika diagnoser som presenterar sig med bröstsmärta. Exempel på diagnoser vi lyfter är pleurit, Takotsubo-kardiomyopati (“broken heart syndrome”), aortastenos och…
21 - Intervju med infektionsläkaren Jesper Ericsson
Sep 18, 2016 • 31 min
I det tjugoförsta avsnittet av Medicinpodden intervjuas infektionsläkaren Jesper Ericsson. Samtalet kretsar kring hans val av specialitet och olika diagnoser som en infektionsläkare möter i sitt arbete. Exempel på diagnoser som lyfts är sepsis,…
20 - Bröstsmärta del 2
Sep 11, 2016 • 30 min
I det tjugonde avsnittet av Medicinpodden diskuterar vi olika diagnoser som presenterar sig med bröstsmärta. Exempel på diagnoser vi tar upp är myokardinfarkt, dissekerande aortaaneurysm, pneumothorax, angina pectoris och perimyokardit. Vi lyfter…
19 - Bröstsmärta del 1
Sep 4, 2016 • 41 min
I det nittonde avsnittet av medicinpodden lyfter vi presentationssymptomet bröstsmärta. Vi diskuterar varningssignaler vid bröstsmärta, omedelbar utvärdering vid det initial patientmötet, går igenom en diagnoslista samt lyfter vad som är…
18 - Medicinpodden möter Claes Hultling
Aug 28, 2016 • 40 min
I det artonde avsnittet av medicinpodden intervjuas läkaren Claes Hultling. Den 31 maj 1984 dök han på en sten och bröt nacken. Sedan dess har han ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med ryggmärgsskadade patienter. Han berättar i…
17 - Skallskador
Aug 21, 2016 • 53 min
I det sjuttonde avsnittet av medicinpodden går vi igenom ett antal diagnoser under kapitlet ansikts- och halsskador. Därefter går vi vidare med kapitlet skallskador och under omedelbar utvärdering pratar vi om vikten av att undersöka om…
16 - Dubbelintervju med gastroenterolog och psykiater
Aug 13, 2016 • 50 min
I det sextonde avsnittet träffar medicinpodden professor i gastroenterologi Per Hellström. Vi pratar om IBS, Crohns sjukdom, gastropares och hur man ska använda gällande guidelines. Vi intervjuar även docent och dubbelspecialist i psykiatri och…
15 - Ansikts- och halsskador del 1
Aug 6, 2016 • 39 min
I det femtonde avsnittet av medicinpodden pratar vi om ansikts- och halsskador. Under omedelbar utvärdering går vi igenom om patienten har fri luftväg, om det finns tecken till kraftig extern blödning och hur man ska tänka kring misstanke om…
14 - Näsblödning
Jul 31, 2016 • 40 min
Dagens presentationssymptom är näsblödning. Vi går igenom tecken på blödningschock, hur man letar blödningskälla, går igenom steg för steg hur man stoppar främre och bakre blödningar samt diskuterar bakomliggande orsaker till…
13 - Övre luftvägsbesvär del 2
Jul 24, 2016 • 43 min
I det trettonde avsnittet av medicinpodden tar vi upp olika diagnoser som presenterar sig med övre luftvägsbesvär. Vi pratar bland annat om potentiellt luftvägshinder, tonsillit och peritonsillit, mononukleos (körtelfeber), faryngit…
12 - Övre luftvägsbesvär del 1
Jul 16, 2016 • 68 min
I det tolfte avsnittet av medicinpodden diskuterar vi övre luftvägsbesvär. Vi går igenom varningssignaler som är viktiga att notera vid symptom från munhåla och näshåla samt vid halsont. Vi pratar om omedelbar utvärdering vid akuta övre…
11 - Hörselnedsättning
Jul 9, 2016 • 34 min
I det elfte avsnittet av medicinpodden står presentationssymptomet hörselnedsättning i fokus. Vi går igenom omedelbar utvärdering vid det första patientmötet med en patient som söker med hörselnedsättning, lyfter olika diagnoser i en…
10 - Öronvärk del 2
Jul 2, 2016 • 67 min
I det tionde avsnittet av medicinpodden tar vi upp olika diagnoser under presentationssymptomet öronvärk. Vi pratar bland annat om akut mediaotit, extern otit, herpes simplex otit och främmande kropp i hörselgången. I den andra delen av podcasten…
9 - Öronvärk del 1
Jun 18, 2016 • 46 min
I det nionde avsnittet av medicinpodden är det fokus på presentationssymptomet öronvärk. Vi pratar om varningssignaler vid öronvärk, omedelbar utvärdering vid det initiala patientmötet, går igenom en diagnoslista samt lyfter vad som är…
8 - Synstörning del 2
Jun 12, 2016 • 43 min
I det åttonde avsnittet av medicinpodden tar vi upp olika diagnoser som presenterar sig med akut/subakut synstörning och diagnoser som har mer smygande debut. Vi intervjuar även Folke Flam, som arbetar som gynekolog, med avseende på sin…
7 - Synstörning del 1
Jun 4, 2016 • 38 min
I det sjunde avsnittet av medicinpodden fördjupar vi oss i symptomet synstörning. Vi pratar omedelbar utvärdering vid det första mötet med en patient som söker för synstörning, går igenom en diagnoslista samt lyfter vad som är viktigt att…
6 - Rött öga del 2
May 28, 2016 • 64 min
I det sjätte avsnittet av medicinpodden pratar vi om olika diagnoser som har rött öga som presentationssymptom. Vi diskuterar bland annat akut glaukom, akut irit och akut keratit. Vi pratar även om främmande kropp, trauma mot ögat och även…
5 - Rött öga del 1
May 22, 2016 • 44 min
I det femte avsnittet av medicinpodden fokuserar vi på symptomet rött öga. Vi diskuterar varningssignaler, omedelbar utvärdering, går igenom en diagnoslista samt lyfter vad som är viktigt i anamnes och status. Vi tar även upp en intressant…
4 - Yrsel del 2
May 14, 2016 • 37 min
I det fjärde avsnittet av medicinpodden utgår vi från ett patientfall i Läkartidningen nr 9 2015 och diskuterar ”nålen i höstacken”. Vi går även igenom ett antal olika diagnoser under perifer respektive central vestibulär yrsel samt…
3 - Yrsel del 1
May 7, 2016 • 51 min
I det tredje avsnittet av medicinpodden pratar vi om yrsel. Vi diskuterar vad äkta yrsel (vertigo) egentligen är, hur man skiljer perifer vestibulär yrsel från central vestibulär yrsel och vad man ska fokusera på i anamnes, status och labb vid…
2 - Huvudvärk del 2
May 1, 2016 • 53 min
I det andra avsnittet av medicinpodden diskuterar vi olika diagnoser som har huvudvärk som presentationssymptom. Några av diagnoserna vi pratar om är hjärntumör, meningit, subaraknoidalblödning, temporalisarterit och akut glaukom. Vi pratar…
1 - Huvudvärk del 1
Apr 23, 2016 • 57 min
I det första avsnittet av medicinpodden får du en presentation av oss bakom podden. Vi fördjupar oss även i det första presentationssymptomet vi kommer att diskutera i en rad av många - nämligen huvudvärk. Vi pratar varningssignaler vid…