Mini Motivator - Da ili ne
0:00 -:--
Speed
++++++
Koliko puta u životu ste rekli da i ne? Postanite svjesni koliko puta tokom dana kažete da i ne. U ovoj epizodi Mini Motivatora cilj je fokusirati se na riječ da koja će vam omogućiti bolje odnose, bolji posao, bolju ljubav i zdravlje. Richard Branson uvijek kaže da, a nakon toga pita što je bilo pitanje? Na što možete reći da u svom životu?