Zelfsturende teams
0:00 -:--
Speed
++++++
Zelfsturende teams: In een zelfsturende organisatie zijn het de uitvoerders, de professionals, die het werk organiseren én uitvoeren. Binnen het team is er geen leidinggevende. Het management of directie faciliteert de teams door het verstrekken van de juiste middelen, afstemmen van kaders en het toegankelijk maken van gegevens om op resultaat te kunnen sturen. De teamleden zijn volledig zelf en gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en beslissen samen. Enkele uitspraken uit het gesprek:In 1900 startte Ford op advies van Taylor met de piramidale organisatie waarin het werk opdeelde werd en werknemers direct aangestuurd werden door het middenkader. Bovenin de top van de piramide zat de directie die alle beslissingen nam.Hoe meer we richting het heden gaan, hoe meer co-creatie belangrijk werd. Hier ontstonden de groene en pluralistische organisaties.Een teamcoach helpt het team met het komen tot besluiten op basis van consensus, zo zet je gemakkelijker een stap richting een zelfsturend of…