#11, Exploring GraphQL Through Apollo
0:00 -:--
Speed
++++++
In this episode of JAMstack Radio, Sashko Stubailo and Jonas Helfer from Meteor discuss Apollo, a set of tools developed to make GraphQL easier to use.